Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lut092021

09 Lut 2021

Szczepienia na Covid-19 pacjentów onkologicznych

COVID-19 a pacjenci onkologiczni

Pomimo braku retrospektywnych badań porównawczych pacjentów onkologicznych i nieonkologicznych, liczne obserwacje wykazały, że pacjenci onkologiczni są narażeni na cięższy przebieg zakażenia COVID-19. W szczególności dotyczy to chorych na nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego, nowotwory płuc oraz nowotwory w stanie rozsiewu. Zauważono również zwiększone ryzyko przebiegu zakażenia u pacjentów z nowotworami litymi w pierwszym roku po rozpoznaniu.
Zgodnie z danymi z rejestru COVID-19 and Cancer Consortium (CCC19) wskaźnik śmiertelności w tej grupie chorych wahał się od 5% do 61% i był wyższy o 2 - 3% w porównaniu do całej populacji.
Wśród poważnych i często nieodwracalnych skutków zakażenia wirusem SARS-Cov-2 wymienia się opóźnienia w badaniach przesiewowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu po zakończonym leczeniu, które ostatecznie mogą powodować zwiększone ryzyko zachorowalności i śmiertelności na nowotwory. Zaobserwowano również zmniejszenie liczby badań klinicznych.

Jaka jest zdolność pacjentów chorych na raka do wywołania odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu?

Dane na temat humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej na szczepienia przeciwwirusowe u pacjentów z rakiem są nieliczne i dotyczą głównie kwestii szczepień przeciwko grypie. Obserwacyjne badania kliniczne wskazują, że u chorych na raka otrzymujących szczepionkę przeciw grypie obserwuje się mniejszą śmiertelność i zachorowalność na grypę, co sugeruje skuteczną odpowiedź immunologiczną.
U chorych na raka płuca i piersi humoralna odpowiedź immunologiczna na szczepienie wydaje się odpowiednia, chociaż nie wszyscy chorzy otrzymywali chemioterapię . W badaniu pacjentów z różnymi guzami litymi odpowiedź na szczepienie była lepsza niż u pacjentów z chłoniakiem.
U pacjentów otrzymujących chemioterapię oczekuje się, że wskaźniki serokonwersji i seroprotekcji będą niższe niż w populacji ogólnej, ale nie u pacjentów otrzymujących pojedyncze inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego ukierunkowane na białko programowanej śmierci komórek 1 (PD-1) / zaprogramowane death-ligand 1 (PD-L1).
U pacjentów otrzymujących chemioterapię wielokrotne dawki szczepionki mogą pomóc w osiągnięciu odpowiednich wskaźników serokonwersji i seroprotekcyjnych. Przykładowo, w nierandomizowanym badaniu II fazy z udziałem 65 pacjentów z guzami litymi otrzymujących chemioterapię (leki ukierunkowane na +/- molekularne) w sezonie epidemicznym 2009, 5% pacjentów miało miana szczepów szczepionek o swoistych przeciwciałach hamujących hemaglutynację ≥ 1:40 na początku. Po jednej i dwóch dawkach szczepionki H1N1v z adiuwantem AS03A, wskaźniki seroprotekcji (tj. Odsetek uczestników z mianami przeciwciał ≥1: 40) wynosiły odpowiednio 48% i 73%, a wskaźniki serokonwersji odpowiednio 44% i 73%.
W miarę możliwości szczepionkę należy podać przed rozpoczęciem chemioterapii. W przypadku pacjentów, którzy już rozpoczęli chemioterapię, istniejące dane nie uzasadniają konkretnego terminu podawania wlewów chemioterapii.
W celu wytworzenia ochronnej odporności po szczepieniu potrzebna jest odporność nienaruszonego gospodarza, szczególnie w odniesieniu do prezentacji antygenu, aktywacji komórek B i T. W tym kontekście szczepienie może być mniej skuteczne u pacjentów otrzymujących przeciwciała przeciwko limfocytom B lub intensywną chemioterapię (np. Chemioterapia indukcyjna lub konsolidacyjna w ostrej białaczce), ponieważ odpowiedź przeciwciał może być niska z powodu utraty komórek B, chociaż rola i potencjalny efekt ochronny odporności komórek T nie był szczegółowo badany.
Poziom dowodów jest słaby ze względu na małą liczbę badań i ich metodologię; kontrolowane placebo, randomizowane, kontrolowane badania szczepień przeciwwirusowych u dorosłych chorych na raka są często uważane za wątpliwe etycznie.

Jakie jest ryzyko interakcji szczepionki SARS-CoV2 z terapiami przeciwnowotworowymi?

Żadne badanie szczepionki SARS-CoV-2 nie obejmuje pacjentów otrzymujących terapię immunosupresyjną, chociaż zgromadzono dane od niektórych pacjentów z rakiem. Większość badań wymaga, aby pacjenci przez pewien czas nie otrzymywali immunosupresji, aby kwalifikować się do szczepienia.
Obecnie opracowywane szczepionki SARS-CoV-2 są albo żywymi szczepionkami atenuowanymi / niereplikującymi się (wykorzystującymi wektory jako adenowirus lub wirus odry), szczepionkami na bazie mRNA lub bardziej konwencjonalnymi szczepionkami z podjednostkami białkowymi.
Żywe szczepionki są generalnie przeciwwskazane u pacjentów poddawanych terapii immunosupresyjnej. Istotnie, możliwe są poważne zdarzenia niepożądane, jak wykazano w przypadku BCG (Bacillus Calmette – Guérin). W jednej z opracowanych szczepionek przeciwko żywemu wirusowi SARS-CoV-2 zastosowano pozbawiony replikacji małpi wektor adenowirusowy (ChAdOx1).
Nie ma opublikowanych danych dotyczących immunogenności i interakcji szczepionek przeciwwirusowych zawierających mRNA z terapiami przeciwnowotworowymi u pacjentów z rakiem. Niektóre z tych szczepionek są zamknięte w małych liposomach, wektorach, które mają gromadzić się w tkankach guza. Zwiększony wychwyt tych liposomów w tkankach nowotworowych jest teoretycznie możliwy i może wpływać na immunogenność takich szczepionek. Poza tym szczepionki na bazie mRNA przeciwko chorobom niezakaźnym (np. Czerniakowi) były testowane na pacjentach z rakiem przez ostatnie 10 lat, bez wzbudzania szczególnych obaw dotyczących bezpieczeństwa. Dane retrospektywne wskazują na dobrą tolerancję i bezpieczeństwo szczepień przeciw grypie u chorych na raka otrzymujących inhibitory immunologicznego punktu kontrolnego, a także u pacjentów poddawanych leczeniu cytotoksycznemu lub celowanym.
Wreszcie, jeśli chodzi o szczepionki podjednostkowe białkowe, nie ma rozstrzygających dowodów dotyczących stosowania adiuwantowanych inaktywowanych szczepionek przeciw grypie w porównaniu z bezadiuwantowymi inaktywowanymi szczepionkami przeciw grypie u pacjentów z rakiem.

Kiedy i gdzie sczepieni na Covid-19 będą pacjenci onkologiczni?

Jesteś osobą chorą na nowotwór, zapytaj swojego lekarza prowadzącego kiedy i  i gdzie sczepieni na Covid-19 będą pacjenci onkologiczni.

W celu umówienia się na konsultację do onkologa skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
https://pto.med.pl/pto-chorzy-na-nowotwory-powinni-byc-uwzglednieni-prio...
https://www.esmo.org/covid-19-and-cancer/covid-19-vaccination
 

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny