Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sie242017

24 Sie 2017

Co to są zespoły mielodysplastyczne (MDS)?

Co to są zespoły mielodysplastyczne (MDS)?

Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to grupa nowotworów układu krwiotwórczego, która charakteryzuje się dysplazją (nieprawidłowością w budowie) i hiperplazją (rozrostem) szpiku kostnego oraz - paradoksalnie - niedoborem jednej lub większej liczby rodzajów komórek we krwi obwodowej.
Zespoły mielodysplastyczne zostały wyodrębnione dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Wcześniej mówiło się o "stanach przedbiałaczkowych" - powiedział prof. Wiesław Jędrzejczak, kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na konferencji "Hematologia - zespoły mielodysplastyczne". U części pacjentów z czasem choroba przekształca się w białaczkę.
Zespoły mielodysplastyczne chorują przede wszystkim osoby po 60. roku życia. W Polsce rocznie rozpoznaje się około 2 tys. chorych.  Jednak można je spotkać także u młodych osób. U młodszych, w przeciwieństwie u osób starszych, przebieg choroby charakteryzuje się większą agresywnością z krótkim okresem przeżycia i większym odsetkiem transformacji w białaczkę.

Zespoły mielodysplastyczne – jakie są przyczyny zespołów mielodysplastycznych?

Najczęściej trudno ustalić przyczynę uszkodzenia szpiku. Znane są różne czynniki ryzyka mogące prowadzić do zespołu mielodysplastycznego takie jak:

 • narażenie na związki chemiczne – benzen, toluen, ksylen, chloramfenikol, herbicydy, pestycydy, nawozy sztuczne, farby do włosów,
 • metale ciężkie,
 • dym tytoniowy,
 • promieniowanie jonizujące,
 • leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych (cytostatyki).

Czasami zespół mielodysplastyczny może się rozwinąć w przebiegu niedokrwistości plastycznej.

Zespoły mielodysplastyczne – jak przebiega rozpoznanie zespołu mielodysplastycznego?

Rozpoznanie zespołu mielodysplastycznego jest dość trudne. Rzadko zdarzają się przypadki, gdy diagnoza jest oczywista - np. gdy chory ma kilkanaście procent blastów w  badaniu szpiku i charakterystyczne zmiany genetyczne. W większości sytuacji jest to tak zwane rozpoznanie z wykluczenia. Oznacza to, że stawia się rozpoznanie zespołu mielodysplastycznego po wykluczeniu innych chorób, które mogłyby dawać podobne zmiany w szpiku. Dotyczy to szczególnie chorych, u których jedyną zmianą w morfologii jest niedokrwistość. Oczywiście diagnostyka takiego chorego jest długa i żmudna.
Kryteria rozpoznania zespołu mielodysplastycznego, ujednolicone i uznawane przez większość ekspertów, wyglądają następująco:

 • obniżona ilość krwinek w badaniu morfologii krwi (co najmniej jednego rodzaju), która utrzymuje się przez okres kilku miesięcy
 • wykluczenie innych stanów i chorób, które mogłyby być przyczyną zmian w morfologii
 • stwierdzenie co najmniej jednego z następujących czynników:
 • obecność typowych cech dysplazji w badaniu szpiku
 • obecność typowych zmian genetycznych
 • obecność 5-19% młodych komórek (blastów) w szpiku kostnym.

Zespoły mielodysplastyczne – jak przebiega leczenie zespołu mielodysplastycznego?

Zespoły mielodysplastyczne leczy się na różne sposoby. Lekarz może zalecić:

 • monitorowanie stanu chorego,
 • transfuzję krwi
 • leczenie farmakologiczne
 • chemioterapia
 • przeszczep komórek macierzystych.

Mielodysplazja szpiku jest poważną chorobą, która może przerodzić się w ostrą białaczkę szpikową. W przypadku rozpoznania tego schorzenia niezbędne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Zespoły mielodysplastyczne – gdzie do hematologa?

Jest wielu specjalistów hematologów. My polecamy Poradnię Hematologii Ogólnej i Onkologicznej w Warszawie w przychodni Onkolmed Lecznica Onkologiczna.  Hematolog, którego możemy polecić to lek. med. Anna Ejduk - bardzo dobry i doświadczony lekarz oraz chemioterapeuta lek. med Monika Świerkowska.

W celu umówienia się na konsultację u hematologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny