Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi202022

20 Kwi 2022

Multiparametryczny rezonans magnetyczny - dokładniejsza diagnostyka raka prostaty

Rak prostaty stanowi duży i ciągle rosnący problem medyczny i społeczny. W skutecznej diagnostyce raka prostaty coraz większą rolę odgrywa diagnostyka obrazowa, a w szczególności multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMRI). Ocena badania mpMRI jest zadaniem złożonym i wieloaspektowym, zaś jakość raportowania zmian i komunikacja radiolog – klinicysta odgrywa fundamentalną rolę warunkującą poprawną stratyfikację pacjentów do optymalnych form dalszej diagnostyki i terapii. W kontekście niedoborów kadrowych radiologów oraz długiego procesu zdobywania doświadczenia w ocenie badań mpMRI, wykorzystanie nowoczesnych technologii wzmacniających procesy poznawcze radiologa oraz usprawniających ergonomię pracy zaczyna nabierać nowego, kluczowego znaczenia.

Co to jest wieloparametryczny rezonans magnetyczny?

Multiparametryczny rezonans magnetyczny (mpMR, mpMRI) prostaty (inna nazwa: wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty) oznacza badanie, w którym zastosowano kilka konkretnych sekwencji (parametrów). W uproszczeniu można powiedzieć, że sekwencja to jest bardzo konkretny sposób uzyskiwania obrazu, obraz dowolnego narządu można bowiem wytworzyć na różne sposoby. W przypadku badania prostaty są te rodzaje sekwencji obejmują np. obrazy T2-zależne, obrazy dyfuzji oraz obrazy po podaniu środka kontrastowego. Jeśli któregoś z wymaganych parametrów nie zastosowano i badanie jest go pozbawione, nie możemy wówczas mówić o wieloparametrycznym rezonansie magnetycznym prostaty. W multiparametrycznym rezonansie magnetycznym prostaty stosujemy ok. 6 sekwencji (a każda trwa po 2-4 minuty). 

Co umożliwia wieloparametryczny rezonans magnetyczny?

Wieloparametryczny rezonans magnetyczny stercza umożliwia:

  • określenie lokalizacji guza lub guzów,
  • określenie zakresu objętości guza/guzów,
  • ocenę ewentualnego przekroczenia granicy torebki stercza,
  • ocenę stopnia zaawansowania nowotworu (staging),
  • określenie cech złośliwości guza, co ma krytyczne znaczenie przy precyzyjnym planowaniu biopsji.

Jakie są wskazania do wykonania badania mpMRI?

Najczęstszymi wskazaniami do wykonania badania multiparametrycznego rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego są:

  • Stan po ujemnej biopsji tradycyjnej (mappingowej) gruczołu krokowego u pacjenta z podwyższonym ryzykiem raka gruczołu krokowego (wzrost PSA, obciążający wywiad rodzinny).
  • Stan po wielu ujemnych biopsjach gruczołu krokowego przy wysokim ryzyku raka gruczołu krokowego.
  • Osoby z rozpoznanym rakiem prostaty w celu określenia stopnia zaawansowania regionalnego (np. przekraczanie granic narządu, zajęcie węzłów chłonnych).
  • Pacjenci po leczeniu, u których stwierdzono wznowę biochemiczną (ponowny wzrost stężenia PSA w surowicy).

Jaki jest przebieg badania multiparametrycznego rezonansu magnetycznego?

Badanie mpMRI stercza jest badaniem całkowicie bezbolesnym. Jedyną niedogodnością jest wkłucie dożylne (założenie venflonu) do żyły w zgięciu łokciowym. Samo badanie odbywa się w aparacie MR w pozycji leżącej na plecach. Jakość uzyskanych obrazów jest wrażliwa na zakłócenia ruchowe, dlatego bardzo ważne jest, aby pacjent przebywał w bezruchu w czasie badania trwającego 45-60 minut. W trakcie badania, dożylnie podawana jest niewielka objętość (zwykle 10-20 ml) specjalnej substancji (paramagnetycznego środka kontrastowego) poprawiającej widoczność ewentualnych zmian.
Uzyskane w ten sposób obrazy są następnie oceniane przez lekarza radiologa, który na sporządzonym trójwymiarowym modelu stercza zaznacza obszary o nietypowym charakterze lub podejrzane o obecność procesu nowotworowego. Służą one potem urologowi do połączenia – fuzji – z obrazami USG i wyznaczenia miejsc z których będą pobierane wycinki w czasie biopsji fuzyjnej mpMR/USG.

Jak przygotować się do badania multiparametrycznego rezonansu magnetycznego?

Przed badaniem mpMRI zalecane jest unikanie czynników mogących nasilić ruchy perystaltyczne jelit, czyli powstrzymanie się od palenia, spożycia kawy czy posiłku na dwie godziny przed planowanym badaniem.
Ponadto, w celu ograniczenia zalegania gazu w jelitach należy zastosować odpowiedni środek na przykład Espumisan (zalecana dawka to 2 kapsułki, 3 razy na dobę w dzień poprzedzający badanie, oraz 2 kapsułki produktu rano, na czczo, w dniu badania).

Dlaczego badanie mpMRI jest tak ważne?

Badanie mpMRI jest tak ważne, ponieważ jedynie w oparciu o potwierdzenie obecności raka stercza w badaniu histopatologicznym można szybko wdrożyć odpowiadanie leczenie. Nieskuteczna biopsja jest istotnym problemem dla wielu pacjentów z podejrzeniem raka gruczołu krokowego.
Rak prostaty często ma średnicę nie większą niż 5mm. Dlatego też, nakłucie tak małego ogniska nowotworowego w trakcie biopsji mapingowej (tradycyjnej) jest mało prawdopodobne. Skuteczność takich biopsji ocenia się według różnych autorów na poziomie 25-40%. Według rekomendacji PTU pacjent już po pierwszej nieudanej biopsji kwalifikuje się do badania mpMR gruczołu krokowego.

Kiedy należy wykonać biopsję po badaniu mpMRI?

Biopsję należy wykonać, gdy w badaniu mpMRI stwierdzone są zmiany sugerujące ponadprzeciętne prawdopodobieństwo wystąpienia raka stercza, oceniane według wytycznych PI-RADS – wartości Pi-RADS 4-5. W przypadku wyniku PI-RADS 3 obraz jest niejednoznaczny, najczęściej weryfikowany w biopsji. 

Gdzie przyjmuje dobry lekarz urolog, onkolog w Warszawie?

W Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie działa Poradnia Nowotworów Układu Moczowego, w której pracują najlepsi lekarze urolodzy, onkolodzy specjalizujący się w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego, w tym raka gruczołu krokowego.
Podczas wizyty lekarz urolog onkolog przeprowadzi dokładny wywiad z pacjentem, przeanalizuje wyniki bań i zbada pacjenta.
Poradnia Nowotworów Układu Moczowego w  Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie to miejsce gdzie można wykonać USG układu moczowo-płciowego u mężczyzn a także uzyskać skierowanie na nowoczesne badania obrazowe i odbyć konsultację wyników tych badań.

W celu umówienia się na konsultację u urologa, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
badanieprostaty.pl/rezonans-magnetyczny-prostaty/
zagrodzka.edu.pl/2020/10/16/najczestsze-pytania-o-rezonans-magnetyczny-prostaty/

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny