Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lip132021

13 Lip 2021

Blokady stawów międzykręgowych - skuteczność diagnostyczna

Blokady stawów międzykręgowych

Od pierwszych doniesień Ghormleya uważa się, że stawy międzykręgowe są głównym źródłem bólu lędźwiowego. Powszechność tych zmian jako przyczyny bólu jest różnie oceniana i w zależności od kryteriów diagnostycznych wynosi od 7,7% do 75%. Mooney i Robertson wykazali, że ból lędźwiowy i ból kończynowy rzutowany może być wywołany przez wstrzyknięcie roztworu soli fizjologicznej do stawu międzykręgowego. Wielu autorów uważa, że rozpoznanie zespołu bólowego stawów międzykręgowych może być potwierdzone uśmierzeniem bólu przez wstrzyknięcie anestetyka do stawu lub jego wywołanie (test prowokacji) przez wstrzyknięcie soli hipertonicznej.
Obecnie wstrzyknięcia do stawów międzykręgowych wykorzystywane są jako sposób leczenia lub diagnostyki bólu powstającego prawdopodobnie w stawach międzykręgowych.

Jakie są wskazania do wykonania wstrzyknięć do stawów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym?

Podobnie jak w przypadku zwyrodnienia krążka, różnicowanie między aktywnymi i bezobjawowymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów międzykręgowych jedynie w oparciu o badania obrazowe jest niemożliwe. Dlatego blokada stawu międzywyrostkowego, łagodząca objawy pacjenta pochodzące ze zmian w stawie jest jedyną procedurą pozwalającą zróżnicować stany chorobowe z bolesnością od zmian niebolesnych 

Jaka jest technika wykonywania wstrzyknięć do stawów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym?

Wstrzyknięcie do stawu międzykręgowego w odcinku lędźwiowym
Wstrzyknięcia przeprowadza się pod kontrolą USG u pacjenta leżącego na brzuchu. Aby dobrze uwidocznić szparę stawu, należy albo pochylić ramię monitora, albo rotować pacjenta na stole. Stopień koniecznego pochylenia wynosi ok. 30–40o . Po odkażeniu miejsca wkłucia badany staw jest znieczulany przez ostrzyknięcie 2–3 ml lidokainy. Następnie spinokan o średnicy 0,7 mm wprowadzany jest do stawu prostopadle do głowicy aparatu USG (od strony bocznej w kierunku przyśrodkowym). U pacjentów otyłych stosuje się technikę dwóch igieł, wprowadzając spinokan przez krótszą, grubszą igłę skórną (1,2 mm).
W zależności od sytuacji kieruje się igłę do części środkowej stawu, górnego lub dolnego bieguna. Minimalna ilość kontrastu (do 0,3 ml) wstrzykiwana jest pod kontrolą monitora, co potwierdza prawidłowość wprowadzenia igły. Jeśli wstrzyknięcie dostawowe nie jest możliwe, przeprowadza się ostrzyknięcie okołostawowe. Usytuowanie igły i rozkład kontrastu dokumentuje się w USG. Na koniec wstrzykuje się 1 ml mieszaniny anestetyka i steroidu (np. bupiwakainy i 40 mg triamcinolonu). Pacjent jest obserwowany przez co najmniej 15 min po wstrzyknięciu. Od wszystkich pacjentów zbiera się informację o stopniu odczuwania bólu, porównując w skali VAS ból przed procedurą i 15–30 min po niej. Dalszy przebieg objawów pozwala na interpretację wyników.

Ostrzyknięcie stawu rzekomego węziny łuku
Specjalnym typem blokady stawowej w odcinku lędźwiowym jest ostrzyknięcie stawu rzekomego węziny łuku. Można to osiągnąć przez ostrzyknięcie stawu położonego powyżej kręgoszczeliny techniką opisaną wyżej. Ponieważ torebka stawu przylega najczęściej do szczeliny kręgozmyku, jej wypełnienie widoczne jest po wypełnieniu stawu.

Jaka jest skuteczność diagnostyczna i terapeutyczna  wykonywania wstrzyknięć do stawów kręgosłupa w odcinku lędźwiowym?

Wstrzyknięcie do stawu międzykręgowego w odcinku lędźwiowym
W opinii wielu autorów wstrzyknięcia dostawowe anestetyka tłumiącego ból lub soli hipertonicznej prowokującej dolegliwości, mogą być testem diagnostycznym zespołu bólowego stawów międzykręgowych. Jackson i wsp. badali, jakie mogą być wskazówki kliniczne, pozwalające przewidzieć możliwość pozytywnej reakcji na wstrzyknięcie, ale nie udało się tego ustalić. Podobnie Revel i wsp. nie znaleźli żadnych różnic, badając częstość 90 zmiennych badanych między grupami z reakcją pozytywną i bez reakcji na wstrzyknięcie. Diagnostyczne wstrzyknięcia do stawów międzykręgowych bez grup kontrolnych dały 38% fałszywie dodatnich wyników, a dodatnią wartość predyktywną na poziomie 31%. Dlatego aby poprawić dokładność diagnostyczną, konieczne jest przeprowadzanie powtórnych wstrzyknięć np. z użyciem dwóch różnych środków znieczulających, na co wskazują Schwarzer i wsp.. Dreyfuss stwierdził, że nie ma przekonujących patognomonicznych zmian w badaniach obrazowych nieinwazyjnych, badaniach klinicznych, które pozwoliłyby jednoznacznie zidentyfikować konkretne stawy miedzykręgowe jako źródło bólu i bólu rzutowanego do kończyn dolnych.
Zgodnie z wynikami badania randomizowanego z podwójną ślepą próbą przeprowadzonego przez Marksa i wsp., wstrzyknięcia dostawowe są tak samo efektywne, jak infiltracje przyśrodkowej odnogi gałęzi grzbietowej korzenia. Problem interpretacyjny, jaki się z tym wiąże, to fakt, że stawy międzykręgowe są unerwione przez 2–3 segmentalne gałęzie korzeniowe, powodując trudność w ocenie, który staw jest bolesny. Ocena diagnostycznej dokładności ostrzyknięć stawów, aby zlokalizować źródło bólu, jest trudna i brak jest jej jednoznacznych standardów.
Jeszcze mniej wiadomo na temat leczniczej efektywności wstrzyknięć na ustępowanie bólu stawów. Carette i wsp. wybrali 110 ze 190 pacjentów, u których doszło do ustąpienia bólu o co najmniej 50% po wstrzyknięciu do stawu 2 ml lidokainy. U pacjentów tych przeprowadzono podwójnie ślepą próbę, porównując efekt wstrzyknięcia między triamcinolonem a solą fizjologiczną. Uzyskano natychmiastowy efekt w grupie badanej, wynoszący 76% w stosunku do grupy kontrolnej, wynoszący 79%. Po 6 miesiącach u pacjentów w grupie badanej utrzymywał się znamiennie wyższy efekt ustąpienia bólu, wynoszący 46% w stosunku do 15% w grupie kontrolnej. 

Ostrzyknięcie stawu rzekomego węziny łuku
Brak doniesień o terapeutycznej wartości takich ostrzyknięć. Chociaż klinicyści, którzy wykonują ostrzyknięcie węziny przed leczeniem operacyjnym, zauważyli, że poprawa po stabilizacji jest wyraźniejsza u tych chorych, u których ból po ostrzyknięciu zmniejszał się. U pacjentów, u których ból nie ustępował, mogą więc być inne przyczyny dolegliwości. Z doniesienia Suh i wsp. można wnioskować, że wynik czynnościowy i powrót do pracy po leczeniu był bardziej prawdopodobny u pacjentów z pozytywną odpowiedzią na ostrzyknięcie węziny.

Gdzie można wykonać  wstrzyknięcia do stawów międzykrążkowych?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna jest przychodnią w której działa Poradnia Neurochirurgii, gdzie przyjmują bardzo dobrzy i doświadczeni lekarze neurochirurdzy. Można w niej wykonać blokadę dostawową lub okołostawową kręgosłupa.
W celu wykonania wstrzyknięcia do stawów międzukrążkowych w celu dokonania blokady należy umówić się do wybranego przez siebie neurochirurga pracującego w naszej przychodni na wizytę, podczas której neurochirurg dokona kwalifikacji do zabiegu założenia blokady dostawowej lub okołostawowej.
Na czy polega zabieg blokady dostawowej i okołostawowej można przeczytać tutaj.

W celu umówienia się na konsultację i wykonanie zabiegu u neurochirurga skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod nr tel. 222902337

Źródła:
https://medipage.pl/pl/p/file/34bc760b0db123328c90d9227b4bf1ad/R-10.pdf

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny