Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Cze182020

18 Cze 2020

Co to jest metoda Simontona i jaki ma wpływ w leczeniu nowotworów?

W trakcie leczenia choroby nowotworowej niektóre sytuacje wydają się być szczególnie trudne jak chwila otrzymania diagnozy, oczekiwanie na decyzję dotyczącą rodzaju stosowanego leczenia, pobyt w szpitalu a także w przypadku niektórych osób czasem konieczność ponownego podjęcia terapii lub zmiana jej rodzaju. Wiele spraw trzeba odłożyć na dłuższy czas. Czujemy się bezradni.. Konieczna staje się pomoc innych osób.. Kto i jak może pomóc? Może nam pomóc nowa metoda wspomagająca leczenie onkologiczne. Jest to metoda Simontona.

Metoda Simontona- co to jest?

Metoda Simontona (terapia simontowska) to rodzaj psychoterapii, który przeznaczony jest dla osób chorych na nowotwory a także dla ich rodzin. Celem metody Simontona jest ogólna poprawa jakoś życia pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich. Terapia metodą Simontona pomaga również w samym procesie leczenia nowotworów, mając bardzo często pozytywny wpływ na jego skuteczność.
Metoda Simontona ma na celu zmianę sposobu myślenia chorego oraz jego rodziny o chorobie nowotworowej, dając nadzieję i wiarę w wyzdrowienie. Wpływa również na sukces leczenia poprzez zmianę podejścia do życia, wyrabiając w pacjencie i jego bliskich umiejętności czerpania radości z dnia codziennego pomimo choroby.

Metoda Simontona - na czym polega?

Nazwa metoda Simontona pochodzi od nazwiska amerykańskiego onkologa - Dr O. Carla Simontona, który przez kilkadziesiąt lat prowadził badania nad psychobiologicznymi uwarunkowaniami procesu zdrowienia.  Jako jeden z pierwszych, dostrzegł potencjał psychoterapii w leczeniu onkologicznym i stał się jednym z pionierów psychoonkologii.
Program Simontona skupia się na tym, aby uczyć pacjenta, jak skutecznie radzić sobie z niepożądanymi, negatywnymi myślami i emocjami, jak wzbudzać w sobie nadzieję i w konsekwencji, jak sprawiać, by w naszym życiu było więcej radości i poczucia sensu. Dzięki temu, oprócz poprawy jakości życia, dochodzi również często do istotnej poprawy efektów leczenia onkologicznego.
Carl Simonton twierdził, że to właśnie negatywne myśli i emocje, stres, lęki, poczucie beznadziei i brak wiary w skuteczność terapii blokują leczenie u osób chorych na nowotwory. Jego pacjenci bardzo często zakładali, że ich walka z rakiem jest z góry skazana na niepowodzenie. Przez to nie chcieli nawet podejmować leczenia, traktując nowotwór jako wyrok śmierci.
Zdaniem Simontona chorobę powinno traktować się nie tylko jako problem czysto fizyczny, ale raczej jako problem całego człowieka, obejmujący nie tylko jego ciało, ale również i umysł oraz emocje. Onkolog Simonton twierdził, że stany emocjonalne i umysłowe odgrywają znaczącą rolę nie tylko w podatności na choroby, z rakiem włącznie, lecz także w procesie zdrowienia. Jeżeli nad powrotem do zdrowia nie pracuje cały człowiek, stanowiący zintegrowany system rozumu, ciała i emocji, to czysto fizyczna interwencja może okazać się niewystarczająca.

Metoda Simontona – kto może skorzystać z takiej terapii?

Metoda Simontona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób chorych na nowotwory złośliwie. Skierowana jest również do ich rodzin oraz osób z bliskiego otoczenia, którzy również potrzebują pomocy, aby sami z powodzeniem mogli wspierać chorych. Taka psychoterapia może być prowadzona indywidualnie bądź też grupowo, a także jako terapia rodzinna.
Terapia simontowska może być z powodzeniem stosowana również jako terapia dla osób nie tylko cierpiących na nowotwory, ale również i na inne choroby przewlekłe. Mogą się jej poddawać także osoby zdrowe, które np. odczuwają lęk przez zachorowaniem na nowotwory.

Metoda Simontona - na czym polega?

Psychoterapia metodą Simontona skupia się jednocześnie na kilku aspektach/dziedzinach w życiu człowieka. Jej skuteczność zależy od powodzenia we wszystkich z nich. Bardzo ważne jest indywidualne podejście i dopasowanie terapii odpowiednio do każdego pacjenta.

 • sfera zachowań: Chory zaczyna uświadamiać sobie, jak ważne w procesie leczenia są: odpowiednia dieta, zdrowe codzienne nawyki, odpoczynek, relaks, ale także zabawa i rozrywka.
 • sfera fizyczna chorego: Poprawa jakoś życia i ogólnego samopoczucia poprzez zdrową, zbilansowaną dietę, aktywne spędzanie czasu (ruch) oraz odpoczynek i relaks.
 • sfera poznawcza: W tej sferze pacjent uczy się prozdrowotnego podejścia do życia, zmiany niezdrowych przekonań, wyznaczania nowych celów i rozwiązywania bieżących problemów.
 • sfera duchowa: Dzięki psychoterapii chory zaczyna dostrzegać w swoim życiu sens, poczucie spełnienia, znajduje także radość w życiu. Zmienia również swój stosunek do śmierci.
 • sfera emocjonalna: W wyniku terapii pacjent „wyrzuca” negatywne emocje ze swojego życia, takie jak: lęk, poczucie beznadziei, stres, poczucie winy.. Zamiast nich pojawiają się u niego pozytywne emocje, nadzieja i wiara w sukces leczenia. Pomocna przy tym jest również wizualizacja siebie i swojego życia już po wyzdrowieniu. Chory pacjent odrzuca w sobie nawyk zamartwiania się i uczy się, jak na co dzień radzić sobie ze stresującymi sytuacjami, w tym ze stanami kryzysowymi.
 • sfera komunikacji z bliskimi i otoczeniem (stosunki rodzinne i społeczne): Metoda Simontona bardzo duży nacisk kładzie na poprawę komunikacji chorego z jego rodziną i bliskim otoczeniem. Pacjent uczy się budować i naprawiać z nimi relacje. Zaś jego bliscy, jak być dla niego wsparciem.

Czym metoda  Simontona różni się od psychologicznych form wspierania pacjentów takich jak rozmową czy wzbudzaniem motywacji?

Terapia Simontonowska koncentruje się na poszukiwaniu własnej drogi, zgodnej z wartościami i przekonaniami pacjenta, wspólnym szukaniu tego, co podnosi jego jakość życia i wspiera proces zdrowienia. Metoda ta skupia się  na tym, co w życiu pacjenta już jest w porządku, co działa, zamiast doszukiwać się problemów – te, jeśli są ważne, pojawią się w toku pracy terapeutycznej. Program terapii Simontona podejmuje również tematy, takie jak: strach przed nawrotem choroby, komunikacja i budowanie sieci wsparcia, śmierć i umieranie – każdy z nich ma na celu zwiększenie spokoju osoby chorującej, przepracowanie lęku, zbudowanie kompetencji w relacjach i ostatecznie podniesienie energii do życia w chwili obecnej, niezależnie od nasilenia dolegliwości czy stanu zdrowia.

Jakie efekty daje metoda Simontona?

Terapia metodą simontonowską działa na dwóch płaszczyznach: fizycznym oraz psychicznym. Terapia Simontona wpływa na:

 • poprawę jakości życia oraz ogólnej kondycji psychicznej pacjenta;
 • zaangażowanie chorego w proces leczenia;
 • lepszą komunikacja między lekarzem a pacjentem, większe zrozumienie i zaufanie do siebie;
 • zwiększenie wiary w skuteczność procesu leczenia;
 • ułatwienie komunikacji chorego z rodziną, bliskimi i otoczeniem;
 • zmniejszenie negatywnych emocji, poczucia lęku i stresu, związanego z chorobą, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie odporności i większe szanse na powodzenie leczenia;
 • nauczenie chorego czerpania radości z życia pomimo choroby;
 • pomoc w radzeniu sobie z bólem, wynikającym z choroby i samego procesu leczenia.

Dlatego też Carl Simonton postanowił włączyć psychoterapię do rutynowego leczenia onkologicznego. Po kilkudziesięciu latach, metoda Simontona w wielu krajach stosowana jest w standardowym leczeniu nowotworowym, wprowadzona została również w Polsce.

Gdzie umówić się do psychoonkologa, który stosuje metodę Simontona w leczeniu nowotworów?

Doświadczony lekarz chemioterapeuta/ psychoonkolog dr n. med. Ewa Anna Kosakowska wspiera leczenie nowotworów terapią Simontona w Onkolmed Lecznicy Onkologicznej na Ursynowie.

W celu umówienia się na konsultację u psychoonkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

źródła:
zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,24284390,metoda-simontona-terapia-dla-chorych-na-nowotwor-na-czym.html
zwierciadlo.pl/zwierciadlo-poleca/metoda-simontona-do-walki-z-rakiem-trzeba-wlaczyc-dobre-emocje-zaangazowac-glowe
wco.pl/wp-content/uploads/2015/08/jak_radzic_sobie_z_emocjonalnymi_skutkami_choroby_nowotworowej.pdf

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny