Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Kwi202022

20 Kwi 2022

PET PSMA - jeszcze dokładniejsze badanie PET

W diagnostyce raka prostaty ważne jest precyzyjne określenie stopnia zaawansowania. Dotyczy to nie tylko samego zaawansowania nowotworu w obrębie gruczołu krokowego, ale także oceny zmian przerzutowych zarówno w ocenie pierwotnej jak i w przypadku wznowy biochemicznej (podwyższenie poziomu markera PSA).
Do tego celu wykorzystuje się badania obrazowe, takie jak PET (Pozytonowa Emisyjna Tomografia) w połączeniu z badaniem metodą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W zakresie badań PET obserwujemy stały rozwój metody, pozwalający na wcześniejsze i bardziej precyzyjne zdiagnozowanie zmian przerzutowych.
Szczególnie wyjątkowe jest badanie z wykorzystaniem antygenu błony komórkowej komórek stercza (PSMA) w połączeniu z gadoliną (68Ga-PSM-PET-TK lub –MRI). Antygen PSMA ulega zwiększonej ekspresji na powierzchni komórek nowotworowych w porównaniu z komórkami zdrowymi, dzięki czemu badanie w sposób wybiórczy identyfikuje komórki nowotworowe raka prostaty już w bardzo wczesnych etapach wznowy lub przerzutów. Pozwala to na wdrożenie odpowiedniego leczenia lub modyfikację już istniejącego. Badane są także celowane sposoby leczenia raka prostaty w oparciu o wykorzystanie radionukleotydów takich jak 177 Lutet, które wiążą się z antygenem PSMA.

Czym obrazowanie PSMA PET różni się od obecnego obrazowania raka prostaty?

Chociaż trudno jest nakreślić wszystkie różnice między tymi dwoma badaniami, oto niektóre punkty związane z pytaniami skoncentrowanymi na pacjencie, z którymi ostatnio zetknęliśmy się na ten temat. Skany PET z PSMA są zatwierdzone przez FDA do wstępnego określania stopnia zaawansowania raka prostaty u mężczyzn, u których niedawno zdiagnozowano pewne rodzaje raka prostaty (podwyższonego ryzyka), a także do ponownej oceny u mężczyzn z podejrzeniem nawrotowego raka prostaty.
Axumin został zatwierdzony przez FDA od 2016 roku, ale tylko do ponownego badania raka prostaty.
Statystyczna wydajność skanów PSMA PET wydaje się wskazywać, że wyniki te są lepsze w najważniejszych aspektach diagnozy, takich jak czułość (zdolność do wykrywania wyników) i swoistość (po wykryciu prawdopodobieństwo, że wyniki te są rzeczywiście związane z rakiem prostaty).
Jeśli chodzi o dostępność, po raz kolejny Axumin ma przewagę, ponieważ od wielu lat jest zatwierdzony przez FDA. Skany PET PSMA, dopiero niedawno zatwierdzone przez FDA, muszą przejść przez „proces wzrostu”, w którym coraz więcej miejsc będzie wytwarzać PSMA, a następnie więcej obiektów skanujących PET będzie w stanie wykonywać te skany na całym świecie.

Co oznacza „PSMA”?

PSMA oznacza „antygen błonowy specyficzny dla prostaty” i odnosi się do białka transbłonowego, które ulega ekspresji we wszystkich tkankach prostaty, w tym w tkankach raka prostaty (rak prostaty). PSMA rzadko może również ulegać ekspresji w innych nowotworach. Wykazano zatem, że skany PSMA PET są bardzo dokładne w wykrywaniu nawrotu raka prostaty i wykrywaniu przerzutów u nowo zdiagnozowanych mężczyzn z chorobą wysokiego ryzyka.

Jak działa skanowanie PET PSMA?

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) śledzi niewielką ilość radioaktywnego związku lub znacznika podczas przemieszczania się przez twoje ciało.
Większość skanów PET wykorzystuje rodzaj cukru jako znacznik. Skany PSMA PET wykorzystują znacznik, aby pomóc w zlokalizowaniu. Dostępne są dwa zastrzyki, piflufolastat F18 (Pylarify) lub gal 68 PSMA-11.
Jego celem jest białko zwane antygenem błonowym specyficznym dla prostaty (PSMA). Można go znaleźć na wszystkich komórkach gruczołu krokowego, ale komórki rakowe mają znacznie więcej PSMA niż normalnie. Znacznik łączy się z nim i zapala się na skanie, nawet w niewielkich ilościach. Pomoże to lekarzowi określić, czy i gdzie rozprzestrzenił się rak.

Jak przebiega PET PSMA?

Pierwszym krokiem jest wstrzyknięcie znacznika.
Technik zrobi to przez żyłę w ramieniu lub dłoni. Możesz poczuć lekkie ukłucie od IV. Musisz poczekać godzinę, aż twoje ciało wchłonie znacznik.
Kiedy będziesz gotowy, wsuwasz się do skanera PET. Samo skanowanie trwa około 30 minut. Po teście możesz normalnie przejść przez cały dzień.
Znacznik może powodować nudności, biegunkę lub zawroty głowy. Lekarz może zalecić picie dużej ilości wody.

Kto może potrzebować skanowania PSMA PET?

Ogólnie rzecz biorąc, PSMA PET Scans są wykonywane u pacjentów w celu wstępnego zaawansowania (po niedawnej diagnozie) lub ponownego zaawansowania (po leczeniu, jeśli klinicznie podejrzewa się nawrót). W przypadku pacjentów, u których niedawno zdiagnozowano raka prostaty, skany PSMA PET są zwykle stosowane u pacjentów uznanych za pośrednie lub wysokiego ryzyka. Twój lekarz dokona tego ustalenia na podstawie wielu czynników. Podobnie ci pacjenci, którzy mieli raka prostaty i byli leczeni, czasami wykazują kliniczne objawy nawrotu. Pacjenci ci również byli lub znajdują się w kategoriach od średniego do wysokiego ryzyka, a jeśli twój lekarz uważa, że ​​masz nawrót, często wymagane jest wykonanie skanu PSMA PET w celu zidentyfikowania miejsc nawrotu.

Jakie są zalety badania PET PSMA?

Istnieje kilka zalet uzyskania skanu PSMA PET, w tym:

  • Może znaleźć bardzo małe guzy znacznie lepiej niż standardowe testy. W jednym badaniu skany PSMA PET wykazały 85% guzów przerzutowych, w porównaniu z zaledwie 38% w przypadku tomografii komputerowej i skanów kości.
  • Jest konkretnie powiązany z PSMA. Więc jest mniejsze prawdopodobieństwo, że test pomyli inne problemy z rakiem.
  • Dużo mniej prawdopodobne jest dokonanie niejednoznacznych ustaleń. Oznacza to, że Twoje wyniki będą prawdopodobnie bardziej precyzyjne, w taki czy inny sposób.
  • Kieruje leczeniem i pomaga uniknąć niepotrzebnych badań i zabiegów. Na przykład, jeśli rak rozprzestrzenił się poza gruczoł krokowy, operacja usunięcia go nie pomoże.

Jak przygotować się do skanowania PSMA PET?

W przeciwieństwie do innych typów skanów PET, nie ma specjalnych instrukcji dotyczących przygotowania skanów PSMA PET. Nie ma potrzeby poszczenia, unikania określonych rodzajów jedzenia ani specjalnej potrzeby picia „dodatkowej” wody w celu przygotowania się do badania. Nie ma również potrzeby opóźniania lub powstrzymywania się od przyjmowania leków (przyjmuj wszystkie leki zgodnie z normalną rutyną). Jeśli masz cukrzycę, nie są potrzebne żadne specjalne środki ostrożności. Zażywaj leki na cukrzycę i utrzymuj normalne nawyki żywieniowe zgodnie z zaleceniami lekarza.

Gdzie przyjmuje dobry lekarz urolog, onkolog w Warszawie?

W Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie działa Poradnia Nowotworów Układu Moczowego, w której pracują najlepsi lekarze urolodzy, onkolodzy specjalizujący się w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego, w tym raka gruczołu krokowego.
Podczas wizyty lekarz urolog onkolog przeprowadzi dokładny wywiad z pacjentem, przeanalizuje wyniki bań i zbada pacjenta.
Poradnia Nowotworów Układu Moczowego w  Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie to miejsce gdzie można wykonać USG układu moczowo-płciowego u mężczyzn a także uzyskać skierowanie na nowoczesne badania obrazowe i odbyć konsultację wyników tych badań.

W celu umówienia się na konsultację u urologa, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródła:
webmd.com/prostate-cancer/prostate-cancer-psma-detect
petimagingflorida.com/psma-pet-scan-faq/#hfaq-post-24972

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny