Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Cze012018

01 Cze 2018

Dla kogo jest nefrektomia radykalna?

Co to jest nefrektomia radykalna?

Nefrektomia radykalna  (nefrektomia całkowita) jest metodą chirurgicznego leczenia raka nerki  ograniczonego do narządu. Celem operacji jest usunięcie całej nerki oraz otaczającej tkanki tłuszczowej. Przeprowadza się ją, gdy nie ma możliwości usunięcia guza z pozostawieniem zdrowego fragmentu nerki. Jest ona zalecanym sposobem postępowania przy raku nerki w II stopniu zaawansowania oraz w niektórych przypadkach I stopnia, jeżeli nie można zastosować nefrektomii częściowej. Większość osób może w pełni sprawnie żyć z jedną funkcjonującą nerką, bez poważniejszych powikłań.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Podczas operacji pacjent leży na boku lub na plecach, w zależności od lokalizacji i rozmiaru guza.

Jaki jest przebieg radykalnej nefrektomii?

Przed wykonaniem zabiegu pacjent musi wykonać odpowiednie badania obrazowe i/lub endoskopowe, umożliwiające ocenę zaawansowania nowotworu i zakwalifikowanie go do odpowiedniego rodzaju operacji. Następnie pacjent zostaje przyjęty do szpitala dzień przed zabiegiem i jest do niego przygotowywany poprzez pobranie odpowiednich badań oraz odbycie konsultacji anestezjologicznej. Zabieg trwa około 2 do 3 godzin i odbywa się w znieczuleniu ogólnym. W trakcie zabiegu pacjent leży na wznak lub na boku, odsłaniając brzuch po stronie chorego narządu. Urolog wykonuje cięcie pod łukiem żebrowym uzyskując dostęp do przestrzeni okołonerkowej. Po wypreparowaniu narządu wykonuje albo resekcję guza nerki albo usuwa cały organ z lub bez moczowodu.

Dla kogo jest nefrektomia radykalna?

Nowotwory nerek są leczone głownie metodami operacyjnymi. Wynika to w dużej mierze z małej podatności tych nowotworów na leczenie za pomocą chemioterapeutyków i radioterapii. W przypadku nowotworów stosuje się zarówno całkowite, jak i częściowe usunięcie nerki. Grupa chorób nowotworowych nerki, leczonych głównie operacyjnie, obejmuje raka nerkowokomórkowego, raka miedniczki nerkowej i moczowodu, czy występującego u dzieci nerczaka zarodkowego zwanego guzem Wilmsa. Często również w przebiegu guza nadnercza i usuwania tego gruczołu zachodzi konieczność usunięcia nerki, ze względu na duże ryzyko naciekania nowotworu w jej miąższ.

Jakie są przeciwwskazania do radykalnej nefrektomii?

Nefrektomia radykalna nie jest wskazana w przypadku:

  • braku drugiej wydolnej nerki u pacjenta,
  • nacieku nowotworowego otaczającego tkanki i narządy, uniemożliwiającego usunięcie nerki,
  • ogólnego złego stanu zdrowia pacjenta,
  • licznych przerzutów guza,
  • bardzo podeszłego wieku,
  • braku zgody pacjenta na operację.

Jakie mogą powstać powikłania i objawy niepożądane przy zabiegu nefrektomii radykalnej?

Możliwe powikłania i objawy po nefrektomii radykalnej podzielić można na:

  • powikłania pojawiające się po operacji,
  • powikłania rozwijające się przez okres wielu lat po nefrektomii.
  • Wśród powikłań pooperacyjnych najczęściej pojawiają się: odma opłucnowa, niedodma, zapalenie płuc, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, powikłania wynikające z rany operacyjnej, śmierć.

Po wielu latach od nefrektomii radykalnej u pacjentów pojawić się mogą: białkomocz oraz zwiększenie ciśnienia tętniczego.

 

W celu umówienia się na konsultację u urologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny