Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Maj222019

22 Maj 2019

Czy rak jest chorobą genów i układu immunologicznego?

Organizm dorosłego człowieka liczy około miliona miliardów komórek. Są one zorganizowane w tkanki i narządy, które podejmują konkretne czynności w naszym ciele. Żadna z komórek nie jest wieczna, żyje zaledwie kilka dni lub tygodni, a potem umiera. Przez całe nasze życie we wszystkich organach zachodzi proces podziału komórek – poszczególne „cegiełki” przed swoją śmiercią dzielą się i dają początek komórkom potomnym, które je zastępują. Każdego dnia około 70 milionów komórek obumiera w naszym ciele, a zastępuje je 70 milionów nowych. Każdemu podziałowi komórek towarzyszy mechanizm kopiowania genów. Jest on bardzo dokładny i nieomal perfekcyjny. Trzeba go jednak powtarzać bardzo często, blisko 800 razy na sekundę. Biorąc pod uwagę liczbę podziałów komórkowych w ciągu całego naszego życia, pomyłki (mutacje DNA) są nie do uniknięcia i przytrafiają się tysiące razy. Natura przewidziała możliwość powstawania mutacji i wyposażyła nasz organizm w układ odpornościowy i mechanizmy obronne – system weryfikacji zapisu genetycznego oraz system korekcji dostrzeżonych błędów. W przypadku kiedy normalna komórka przekształca się w komórkę nowotworową w zdrowym i silnym organizmie dochodzi do natychmiastowego uruchomienia systemu naprawczego DNA oraz zatrzymania całego cyklu komórkowego do czasu, aż defekty w DNA nie zostaną naprawione. Kiedy jednak nasz system zabezpieczający jest niesprawny, proces przekształcania komórek w komórki nowotworowe nie zostaje w porę przerwany. Zbuntowane komórki nowotworowe wymykają się spod kontroli organizmu oraz systemu obronnego i zaczynają się w sposób niepohamowany dzielić, co prowadzi do rozwoju nowotworu.

Czy rak jest chorobą genów i układu immunologicznego?

Komórka ma siedem podstawowych systemów naprawczych i około 15 systemów ratunkowych. Systemy podstawowe można podzielić na systemy naprawy bezpośredniej i systemy naprawy pośredniej. O ile podstawowe systemy naprawcze w większości gwarantują bezbłędna naprawę uszkodzonego fragmentu DNA, to systemy naprawcze ratunkowe mają na celu doprowadzenie do usunięcia uszkodzenia za wszelką cenę. Uszkodzenia genów naprawy mogą prowadzić do narastania liczby groźnych mutacji rozproszonych po całym genomie, a więc także w genach kodujących sygnały wzrostu i sygnały antywzrostowe. Zaburzenie równowagi pomiędzy tymi sygnałami prowadzi w sposób bezpośredni do wielu chorób, w tym choroby nowotworowej.
Przekształcenie się komórki prawidłowej w nowotworową jest bardzo złożonym procesem. Wieloletnie badania wskazują, że jest on konsekwencją zmian w wielu różnych genach, których produkty są istotne dla prawidłowego przebiegu procesów wzrostu, proliferacji, różnicowania i śmierci komórki. Proces kancerogenezy cechuje zwykle długi (od kilku, do kilkudziesięciu lat) okres utajenia. W tym czasie komórka normalna przechodzi wiele przemian, które w konsekwencji zmieniają jej fenotyp z prawidłowego na nowotworowy. Jeśli zawiodą wszelkie zabezpieczenia i podporządkowana i karna dotychczas komórka ulega przekształceniu w komórkę nowotworową, zwiększa ona swoją aktywność mitotyczną, a jej stabilność genetyczna maleje. Cechą charakterystyczną komórek nowotworowych jest ich zdolność do niepohamowanego dzielenia się. Coraz większa liczba genów ulega w ten sposób zmianom i mutacjom. Zaczynają powstawać różne subklony komórek nowotworowych, co doprowadza w końcu do utworzenia rozrostu nowotworowego czyli guza.
Rak nie jest tylko chorobą genów, ale także chorobą odporności. Rolą układu immunologicznego (odpornościowego) jest przeszukiwanie organizmu, identyfikacja przednowotworowych komórek oraz ich eliminacja. Jeśli jednak obrona odpornościowa danej osoby jest słaba, zbuntowane komórki, które wymknęły się spod kontroli organizmu mogą się bezkarnie mnożyć i formować w postać nowotworu. Mechanizm wzmacniania układ immunologicznego organizmu wykorzystany jest w nowej kategorii lekarstw onkologicznych – tzw. immunoterapia raka  (immunoonkologia).

Co to jest immunoterapia?

Immunoterapia polega na sztucznej modulacji - pobudzeniu (immunostymulacja), obniżeniu (immunosupresja) lub odbudowie (immunorekonstrukcja) - naturalnej odporności organizmu w celach profilaktycznych i leczniczych. Immunoterapia znalazła zastosowanie w zapobieganiu rozwojowi licznych chorób (szczepienia  ochronne) i w leczeniu przyczynowym alergii (odczulanie). Ponadto wykorzystuje się ją w leczeniu chorób zakaźnych, np. błonicy, tężca (seroterapia), schorzeń autoimmunologicznych (w przebiegu których organizm atakuje sam siebie) i przy przeszczepach. Immunoterapia jest także jedną z metod leczenia nowotworów.
Immunoterapia  może być swoista  (celowana), czyli ukierunkowana na ściśle określony rodzaj komórek, które mają być zwalczane, oraz nieswoista (niespecyficzna), która stymuluje system odpornościowy do ogólnie lepszego działania. Wyróżnia się także podział na immunoterapię lokalną (dotyczy jednej części ciała) lub całościową (dotyczy całego ciała).

Gdzie udać się do onkologa?

Bardzo dobrą przychodnią onkologiczną, gdzie przyjmują najlepsi specjaliści onkolodzy, jest Onkolmed lecznica Onkologiczna w mieście Warszawa.

 

W celu umówienia się na konsultację u onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Źródło:
zwrotnikraka.pl/uklad-odpornosciowy-jak-wzmacniac
immuno-onkologia.pl/jak-dziala-uklad-immunologiczny-odpornosciowy
poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-odpornosciowy/immunoterapia-co-to-jest-na-czym-polega-immunoterapia-aa-fLoK-6Syp-q7PG.html

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny