Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Maj202020

20 Maj 2020

Chłoniak grudkowy - przyczyny, objawy, leczenie

Co to jest chłoniak grudkowy i jakie są jego przyczyny?

Chłoniak grudkowy (z ang. skrót FL) występuje w Polsce dość rzadko. Głównym objawem choroby są powiększone węzły chłonne. Podobnie jak w innych chłoniakach węzły te są dość duże (mają powyżej 2 cm), są niebolesne, a skóra nad nimi nie jest zaczerwieniona. Choroba może też zajmować śledzionę powodując jej powiększenie oraz migdałki. Czasami zdarza się, że chłoniak ten zajmuje też inne narządy.
Chłoniak grudkowy należy do tak zwanych chłoniaków indolentnych, czyli powoli postępujących. Choroba zaczyna się najczęściej w jednym węźle chłonnym, powoduje jego stopniowe powiększanie się  i z czasem zaczyna dawać przerzuty do innych węzłów chłonnych, a w późniejszej fazie także do szpiku. Może to powodować zmniejszoną ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość), i/lub płytek krwi, a także zmniejszoną lub znacznie zwiększoną ilość białych krwinek.  Ponieważ proces ten jest bardzo powolny i daje mało dolegliwości, dlatego w 2/3 przypadków choroba jest rozpoznawana dopiero w stadiach zaawansowanych. Nierzadko zdarza się, że choroba jest rozpoznana dopiero, gdy węzły chłonne osiągają rozmiary kilkunastu centymetrów. Czasem przyczyną rozpoznania może być płyn w jamie opłucnej, typowy dla choroby zaawansowanej i związana z nim znaczna duszność.

Jakie stopnie wyróżnia się w chłoniaku grudkowym?

W chłoniaku grudkowym wyróżnia się 4 stopnie zaawansowania choroby. W pewnym uproszczeniu można to przedstawić następująco:
I stopień – zajęta pojedyncza grupa węzłów chłonnych (do których zalicza się także śledzionę i migdałki)
II stopień – zajęte dwie lub więcej grup węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony (czyli np. zajęte węzły chłonne szyjne i pachowe)
III stopień – zajęte węzły chłonne po obu stronach przepony (czyli np. zajęte węzły chłonne szyjne i pachwinowe)
IV stopień (najbardziej zaawansowany) – zajęte węzły chłonne oraz narząd pozawęzłowy- najczęściej szpik kostny.

Jakie są objawy chłoniaka grudkowego?

Powiększenie węzłów chłonnych szyi, pach jest najczęstszym objawem choroby nowotworowej układu chłonnego; powiększone węzły mają średnicę powyżej 2 cm i wyczuwane są przez pacjenta jako bezbolesne podskórne guzki lub pakiety guzków, nad którymi skóra nie jest zaczerwieniona, ani zmieniona zapalnie, nie ma przetok. 
Sytuacja zmienia się, gdy powiększone są węzły chłonne położone głębiej, których nie ma możliwości zbadania przez powłoki skórne.
Mogą one powodować ucisk innych narządów i powodować kaszel, uczucie duszności, ból brzucha, ból pleców czy ból w klatce piersiowej, a nawet trudności w oddychaniu.
Zajęte przez proces nowotworowy mogą być także inne narządy układu limfatycznego, jak śledziona, migdałki, zdecydowanie rzadziej narządy pozalimfatyczne jak przewód pokarmowy czy skóra.

Ponad to mągą wystąpić:

  • zlewne nocne poty
  • gorączka bez uchwytnej przyczyny powyżej 38oC, trwająca co najmniej 2 tygodnie
  • niezamierzona utrata masy ciała powyżej 10% w przeciągu nie więcej niż 6 miesięcy
  • zmęczenie
  • brak apetytu
  • niedokrwistość
  • infekcje, częste przeziębienia i zakażenia, które trudno poddają się leczeniu i nawracają
  • krwawienia, wybroczyny, zmiany na skórze spowodowane są zmniejszoną ilością płytek krwi; często pojawiają się krwawienia z dziąseł i krwawienie z nosa oraz zwiększona predyspozycja do
  • tworzenia się zasinień
  • powiększenie śledziony

Jak wygląda leczenie chłoniaka grudkowego?

Leczenie chłoniaka grudkowego dostosowywane jest do poszczególnych pacjentów, w zależności od stadium choroby, wieku oraz chorób towarzyszących, takich jak cukrzyca, choroba wieńcowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc. Zabieg chirurgiczny, choć przeważnie ma miejsce w toku leczenia guzów litych, nie odgrywa szczególnie istotnej roli w leczeniu chłoniaka grudkowego, ponieważ chłoniak, ze względu na charakterystykę układu chłonnego, rzadko obejmuje wyłącznie jedną okolicę ciała.
Leczenie może prowadzić do stabilizacji (opanowania) lub wyleczenia chłoniaka. Może również poprawić jakość życia pacjentów poprzez złagodzenie objawów choroby. Strategia leczenia chłoniaka grudkowego może obejmować jeden lub więcej celów, takich jak możliwie najszybsze zniszczenie komórek nowotworowych, zahamowanie wzrostu nowych komórek chłoniaka, leczenie objawów choroby, m.in. bólu, gorączki, dreszczy i nocnych potów i/lub utrzymywanie poczucia kontroli pacjentów nad wyborem strategii leczenia i dalszym życiem.
Generalnie, przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych dotyczących leczenia chłoniaka grudkowego pod uwagę branych jest kilka metod. Należą do nich uważna obserwacja, radioterapia*, chemioterapia* i leczenie celowane za pomocą przeciwciała monoklonalnego. Z wyjątkiem uważnej obserwacji, wymienione metody można łączyć, co przeważnie ma miejsce. 

Uważna obserwacja
Uważna obserwacja jest terminem stosowanym na określenie strategii, która polega na ścisłym monitorowaniu stanu pacjenta, bez stosowania jakiegokolwiek leczenia, dopóki nie pojawią się objawy choroby lub nie nastąpi ich zmiana. Strategia ta ma zastosowanie w przypadku chłoniaków grudkowych o niewielkiej masie nowotworu, gdyż znane są przypadki spontanicznych, częściowych regresji.

Chemioterapia
Chemioterapia jest metodą leczenia przeciwnowotworowego, w której stosuje się leki mające na celu hamowanie wzrostu komórek nowotworowych poprzez ich zabijanie lub blokowanie ich podziałów.
W rzadkich przypadkach, gdy doszło do rozsiewu chłoniaka grudkowego do mózgu, chemioterapia może być podawana do płynu mózgowo-rdzeniowego, aby zabić komórki nowotworowe znajdujące się w mózgu i/lub rdzeniu kręgowym. Sposób podawania chemioterapii zależy od stadium choroby. Chemioterapia wielolekowa polega na jednoczesnym stosowaniu dwóch lub więcej leków przeciwnowotworowych. W celu zabicia komórek chłoniaka do schematu leczenia mogą być również dołączane leki sterydowe.

Immunoterapia
Immunoterapia jest typem leczenia, który wzmacnia działanie własnego układu odpornościowego pacjenta lub wykorzystuje gotowe leki nazywane przeciwciałami monoklonalnymi*, które atakują określony cel na powierzchni limfocytów (komórek, z których rozwija się chłoniak). Przeciwciało monoklonalne rytuksymab jest lekiem stosowanym w leczeniu chłoniaka grudkowego, podawanym we wlewie dożylnym.

Przeszczepienie szpiku kostnego
Przeszczepienie szpiku kostnego pochodzącego albo od samego pacjenta albo od dawcy może być częścią leczenia chłoniaka. Przed przeszczepieniem szpiku kostnego stosuje się radioterapię i chemioterapię, mające na celu zmniejszenie liczby komórek szpiku zajętego przez chorobę. Leczenie zależy przede wszystkim od stadium choroby. W bardziej zaawansowanych stadiach (stadium III i IV) cel leczenia obejmuje dwie główne strategie. Po pierwsze, wywołanie regresji guza (faza indukcji). Po drugie, konsolidacja lub utrzymanie tej regresji (faza konsolidacji/podtrzymująca). Szczegółowe informacje na temat leczenia, w zależności od stadium, znajdują się poniżej. 

Radioimmunoterapia
Radioimmunoterapia oznacza metodę leczenia, w której substancja promieniotwórcza dołączana jest do przeciwciała monoklonalnego*. Gdy przeciwciało monoklonalne* dotrze do celu komórkowego, substancja promieniotwórcza działa na komórki chłoniaka i potencjalnie na niektóre okoliczne komórki. W leczeniu takim stosowany jest ibrytumomab tiuksetanu znakowany radioizotopem itru- 90.

Teleradioterapia
Teleradioterapia (radioterapia z wykorzystaniem zewnętrznego źródła promieniowania) jest metodą leczenia przeciwnowotworowego, w której wysokoenergetyczne promieniowanie rentgenowskie* lub inne rodzaje promieniowania, są stosowane do zabijania komórek nowotworowych i hamowania ich wzrostu. W teleradioterapii stosuje się urządzenia, które generują wiązkę promieniowania i kierują ją w stronę guza.

Gdzie w Warszawie jest bardzo dobry lekarz hematolog i radioterapeuta?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to przychodnia, w której działa Poradnia Hematologii Ogólnej i Onkologicznej. Pracuje w niej bardzo dobry lekarz hemtolog, który po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i dokładnej analizie wyników badań zaleci właściwe leczenie.
W Onkolmed Lecznica Onkologiczna działa też Poradnia Radioterapii gdzie można skonsultować chłoniaka grudkowego z radioterapeutą w sytuacji kiedy lekarz hematolog zaleci takie leczenie.

W celu umówienia się na konsultację u lekarza hematologa, radioterapeuty skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

 

Źródła:
hematoonkologia.pl/info-o-chorobach/chloniak-grudkowy
.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/chloniak-grudkowy-przyczyny-objawy-leczenie-aa-kZzp-Gzf5-XwBb.html#chloniak-grudkowy-objawy
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FBT5PaFDnnIJ:https://www.esmo.org/content/download/88111/1615989/file/ESMO-ACF-Ch%25C... 

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny