Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Maj282019

28 Maj 2019

Jak bardzo ważna jest rola psychoonkologa w leczeniu onkologicznym?

Diagnoza jaką jest nowotwór jest ogromnym wstrząsem dla pacjenta i jego rodziny. Choroba atakuje znienacka i nikt nie jest na nią przygotowany Po usłyszeniu diagnozy może towarzyszyć wiele skrajnych emocji, niedowierzanie, szok, a u niektórych osób pojawia się depresja. Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają psychicznego przystosowania do nowej sytuacji. Stres związany z chorobą nowotworową, depresja, ból i lęk wpływają niekorzystnie na wolę walki chorego i podważają jego wiarę w powrót do zdrowia a pozostawanie przez dłuższy czas w stanie silnego stresu utrudnia pacjentowi proces leczenia. Stres hamuje pracę układu immunologicznego i powoduje załamanie naturalnych mechanizmów broniących organizm przed rakiem. Komórki rakowe, które organizm umie rozpoznawać i w normalnych warunkach eliminować w czasie stresu namnażają się. Stąd nacisk na niwelowanie skutków stresu, przywracanie równowagi psychicznej i uaktywnianie wewnętrznych zasobów osób chorujących, tak aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc przejście przez chorobę w powrocie do zdrowia. Większość pacjentów cierpiących na chorobę nowotworową już w pierwszym dniu leczenia wymaga kompleksowego wsparcia i pomocy psychologicznej i tu z pomocą przychodzi edukacja psychologiczna, która za cel obrała psychologiczne aspekty choroby nowotworowej, skupiając się na poprawie jakości życia nie tylko chorych na raka ale również ich bliskich.

Na czym polega pomoc psychoonkologa?

Pomoc w odnalezieniu się w sytuacji choroby, w pracy nad minimalizacją negatywnych skutków, jakie ona niesie za sobą w kontekście psychiki pacjenta, czy budowaniu całego systemu wsparcia, zarówno wewnętrznego - poczucie wartości, optymizm, kreatywność, poczucie humoru - jak i zewnętrznego - rodzina, bliscy, przyjaciele, współpracownicy. Może również oznaczać edukację dotyczącą konkretnych technik zmiany postaw i myśli, sposobów redukcji stresu oraz poprawy samopoczucia.

Działania psychoonkologów skupiają się głównie na trzech obszarach tj. :profilaktyka chorób nowotworowych, wsparcie chorych i ich bliskich a także dukacja personelu pracującego z osobami chorymi.

Zarówno pacjent, jak i jego bliscy przechodzą przez proces psychicznej adaptacji, który prowadzi do zrozumienia, czym jest wykryta choroba i na czym polega proponowane leczenie.

Psychoonkologia jako nowa dziedzina medycyny jest jednak mało znana Polakom a warto z niej korzystać skorzystac, ponieważ psychoonkologia poakzuje nam jak mocno choroba nowotworowa związana jest z naszą psychiką i jak bardzo nasza aktywna postawa może wesprzeć sukces leczenia.

Gdzie się udać do psychoonkologa?

W Onkolmed-Lecznicy Onkologicznej bardzo dobry psychoonkolog dr Ewa Anna Kosakowska prowadzi terapie psychoonkologiczne wykorzystując Racjonalną terapię zachowania oraz Metodę Simontona.

W celu umówienia się na konsultację u psychoonkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źrodło:

sarcoma.pl/psychoonkologia/co-to-jest-psychoonkologia/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny