Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lip292019

29 Lip 2019

Czy ziarnicę złośliwą da się wyleczyć?

Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) to nowotwór układu limfatycznego wywodzący się ze zmienionych komórek układu odpornościowego – komórek limfoidalnych.  Towarzyszące jej objawy bardzo często przypominają oznaki przeziębienia. Najczęściej na ziarnicę chorują mężczyźni pomiędzy 18 a 25 rokiem życia oraz pomiędzy 50 a 55 rokiem życia. Leczenie ziarnicy złośliwej jest złożone. Polega na określeniu zaawansowania choroby, rokowaniu i doborze właściwego schematu leczenia.

Jaka jest etiologia i czynniki ryzyka?

Przyczyna ziarnicy złośliwej jest wciąż nieznana. Zidentyfikowano natomiast wiele  czynników ryzyka, czyli uwarunkowań zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę Hodgkina. Zalicza się do nich:

 • wiek – częściej chorują osoby tuż po osiągnięciu dojrzałości lub po 50 roku życia,
 • płeć męską,
 • infekcje wirusowe ( zakażenie wirusem Epsteina-Barra i wirusami limfocytotropowymi),
 • wystąpienie ziarnicy u krewnych pierwszego stopnia (rodzeństwo, rodzice),
 • narażenie na promieniowanie jonizujące,
 • przewlekłą immunosupresję (niewydolność układu odpornościowego, która może być wywołana między innymi przyjmowaniem niektórych leków),
 • nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS).

Jakie jest postępowanie diagnostyczne w rozpoznaniu ziarnicy złośliwej?

W postępowaniu diagnostycznym przeprowadzany jest wywiad, badania fizykalne, obrazowe (zdjęcie rentgenowskie, tomografia komputerowa), biopsja i transbiopsja szpiku kostnego,PET.
Po rozpoznaniu nowotworu określany jest stopień zaawansowania,  czy choroba jest zlokalizowana w jednej grupie węzłów chłonnych, czy zajęła także inne części układu chłonnego bądź narządów pozalimfatycznych. Przeprowadzane są także konsultacje z innymi specjalistami : stomatologiem i laryngologiem, a w przypadku. kobiet także z ginekologiem.
Czynniki wpływające na rokowanie w ziarnicy złośliwej.
Chłoniak Hodkina jest chorobą, którą da się wyleczyć. Rokowania do wyleczenia w ziarnicy złośliwej są optymistyczne, o ile chłoniak Hodgkina został wykryty we wczesnym stadium. Negatywne czynniki, które pogarszają rokowanie w ziarnicy złośliwej to:

 • guz w klatce piersiowej, który przekracza 1/3 jej szerokości lub guz, który przekracza 10 cm,
 • występowanie ogólnych objawów takich jak: nocne pocenie, goraczka i nagła utrata masy ciała,
 • przypadki, w których zmiany nowotworowe zajęły trzy i więcej obszarów anatomicznych,
 • szybszy opad krwinek (OB) – przy braku ogólnych objawów <50, w przypadku wystąpienia objawów <30.
 • lokalizacja zmian nowotworowych poza układem limfatycznym (poza węzłami chłonnymi),
 • wiek powyżej 45 lat.

Im więcej negatywnych czynników rokowniczych, tym rokowanie jest gorsze.

Jak przebiega leczenie ziarnicy złośliwej?

Leczenie ziarnicy złośliwej obejmuje określenie zaawansowania choroby, rokowanie i wybór właściwego schematu terapeutycznego (chemioterapia, radioterapia bądź połączenie obydwu metod). Radioterapia radykalna nastawiona jest na wyleczenie osoby chorej. Jest metodą wybieraną we wczesnych stadiach ziarnicy złośliwej . Polega na naświetlaniu dużych powierzchni ciała przy użyciu naświetlania. Radioterapia obejmuje struktury limfatyczne, które są zlokalizowane ponad przeponą. W radykalnych przypadkach zachorowań zalecana jest chemioterapia. Schematy leczenia ziarnicy opierają się też na lekach cytotoksycznych.  Leczenie skojarzone, czyli połączenie chemioterapii i radioterapii, stosowane jest we wczesnych stadiach zaawansowania ziarnicy złośliwej  z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi.

Gdzie się leczyć?

Poradnia Nowotworów Układu Chłonnego mieści się  w Onkolmed-Lecznicy Onkologicznej na Ursynowie.

W celu umówienia się do hematologa, radiologa skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

źródło:
party.pl/porady/zdrowie/choroby/ziarnica-zlosliwa-rokowania-i-leczenie-93229-r1/ 

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny