Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Maj202021

20 Maj 2021

Wertebroplastyka i kyfoplastyka - wskazania i cel zabiegów

Co to jest wertebroplastyka i kyfoplastyka?

Wertebroplastyka i kyfoplastyka są metodami zabiegowego, małoinwazyjnego leczenia złamań kompresyjnych trzonów kregów z wykorzystaniem polimerowego cementu kostnego PMMA (polimetakrylan metylu). Oba zabiegi polegają na wstrzyknięciu do zmienionego chorobowo trzonu kręgu PMMA. W efekcie powoduje to wypełnienie ubytków struktury kostnej, wzmocnienie trzonu kręgu i zmniejszenie bólu. Celem takiego postępowania jest przywrócenie sprawności (wertebroplastyka) i odtworzenie wysokości klinowo zdeformowanego trzonu (kyfoplastyka). Obie metody zabiegowe zapobiegają powstawaniu trwałych, nieprawidłowych wzorców ruchowych i wad postawy u pacjentów po złamaniach kompresyjnych kręgosłupa.

Na czym polega wertebroplastyka?

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub w płytkiej sedacji. Pacjent ułożony jest na brzuchu. Poziom zła mania bądź patologicznego trzonu lokalizowany jest za pomocą skopii RTG. Igłę wprowadza się przez skórę i nasadę łuku kręgowego do trzonu. Do obserwacji wprowadzanej igły używana jest skopia rentgenowska w dwóch płaszczyznach.
Po wprowadzeniu końca igły do trzonu kręgu możliwe jest podanie przez nią kontrastu, w celu zobrazowania dróg odpływu żylnego krwi z trzonu lub pobranie materiału do badania histopatologicznego.
Przez igłę wprowadzany jest następnie cement kostny. Składa się on z dwóch komponentów:
proszku, w skład którego wchodzą kopolimery oparte na metakrylu (di-benzoylperoxide),
płynnego monomeru methylmethacrylu jako aktywatora (N,N-dimethyl-p-toluidine).
Podczas połączenia tych dwóch substancji dochodzi do reakcji polimeryzacji. Dodatkowo składnikami cementu są substancje zwiększające jego kontrast w badaniach radiologicznych (np. siarczan baru lub proszek tantalowy).
Cement kostny utrzymuje konsystencje płynną przez 4-8 minut, co umożliwia jego aplikację w miejsce docelowe, w ciągu następnych 3-5 minut, zwiększając swoją temperaturę, wiąże się z tkanką kostną i ulega utwardzeniu. Maksymalna temperatura osiągana przy wiązaniu cementu kostnego wynosi od 80 °C do 124 °C. Przekracza ona o około 50% temperaturę, przy której dochodzi do denaturacji białka. Zjawiska te odpowiadają za przeciwbólowe efekty wertebroplastyki; pierwszy z nich to zespalanie fragmentów złamania, które pocierając o siebie, powodują ból; drugi natomiast wiąże się z temperaturą wydzielaną podczas polimeryzacji cementu
akrylowego, która może powodować uszkodzenie lokalnych zakończeń nerwowych, naczyń i ewentualnych tkanek pato logicznych. Cement ponadto wzmacnia istotnie strukturę osteoporotycznego trzonu i redukuje ryzyko ponownego złamania.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia operacji wertebroplastyki?

Zabieg  wertebroplastyki przeprowadza się u pacjenta kiedy konieczna jest:

 • stabilizacja złamania osteopotycznego,
 • stabilizacja złamania patologicznego i efekt przeciwbólowy w przerzutach nowotworowych,
 • stabilizacja złamania cementem bioprzebudowywalnym w złamaniach urazowych (typ A1-
 • wskazania do operacji względne),

Jaki jest cel operacji wertebroplastyki?

Zabieg  wertebroplastyki ma na celu:

 • uzyskanie stabilnego kręgu likwidujące bóle związane ze złamaniem,
 • umożliwienie pionizacji bez gorsetu,
 • leczenie przeciwbólowe w przerzutach nowotworowych,
 • profilaktyczna stabilizacja w naczyniaku trzonu.

Jakie mogą być powikłania wertebrpolastyki?

Do najczęstszych powikłań wertebroplastyki należą wycieki cementu kostnego poza trzon kręgu. Może się on wydostawać przez uszkodzoną ścianę trzonu lub poprzez sploty żylne. Wyciek cementu może spowodować wystąpienie objawów uciskowych na worek oponowy lub korzenie nerwowe. Objawy korzeniowe lub oponowe mijają najczęściej po kilku dniach leczenia farmakologicznego. Do innych opisywanych powikłań wertebroplastyki należą: zatory cementowe tętnic płucnych, uszkodzenie opon rdzenia i korzeni nerwowych w trakcie nakłucia, infekcja, krwiak czy złamanie żebra przy nakłuciu pozanasadowym w odcinku piersiowym. 

Na czym polega kyfoplastyka?

Wertebroplastyka nie przywraca wysokości trzonu, polega jedynie na wypełnieniu jego wnętrza cementem. Kyfoplastyka natomiast, poprzez inflację balonu wewnątrz klinowato obniżonego trzonu kręgowego, ma za zadanie przywrócić jego wysokość przed wstrzyknięciem cementu.
Obie metody mają zbliżoną skuteczność w redukcji bólu. Kyfoplastyka jest szczególnie korzystna u pacjentów z kątową deformacją kręgosłupa i pogłębioną kyfozą w wyniku złamania kompresyjnego. Przywrócenie wysokości trzonu (poza efektem estetycznym) poprawia statykę kręgosłupa i zmniejsza ryzyko złamań sąsiednich trzonów. Balon, podobnie jak podczas zabiegu wertebroplastyki, jest wprowadzany prze nasadę łuku kręgu. Po inflacji wysokociśnieniowego balonu płytki graniczne odsuwają się od siebie i wysokość trzonu zostaje (przynajmniej częściowo) przywrócona.
Powstała jama wypełniana jest cementem kostnym o nieco większej gęstości i pod mniejszym ciśnieniem niż w wertebroplastyce, co powoduje, że ryzyko wydostania się go poza trzon (a tym samym powikłań) jest mniejsze. Na zakończenie autorzy pragną podkreślić, że pomimo wysokiej skuteczności zabiegów wertebro- i kyfoplastyki nadal niezwykle ważne jest leczenie choroby podstawowej (najczęściej osteoporozy), mające istotny wpływ na występowanie kolejnych złamań w przyszłości 

Jakie są wskazania do przeprowadzenia operacji kyfoplastyki?

Zabieg  kyfoplastyki przeprowadza się u pacjenta kiedy konieczna jest:

 • stabilizacja złamania osteopotycznego, 
 • rekonstrukcja jego zapadnięcia.

Jaki jest cel operacji kyfoplastyki?

Zabieg  kyfoplastyki ma na celu:

 • uzyskanie stabilnego kręgu likwidujące bóle z tym związane, 
 • umożliwienie pionizacji bez gorsetu, 
 • rekonstrukcja wysokości trzonu kręgowego.
   

Gdzie pójść na konsultację do neurochirurga?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna to prywatna przychodnia, w której działa Poradnia Neurochirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Przyjmują w niej bardzo dobrzy lekarze z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, kręgosłupa i nerwów obwodowych.
Onkolmed Lecznica Onkologiczna to prywatna przychodnia, do której warto przyjść na konsultację do neurochirurga.

W celu umówienia się na konsultację u neurochirurga skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +4822902337

Źródła:
yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BSL7-0031-0026/c/Zawadzki.pdf
docplayer.pl/18164407-Kifoplastyka-i-wertebroplastyka.html
researchgate.net/publication/316463170_LECZENIE_TRADYCYJNE_A_WERTEBRO-_I_KYFOPLASTYKA_U_PACJENTOW_PO_ZLAMANIACH_KOMPRESYJNYCH_TRZONOW_KREGOW_-_MOZLIWOSCI_POSTEPOWANIA_REHABILITACYJNEGO_TRADITIONAL_TREATMENT_AND_VERTEBRO_AND_KYPHOPLASTY_IN_

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny