Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sty042022

04 Sty 2022

Guzy móżdżku - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

Co to są guzy móżdżku?

Guzy móżdżku to grupa nowotworów podnamiotowych atakujących móżdżek. U dorosłych występują stosunkowo rzadko (40% nowotworów mózgu), natomiast u dzieci odsetek ten ięga 70% przypadków.

Jakie są rodzaje guzów móżdżku?

W obrębie móżdżku rozwijać się mogą zarówno guzy łagodne, jak i złośliwe. W przypadku tych drugich móżdżek może stanowić zarówno lokalizację pierwotnego ogniska nowotworowego, jak i być miejscem, do którego trafiają przerzuty nowotworu pochodzącego z jakiegoś innego narządu (np. z piersi, z płuc czy z nerki).
Zmianami, które mogą rozwijać się w obrębie móżdżku, są przede wszystkim:

 • rdzeniaki (medulloblastoma),
 • wyściółczaki (ependymoma),
 • pierwotne guzy neuroektodermalne,
 • glejaki (glioblastoma),
 • gwiaździaki (astrocytoma),
 • brodawczaki splotu naczyniówkowego (papilloma),
 • naczyniaki (hemangioblastoma).

Zmianami, które mogą dawać obraz guza móżdżku, a jednocześnie nie są one zmianami o charakterze nowotworowym, są ropnie móżdżku, torbiele tego narządu oraz otorbione pasożyty (np. bąblowce).

Jakie są przyczyny guzów móżdżku?

Powody, przez które u ludzi pojawiają się nowotwory móżdżku, nie są do końca znane. Za potencjalne przyczyny guzów móżdżku uznawane są zaburzenia genetyczne. Wśród nich wymienić można np. mutacje genów supresorowych (czyli takich, których rolą jest powstrzymywanie komórek patologicznych od rozmnażania się), a także różne choroby genetyczne związane ze zwiększoną predyspozycją do występowania nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, takie jak np. zespół Li-Fraumeni (w którym istnieje zwiększone ryzyko rdzeniaków). Jako prawdopodobne przyczyny guzów móżdżku uznaje się także narażenie na różnego rodzaju toksyczne substancje oraz przebycie leczenia radioterapeutycznego.

Jakie są objawy guzów móżdżku?

Nowotwory móżdżku, zarówno łagodne jak i złośliwe, stanowią przeważającą część nowotworów w obrębie centralnego układu nerwowego u dzieci, a u dorosłych stanowią niemal 40% takich nowotworów. Istnieją rozmaite rodzaje guzów móżdżku, w zależności od ich budowy oraz umiejscowienia. to między innymi naczyniaki, glejaki, rdzeniaki. Do objawów, które pozwalają podejrzewać umiejscowienie guza właśnie w tej strukturze, należą objawy tożsame z zespołem móżdżkowym. To między innymi jednostronne zaburzenia koordynacji ruchów, oczopląs, podwójne widzenie, problemy z zatrzymaniem ruchu lub z wymierzeniem odległości.
Oprócz objawów specyficznych, guzy móżdżku powodują także takie same objawy, jakie są następstwem każdego guza mózgu. Ich przyczyna to zwiększenie ciśnienia wewnątrz czaszki, co przejawia się w  intensywnych bólach głowy, wymiotach, zaburzeniach widzenia, zawrotach głowy, sztywności karku. Aby zdiagnozować guz móżdżku lub umiejscowić go w przestrzeni, wykonuje się specjalistyczne badania, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Jak przebiega diagnostyka guzów móżdżku?

Podejrzenie guza móżdżku stawiane może być na podstawie objawów, które występują u pacjenta. Podejrzenie takie musi jednak zostać potwierdzone poprzez wykonanie odpowiednich badań. W diagnostyce guzów móżdżku znajdują zastosowanie przede wszystkim badania obrazowe, takie jak

 • tomografia komputerowa głowy,
 • rezonans magnetyczny. 

Na etapie rozpoznania mogą zostać wykonane również funkcjonalne badania obrazowe, takie jak:

 • pozytronowa tomografia emisyjna (PET),
 • tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT).

W procesie diagnostycznym zastosowanie znajdować może także punkcja lędźwiowa (celem oceny płynu mózgowo-rdzeniowego pod kątem np. obecności w nim komórek nowotworowych). Po wykryciu obecności guza móżdżku u pacjenta wykonana może zostać biopsja stereotaktyczna, której celem jest uzyskanie materiału, a później przeprowadzenie badania histopatologicznego – pozwala ono postawić dokładne rozpoznanie typu guza móżdżku, a także określić, jakie leczenie będzie najbardziej odpowiednie dla danego chorego i ocenić rokowania takiego pacjenta.

Jak przebiega leczenie guzów móżdżku?

Analogicznie jak w przypadku innych chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, podobnie i w guzach móżdżku podstawowe postępowanie terapeutyczne obejmuje przeprowadzenie leczenia chirurgicznego. Najlepsze wyniki uzyskuje się wtedy, kiedy guz móżdżku zostanie usunięty w całości. Nie zawsze jest to możliwe od razu – czasami, celem zmniejszenia pierwotnej masy guza, przed zabiegiem chirurgicznym pacjenci poddawani są radioterapii lub chemioterapii. Obie z wymienionych metod cechują się jednak pewnymi ograniczeniami – pacjenci są uważnie oceniani przed ich zastosowaniem np. ze względu na późne powikłania radioterapii. W przypadku chemioterapii brane jest pod uwagę zarówno to, że duża część nowotworów ośrodkowego jest oporna na chemioterapeutyki, jak i to, że przenikanie leków przez barierę krew-mózg jest ograniczone, przez co konieczne staje się stosowanie dużych dawek chemioterapii – a te niosą za sobą z kolei ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych powikłań stosowanego leczenia.
Pacjenci z guzami móżdżku mogą również otrzymywać leki, które będą łagodziły występujące u nich objawy. Leczenie objawowe guzów móżdżku bazuje na stosowaniu glikokortykosteroidów (celem obniżenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego) oraz na profilaktycznym stosowaniu leków przeciwpadaczkowych (ich podawanie ma za zadanie zapobiegać napadom drgawkowym).

Gdzie pójść na konsultację do neurochirurga?

Jest wiele ośrodków zdrowia gdzie można pójść na konsultację do neurochirurga. Najważniejsze by przyjmował tam bardzo dobry specjalista. Jednym z takich miejsc jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie, gdzie w Poradni Nowotworów Głowy i Szyi przyjmuje pacjentów bardzo dobry neurochirurg.

W celu umówienia się na konsultację do neurochirurga skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod nr tel. +48222902337

Źródła:
poradnikzdrowie.pl/zdrowie/nowotwory/guzy-mozdzku-przyczyny-objawy-leczenie-aa-Y5i2-t48G-76Zy.html
wylecz.to/uklad-nerwowy-i-psychiatria/guz-mozgu/
zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,22885654,rola-polozenie-i-choroby-mozdzku.html

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny