Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lis172017

17 Lis 2017

Chłoniak nieziarniczy dotyka też dzieci

Co to jest chłoniak nieziarniczy (NHL)?

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe to grupa nowotworów, które wywodzą się z komórek układu limfatycznego. Choroba występuje u dzieci i dorosłych. Rzadko diagnozowana u niemowląt. Szczyt zachorowań występuje pomiędzy 5 a 15 rokiem życia. Poniżej 3 roku życia występuje u dzieci z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności. Choroba może rozwijać się w każdym miejscu w organizmie, w którym jest utkanie chłonne. Nieziarnicze chłoniaki powstają w wyniku rozrostu komórek limfoidalnych, do których zalicza się limfocyty T, limfocyty B.  
Postacie kliniczne chłoniaka nieziarniczego NHL u dzieci:

 • postać sródpiersiowa,
 • postać brzuszna,
 • postać węzłowa,
 • postać rozsiana,
 • postać z zajęciem utkania limfatycznego pierścienia gardłowego Waldeyera (pierścień chłonny gardła to tkanka chłonna, która ochrania przed bakteriami i innymi czynnikami chorobotwórczymi).

Rodzaje nieziarniczych chłoniaków (podział pod względem histopatologicznym):

 • chłoniaki anaplastyczne wielkokomórkowe (chłoniaki histiocytarne),
 • chłoniaki limfo blastyczne pochodzenia T-komórkowego,
 • chłoniaki nieziarnicze pochodzenia B-komórkowego.
 • Podział chłoniaków nieziarniczych NHL ze względu na stopień złośliwości:
 • chłoniaki o małym stopniu złośliwości,
 • chłoniaki agresywne,
 • chłoniaki bardzo agresywne.

Chłoniak nieziarniczy NHL – jakie są czynniki ryzyka zachorowania na chłoniaka nieziarniczego?

Za czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na chłoniaka nieziarniczego NHL uznaje się:

 • różnego rodzaju zaburzenia odporności (wrodzone i nabyte); 
 • choroby autoimmunologiczne (m.in.: choroba Hashimoto, toczeń trzewny układowy, reumatoidalne zapalenie stawów); 
 • immunosupresja (po przeszczepach narządów); 
 • zakażenia wirusowe (m.in.: HIV, HCV, HHV, EBV, HTLV); 
 • chemioterapia oraz chemioterapia w połączeniu z radioterapią; 
 • czynniki środowiskowe (m.in. kontakt z rakotwórczym azbestem, benzenem i promieniowaniem jądrowym, ale szkodliwe działanie wywierają również: pochodne węglowodanów
 • aromatycznych, rozpuszczalniki, pył drzewny i pył bawełniany). 

Chłoniak nieziarniczy NHL - jakie są objawy chłoniaka nieziarniczego?

W przypadku chorób nowotworowych jednym z objawów jest powiększenie węzłów chłonnych. Zwykle wzrost następuje powoli, występuje tendencja do łączenia się w pakiety (powiększenie węzłów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie). Ich średnica przekracza dwa centymetry. Niektórzy chorzy mają gorączkę, dreszcze, utratę masy ciała i poty nocne.
Występują również objawy pozawęzłowe, czyli objawy dotyczące innych narządów oprócz węzłów chłonnych. Są one zróżnicowane w zależności od rodzaju występującego chłoniaka i jego lokalizacji (na przykład ból brzucha, związany z powiększeniem śledziony i wątroby; objawy neurologiczne związane zarówno z naciekiem ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego; duszność przy zajęciu tkanki płucnej). Możliwe są także zaburzenia morfologii krwi, żółtaczka lub krwawienia z przewodu pokarmowego. U niektórych chorych pojawia się niewytłumaczalne swędzenie. Jeśli chłoniak znajduje się w mózgu, pacjent może odczuwać bóle głowy, zawroty głowy, mieć problemy z koncentracją, zmiany osobowości, mogą pojawić się dezorientacja oraz napady padaczkowe, czasami stany lękowe czy omamy.

Chłoniak nieziarniczy NHL - jak przebiega leczenie chłoniaka nieziarniczego?

Leczenie zależy od wieku, rodzaju i stadium chłoniaka nieziarniczego NHL.
Nie zawsze konieczne jest natychmiastowe leczenie. Lekarze mogą po prostu monitorować wolno rosnący NHL, jeżeli nie wywołuje on objawów. Leczenie może czekać do progresji choroby.
Bardziej agresywne postaci NHL można leczyć na szereg sposobów.
Chemioterapia może być podawana w postaci doustnej lub zastrzyków. Chemioterapia niszczy komórki rakowe. Chemioterapię można stosować osobno lub w połączeniu z innymi metodami leczenia.
Radioterapia wykorzystuje wiązkę promieniowania o dużej energii do niszczenia komórek rakowych i guzów. Radioterapię można stosować osobno lub w połączeniu z innymi metodami leczenia.
Przeszczepy komórek macierzystych umożliwiają lekarzom stosowanie większych dawek chemioterapii. Takie leczenie niszczy komórki macierzyste wraz z komórkami nowotworowymi. Następnie stosuje się przeszczep do przywrócenia zdrowych komórek organizmowi. Przeszczep może być wykonany z użyciem własnych komórek pacjenta lub komórek dawcy. Jeżeli mają być zastosowane komórki pacjenta, muszą być one pobrane wcześniej i zamrożone.
Można podawać leki służące do wzmocnienia układu odpornościowego. Czasem podaje się również izotopy radioaktywne wiążące się z komórkami nowotworu.

W celu umówienia się na konsultację u onkologa dziecięcego, hematologa, chemioterapię skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny