Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Lip272017

27 Lip 2017

Jak objawia się rak tarczycy i gdzie go leczyć?

Co to jest rak tarczycy?

Rak tarczycy stanowi 1/5 nowotworów złośliwych rozpoznawanych u młodych dorosłych – czyli osób między 20. a 40. rokiem życia. Według statystyk nowotwory złośliwe tarczycy są trzy razy częstsze u kobiet niż u mężczyn i stanowią dziewiąty najczęściej rozpoznawany nowotwór złośliwy wśród kobiet.

Rak tarczycy - jakie są czynniki ryzyka wystąpienia raka tarczycy?

Do czynników ryzyka wystąpienia raka tarczycy należą:

 • niedobór jodu - przy raku pęcherzykowatym,
 • nadmiar jodu - przy raku brodawkowatym,
 • nadmierna stymulacja tarczycy przez TSH,
 • działanie promieniowania jonizującego np. u chorych w radioterapii nowotworów grasicy czy okolic szyi, oraz u osób napromieniowanych w wyniku eksplozji nuklearnej,
 • czynniki genetyczne – dużą rolę przypisuje się aktywacji onkogenów RAS, RET, MET oraz inaktywacji genów supresorowych i występowaniu czynników wzrostowych oraz ich receptorów, jak TSH, cytokininy, naskórkowy czynnik wzrostu EGF,
 • niektóre rzadkie choroby dziedziczne.

Rak tarczycy - jakie są objawy raka tarczycy?

Objawy raka tarczycy nie są charakterystyczne, dlatego w przypadku pojawienia się niepokojących symptomów należy zawsze skonsultować się z lekarzem, ponnieważ wczesna diagnoza ma decydujący wpływ na powodzenie leczenia. Wśród objawów raka tarczycy, które powinny budzić podejrzenia, można wymienić:

 • obecność pojedynczych lub mnogich guzów tarczycy, zwłaszcza przy ich tendencji wzrostowej,
 • chrypka wynikająca z podrażnienia strun głosowych,
 • powiększone węzły chłonne szyi,
 • duszność,
 • zaburzenia połykania.

Rak tarczycy - jak wykryć rak tarczycy?

Podstawowym badaniem pozwalającym na wykrycie nowotworów tarczycy jest badanie USG tarczycy. Ultrasonografia jest w stanie wykryć nawet najmniejsze zmiany w tarczycy, których nie sposób wyczuć za pomocą dotyku. Jeżeli w USG stwierdzono zmiany w tarczycy, konieczna jest wizyta u specjalisty endokrynologa i ewentualnie biopsja tarczycy, ponieważ nie wszystkie guzki są nowotworami złośliwymi. Zaledwie ułamek z guzków rozpoznanych w badaniu USG jest nowotworem złośliwym .Całkowita pewność co do tego, czy zmiana jest złośliwa czy łagodna  można uzyskać tylko podczas pooperacyjnego badania histopatologicznego usuniętej zmiany.

Rak tarczycy - jakie są rodzaje raka tarczycy?

Wyróżnia się cztery główne typy raka tarczycy:

Rak brodawkowaty tarczycy

Rak brodawkowaty tarczycy występuje najczęściej i stanowi ponad połowę nowotworów tarczycy. Jest uważany za postać najłagodniejszą: wzrasta powoli i ma łagodny przebieg kliniczny. Zwykle pojawia się w młodym wieku i dwukrotnie częściej u kobiet. Rak brodawkowaty jest często wieloogniskowy, rzadko przekracza torebkę gruczołu tarczowego, może dawać przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Rak brodawkowaty może przebiegać bezobjawowo lub jako postać raka utajonego, wykrywanego przypadkowo w badaniu usuniętego gruczołu z powodu wola. Raka brodawkowatego tarczycy o średnicy poniżej 1 cm nazywamy  mikrorakiem tarczycy.

Rak pęcherzykowy tarczycy

Rak pęcherzykowy tarczycy stanowi około 20 procent nowotworów złośliwych tarczycy, pojawia się najczęściej u osób między 40 a 50 rokiem życia, mieszkających na obszarach niedoboru jodu. Rozrasta się powoli, poprzez naczynia krwionośne daje przerzuty zwykle do kości i płuc. Występuje najczęściej jako jeden guz, w formie inwazyjnej naciekając torebkę, miąższ gruczołu i naczynia krwionośne, co odróżnia go od raka brodawkowatego.

Rak rdzeniasty tarczycy

Rak rdzeniasty tarczycy to około 5 procent wszystkich raków tarczycy. Pojawia się zwykle po 50. roku życia, jest wieloogniskowy, rozwija się powoli w obu płatach gruczołu tarczowego. Rak ten rozprzestrzenia się drogami limfatycznymi dając przerzuty do węzłów chłonnych szyi i śródpiersia. Przerzuty drogą krwi umiejscawiają się najczęściej w kościach, wątrobie i płucach. Rak rdzeniasty tarczycy może współistnieć z innymi nowotworami gruczołów dokrewnych. Są dwa typy raka rdzeniastego:

 • rak rdzeniasty tarczycy sporadyczny - stanowi około 75 procent przypadków tego typu,
 • rak rdzeniasty tarczycy uwarunkowany genetycznie - dziedziczny, stanowi około 25 procent przypadków tego typu.

Rak niezróżnicowany czyli rak anaplastyczny tarczycy

Rak anaplastyczny tarczycy to nowotwór o wysokim stopniu złośliwości i bardzo złym rokowaniu, często przy braku możliwości radykalnego leczenia. Stanowi 5 do 10 procent wszystkich nowotworów tarczycy, pojawia się najczęściej w 4 dekadzie życia i później. Rozwija się szybko w obu płatach tarczycy i nacieka sąsiednie tkanki. Przerzuty pojawiają się szybko do regionalnych węzłów chłonnych jak i poprzez krew do płuc, kości oraz mózgu.
Przerzuty innych nowotworów do tarczycy to aż około 5 procent wszystkich nowotworów złośliwych tarczycy. Przerzuty do tarczycy dają m.in. rak nerki, rak płuca, rak piersi, rak jajnika, czerniak. Rokowanie jest bardzo niekorzystne ze względu na zaawansowanie nowotworu pierwotnego (przerzuty drogą krwi).

Rak tarczycy - jak przebiega leczenie raka tarczycy?

Leczenie raka tarczycy to najczęściej operacja, której zasięg zależy od rodzaju nowotworu i wieku pacjenta. To, czy usunięty zostanie cały gruczoł czy tylko jego część zależy od decyzji lekarza, podejmowanej w trakcie operacji. Po całkowitym usunięciu tarczycy konieczne jest przyjmowanie leków hormonalnych.
Leczenie jodem promieniotwórczym (radioaktywnym izotopem jodu) ma na celu zniszczenie pozostałości tkanek tarczycy. W tym przypadku pacjent musi być izolowany od otoczenia, ze względu na radioaktywność tej substancji.
Gdy jod promieniotwórczy okaże się nieskuteczny, stosuje się teleterapię - radioterapię ze źródła zewnętrznego.
Gdy chcemy zbadać naszą tarczycę zacznijmy od usg tarczycy - to proste badanie, które powinno się wykonywać raz na dwa lata. Badanie usg możesz wykonać w Gabinecie Ultrasonografii w Warszawie na Ursynowie. Badanie USG w Onkolmed- Lecznica Onkologiczna wykonuje lekarz radiolog z dużym doświadczeniem-lek. med. Andrzej Jezierski.
W przypadku, gdy USG tarczycy wykaże niepokojące zmiany, zgłoś się na konsultację do lekarza endokrynologa w Poradnii Endokrynologii Ogólnej i Onkologicznej. Najlepsi lekarze endokrynolodzy konsultują na Ursynowie w Onkolmed Lecznica Onkologiczna. Lekarze endokrynolodzy w Onkolmed-Lecznica Onkologiczna dr n. med. Małgorzata Czetwertyńska oraz lek. med. Aneta Fiderkiewicz posiadają bardzo duże doświadczenie w leczeniu chorób tarczycy.

 

W celu umówienia się na konsultację u endokrynologa, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny