Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Gru162020

16 Gru 2020

Urosepsa (posocznica moczowa) - przyczyny, objawy, leczenie

Co to jest posocznica moczowa?

Urosepsa znana jest także pod określeniem posocznicy moczowej i mówi się o niej w przypadku pojawienia się bakterii we krwi. W przypadku sepsy występuje zespół objawów, które pojawiają się w wyniku nadmiernej reakcji organizmu na zakażenie. Urosepsa natomiast to zespół reakcji zapalnych, które występują w reakcji na zakażenie układu moczowego. Zakażenie układu moczowego jest jednym z najczęściej występujących zakażeń w populacji ludzkiej. Wyróżnia się trzy kategorie zakażeń układu moczowego: niepowikłane, powikłane i sepsę. Urosepsa występuje znacznie częściej u dzieci niż u dorosłych pacjentów. Zdarza się, że w przypadku najmłodszych, jest ona efektem wrodzonych wad układu moczowego, czyli refluksu pęcherzowo-moczowodowego. Jeżeli rozpoznanie choroby nastąpi szybko i zostanie wdrożone właściwe leczenie, znacznie zmniejsza się ryzyko nieodwracalnych uszkodzeń organizmu.

Jakie są przyczyny posocznicy moczowej?

Do najczęstszych czynników etiologicznych sepsy należą bakterie Gram-ujemne takie jak: Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, bakterie niefermentujące – Pseudomonas spp., rzadko grzyby (Candida albicans).
Zaburzenia w odpływie moczu to jeden z najczęstszych czynników ryzyka wystąpienia urosepsy. Do takiego stanu może dojść w przypadku:

 • kamicy moczowej,
 • przerostu prostaty,
 • guzów,
 • ciąży.

Do rzadszych przyczyn zaburzeń odpływu moczu należą:

 • zwężenia górnych lub dolnych dróg moczowych,
 • pęcherz neurogenny,
 • refluks moczowodowy.

W części przypadków urosepsa jest powikłaniem zabiegów w obrębie dróg moczowych, najczęściej cewnikowania pęcherza moczowego. Wraz z wprowadzaniem go do pęcherza mogą przedostać się potencjalnie chorobotwórcze bakterie.
Utrudnione leczenie zakażeń układu moczowego, a więc i większe ryzyko urosepsy występuje u chorych z niedoborami odporności, przyjmujących leki immunosupresyjne, uzależnionych od alkoholu, u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością nerek, oraz u ludzi starszych.

Jak są objawy posocznica moczowa?

Posocznica moczowa bardzo często rozwija się nagle, a stan chorego znacznie pogarsza się w ciągu zaledwie kilku godzin. Najbardziej charakterystyczne objawy to:

 • gorączka lub obniżenie temperatury ciała,
 • przyspieszona praca serca,
 • dreszcze,
 • przyspieszony oddech,
 • obniżone ciśnienie,
 • nudności,
 • wymioty,
 • bóle brzucha,
 • biegunka.

U dzieci urosepsa może objawiać się dodatkowo poprzez zmianę zachowania oraz utratę chęci do zabawy. Bardzo często u pacjenta występuje duży niepokój i trudno się z nim porozumieć. W skrajnych przypadkach dochodzi do niewydolności albo nawet uszkodzenia narządów wewnętrznych. Możliwe powikłania to między innymi niewydolność nerek, niewydolność wątroby, poważne zaburzenia układu krążenia oraz kwasica metaboliczna. Dochodzi również do znacznego wzrostu stężenia toksyn w organizmie, co może objawiać się występowaniem zmian skórnych.

Jak rozpoznaje się urosepsę?

Po wystąpieniu niepokojących objawów konieczne jest m.in. określenie poziomu glukozy, wykonanie morfologii krwi z rozmazem, badania moczu, czy posiewu krwi, którego dodatni wynik jest potwierdzeniem posocznicy, ponieważ potwierdza obecność bakterii. W niektórych przypadkach stosuje się tomografię, RTG czy badanie USG. Ciężkie przypadki choroby wymagają intensywnej terapii

Jak zapobiegać i leczyć urosepsę?

Zapobieganie i leczenie
Zapobieganie sepsie nie różni się niczym od postępowania wobec innych szpitalnych infekcji, obejmuje głównie zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych:

 • Izolację pacjentów zakażonych drobnoustrojami opornymi.
 • Stosowanie antybiotyków w profilaktyce i leczeniu tylko wówczas, gdy to niezbędne, najlepiej zgodnie z antybiogramem lub na podstawie wiedzy o florze bakteryjnej dominującej w ośrodku.
 • Ograniczenie pobytu w szpitalu do minimum.
 • Jak najszybsze usuwanie cewników moczowych.
 • Przestrzeganie zasad aseptyki, włączając w to używanie rękawiczek, dezynfekcję rąk i działania mające na celu ograniczenie infekcji krzyżowych.

Szczególne znaczenie dla prewencji SIRS ma znajomość pełnego wyniku posiewu moczu z antybiogramem i wdrożenie leczenia bądź profilaktyki antybiotykowej przed interwencją chirurgiczną.
Podanie antybiotyków i antyseptyków do cewnika lub do układu drenującego ma dyskusyjną efektywność, podobnie jak używanie cewników pokrywanych antybiotykami lub srebrem.

Nie zaleca się:

 • Przeprowadzania częstych lub sporadycznych płukanek pęcherza moczowego przy użyciu roztworów antybiotyków lub antyseptyków, gdyż grozi to wykształceniem opornej linii bakterii.
 • Rutynowego podawania leków antybakteryjnych pacjentom z cewnikiem, gdyż hamuje to bakteriomocz tylko w ciągu kilku dni, a stwarza zagrożenie zakażenia bakteriami wieloopornymi; ewentualne podanie leków antybakteryjnych można rozważać u pacjentów wykazujących osłabioną odpowiedź immunologiczną.

Leczenie urosepsy

Leczenie urosepsy wymaga skojarzenia antybiotykoterapii i leczenia objawowego (przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, nawodnienie, tlen). W razie wystąpienia niewydolności narządowej wprowadza się właściwe leczenie wspomagające (np. katecholaminy, diuretyki) lub organozastępcze (np. hemodializa). Jeżeli istnieje przeszkoda w drogach moczowych, konieczne jest odprowadzenie moczu znad przeszkody. Usunięcie przeszkody zwykle należy zaplanować na okres po ustąpieniu SIRS.
W momencie rozpoznania ciężkiej sepsy obowiązuje postępowanie zgodne z zasadami prowadzenia resuscytacji (ABC). Należy zapewnić dostęp żylny do szybkiego przetaczania płynów (co najmniej dwa wenflony 18 G) oraz pobrać krew do badań laboratoryjnych. Krew, mocz i ewentualnie inne płyny zabezpieczyć do badania mikrobiologicznego. W przypadku hipowolemii szybko przetoczyć pierwszą porcję płynów. Szybkość zastosowania antybiotyku ma olbrzymie znaczenie dla wyniku leczenia. Więcej niż godzinne opóźnienie może spowodować wzrost śmiertelności z 20% do 33%. Każda godzina opóźnienia powyżej 6 godzin wiąże się z 8% wzrostem śmiertelności. W terapii empirycznej stosuje się antybiotyki o szerokim spektrum w wysokich dawkach z uwagi na zwykle zwiększoną objętość dystrybucji (zatrzymywanie wody w organizmie) i zwiększony klirens niektórych antybiotyków. Polecane są cefalosporyny III generacji, piperacylina z inhibitorem beta−laktamazy oraz karbapenemy. W środowisku odznaczającym się występowaniem dużego odsetka bakterii ESBL−dodatnich zalecane może być zastosowanie karbapenemu jako leku pierwszego rzutu.
Ciężka sepsa i wstrząs septyczny są wskazaniem do przeniesienia pacjenta na oddział intensywnej terapii. Zanim jednak do tego dojdzie należy prowadzić stałe monitorowanie funkcji życiowych, diurezę godzinową, wdrożyć płynoterapię i rozważyć włączenie katecholamin, podanie sterydów oraz kontrolować glikemię w przypadku stwierdzenia hiperglikemii.
Spośród wazopresorów w pierwszym rzędzie stosuje się dopaminę (200 mg w 50 ml; V= 5−10 ml/h) lub noradrenalinę (5 mg w 50 ml; V=1−10 ml/h). Badania porównawcze wykazały zbliżoną śmiertelność − 52,5% (dopamina) vs 48,5% (noradrenalina); p=0,1 − oraz większą częstość zaburzeń rytmu serca po zastosowaniu dopaminy (24,1% vs 12,4%; p<0,001).
Istnieją wyniki badań wskazujące, że bardzo wczesne zastosowanie sterydów (w ciągu trzech godzin) może zmniejszyć czas zależności od katecholamin i zmniejszyć śmiertelność. Sterydy stosuje się również w przypadkach opornych na stosowane wazopresory (suplementacja upośledzonej funkcji nadnerczy).
W przypadku hiperglikemii należy dążyć do utrzymania wartości glikemii poniżej 210 mg%.
Aktywne białko C zostało ostatnio wycofane z zaleceń dotyczących leczenia sepsy po tym, jak w badaniach klinicznych udowodniono brak korzyści oraz zwiększone ryzyko krwawienia u pacjentów, którzy otrzymali tę substancję.

Gdzie pójść na konsultację do lekarza urologa?

Jest wielu lekarzy urologów pracujących w szpitalach czy to w przychodniach. Jedną z nich jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna gdzie działa jedna z najlepszych Poradni Nowotworów Układu Moczowego, w której pracują jedni z najlepszych urologów, onkologów.
Przychodząc na konsultacje do urologa w Onkolmed Lecznica Onkologiczna można być pewnym, że lekarz dokładnie przeanalizuje posiadane wyniki badań przez pacjenta, jeśli to konieczne zleci dodatkowe badania i wdrąży właściwe leczenie.

W celu umówienia się nakonsultację u urologa skontaktuj sie z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
medonet.pl/zdrowie,urosepsa--objawy-i-leczenie-posocznicy-moczowej,artykul,1733214.html
wylecz.to/uklad-moczowo-plciowy/co-to-jest-urosepsa-jakie-sa-objawy-posocznicy-moczowej-i-jak-sie-ja-leczy/
zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,25288763,urosepsa-objawy-diagnoza-leczenie.html
zdrowie.tvn.pl/a/urosepsa-posocznica-moczowa-jakie-sa-najczestsze-objawy-i-skutki-choroby
przeglad-urologiczny.pl/artykul.php?2371

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny