Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Mar282017

28 Mar 2017

HEMATOLOGIA - choroby krwi i jej leczenie

Czym zajmuje się hematologia?

Hematologia jest nauką zajmującą się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego. Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza. Krew pełni bardzo ważną funkcję w naszym organizmie. Gdy krew jest zdrowa, narządy wewnętrzne są dobrze odżywione oraz  system obronny działa sprawnie ale krew może chorować. Choroby krwi i układu krwiotwórczego mogą być stosunkowo łagodne, jak również bardzo poważne, prowadzące w końcu do śmierci.

Jakie choroby krwi leczy hematolog?

  • niedokrwistość,
  • ostre białaczki szpikowe,
  • ostre białaczki limfatyczne,
  • zespoły mielodysplastyczne,
  • przewlekła białaczka szpikowa,
  • czerwienica prawdziwa,
  • nadpłytkowość samoistna,
  • pierwotne włóknienie szpiku,
  • przewlekła białaczka eozynofilowa i i inne hipereozynofilie,
  • mastocytoza,
  • przewlekła białaczka mielomonocytowa,
  • przewlekła białaczka limfocytowa,
  • chłoniaki nieziarnicze (chłoniaki nie-Hodgkina),
  • pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej – MALT,
  • chłoniak z komórek płaszcza,
  • chłoniak Burkitta,
  • chłoniak śródpiersia z dużych komórek B,
  • chłoniak węzłowy strefy brzeżnej,
  • chłoniak z małych limfocytów B,
  • chłoniak limfoplazmocytowy (makroglobulinemia Waldenstroma),
  • chłoniak z obwodowych komórek T,
  • chłoniaki skórne (w tym ziarniniak grzybiasty i zespół Sézar’ego),
  • anaplastyczny z dużych komórek T,
  • chłoniaki limfoblastyczne (głównie T-komórkowe, ale mogą być także B-komórkowe),
  • chłoniak Hodgina,
  • szpiczak plazmocytowy (szpiczak mnogi),
  • zespół hamofagocytowy,
  • niedobory odporności,
  • skazy krwotoczne.

Lekarzem specjalizującym się w diagnozowaniu i leczeniu chorób krwi jest lekarz hematolog. Aby zdiagnozować choroby krwi musi zlecić jej badania, które należy wykonać
Jakie badania krwi wykona hematolog?

Podstawowym badaniem diagnostycznym krwi jest morfologia krwi.  Wyniki morfologii krwi dostarczają lekarzowi  bardzo ważnych informacji na temat stanu zdrowia osoby badanej, ponieważ pozwalają wychwycić sygnały różnych chorób. Profilaktycznie zaleca się wykonywać morfologię raz w roku.
Jeśli niepokoją Cię Twoje wyniki krwi skonsultuj je z lekarzem hematologiem. Specjalista hematolog postawi właściwą diagnozę w naszej Poradni Hematologii Ogólnej i Onkologicznej w Warszawie na Ursynowie.

W celu umówienia się na konsultację u hematologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny