Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu
ABC Zdrowia
Sie142019

14 Sie 2019

Jakie są metody leczenia chłoniaków?

Ogromny  postęp medycyny w zakresie diagnozowania i leczenia nowotworów, jaki dokonał się w ciągu ostatnich 30 lat, doprowadził do znaczącej poprawy wyników leczenia chłoniaków. Szczególnie chłoniaków szybko i prawidłowo rozpoznanych we wczesnej fazie zaawansowania, stąd niezwykle ważna jest odpowiednio wcześnie i  właściwie postawiona diagnoza, określająca podtyp chłoniaka. 
Ziarnicę złośliwą (chłoniaka Hodgkina) uważaną kiedyś za chorobę nieuleczalną można dziś wyleczyć w 70-80% przypadków (a w ponad 90% we wczesnych stadiach choroby). Podobnie chłoniaki nieziarnicze po zastosowaniu nowoczesnych programów chemioterapii wielolekowej nierzadko skojarzonej z radioterapią, można dziś z powodzeniem leczyć uzyskując od 50-80% wyleczeń zależnie od podtypu patologicznego i stopnia zaawansowania nowotworu a także wielu innych czynników prognostycznych. Część chłoniaków o stosunkowo wolnym, wieloletnim przebiegu można jedynie obserwować i okresowo leczyć mniej intensywnie, uzyskując kolejne remisje choroby i wydłużając życie pacjentów nawet o wiele  lat, choć nigdy nie doprowadzając do wyleczenia całkowitego.

Od czego zależy leczenie chłoniaka?

Leczenie chłoniaka zależy od:

  • rodzaju i stopnia złośliwości chłoniaka,
  • ciężkości objawów klinicznych,
  • umiejscowienia zmian,
  • istnienia/bądź nie dodatkowych obciążeń w postaci innych chorób.

Rokowanie chloniaków zależy od klinicznych czynników ryzyka, przy czym stopień klinicznego zaawansowania jest zwykle jednym z nich. Rozpoznanie chłoniaka w zawansowanym stadium z zajęciem szpiku kostnego  nie przekreśla możliwości wyleczenia, choć zwykle oznacza konieczność bardziej intensywnego postępowania.
Natomiast wcześniej postawiona błędna diagnoza i/lub zastosowanie niewłaściwego leczenia pierwszego rzutu niezgodnego ze standardami światowymi, zmniejsza szanse na wyleczenie lub znaczące przedłużenie życia chorego średnio o około 50%!

Jakie są metody lezczenia chłoniaków?

Chemioterapia

Zasadniczą metodą leczenia chłoniaków jest stosowana od blisko 40 lat chemioterapia. Ulega ona stałemu doskonaleniu, zmierzającemu do poprawy jej efektywności. Postęp w leczeniu, jaki dokonał się w ostatnich latach polega głównie na wprowadzeniu bardziej specyficznych cytostatyków, których sposób działania jest lepiej dostosowany do metabolizmu limfocytów.
Chemioterapia polega na cyklicznym powtarzaniu zestawu dawek kilku cytostatyków, czyli leków uszkadzających zdolność komórek nowotworowych do podziału i do syntezy białek, a w konsekwencji do ich obumarcia. Dzięki tej metodzie udaje się trwałe wyleczyć znaczną część chorych na chłoniaka Hodgkina i chłoniaki agresywne z dużych komórek B. Zarówno dobór leków jak intensywność ich dawkowania powinny być dostosowane do rodzaju chłoniaka, stopnia jego zaawansowania i poznanych czynników rokowniczych.

Immunoterapia, chemioimmunoterapia

Terapia celowana molekularnie podwyższa skuteczność leczenia o około 20-30%. Przeciwciała monoklonalne działają synergistycznie z klasycznymi cytostatykami, co zwłaszcza jest potrzebne w procesach o mniejszej dynamice, o ile cytostatyki działają głównie na komórki dzielące się, przeciwciała monoklonalne są ich niezbędnym uzupełnieniem, działając również na komórki w fazie spoczynku. 
Przeciwciało monoklonale sprzężone z chemioterapią to chemioimmunoterapia standardowo już stosowana w leczeniu niektórych typów chłoniaka.

Radioterapia

Metodą uzupełniającą efekt leczniczy chemioterapii jest w niektórych przypadkach radioterapia, czyli napromienianie wiązką zewnętrzną promieniowania jonizującego okolic, w których znajdowały się zmiany chorobowe, przy czym celem jest uzyskanie w miarę równomiernej dawki (dawki homogennej) w całym polu poddanym naświetlaniom. Można je ograniczać np. do miejsc pierwotnie zmienionych  lub stosować tzw. radioterapię wielkopolową. 
Alternatywnym rozwiązaniem może być radioimmunoterapia, w której pojedyncze źródło promieniowania zewnątrzustrojowego zastąpiono przez tysiące mniejszych, którymi są przeciwciała z przyłączonymi atomami radioizotopu.Przy pomocy tej metody, można przeprowadzić ogólnoustrojową, skuteczną radioterapię bez konieczności przeprowadzania procedury przeszczepowej.

Przeszczep szpiku kostnego

Intensywną metodę leczenia u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego stanowi przeszczep szpiku kostnego. Od przeszło stulecia próbowano wyleczyć pacjentów z anemią lub białaczką stosując preparaty szpiku od osób zdrowych, a nawet zwierząt, jednak dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zrozumiano znaczenie zgodności tkankowej i wynaleziono metody jej ustalania. To stanowiło prawdziwy przełom w leczeniu tych chorób, zaś badania nad udoskonalaniem metod przeszczepiania szpiku kostnego, zwiększającego jego efektywność i zarazem bezpieczeństwo pacjenta, trwają do dziś.
Chemioterapia i promieniowanie jonizujące stosowane w leczeniu chłoniaków, białaczek i innych nowotworów, uszkadzają zarówno nieprawidłowe komórki ale i zdrowe. Komórki normalnego szpiku kostnego są również na nie wrażliwe, zaś bez prawidłowo działającego szpiku kostnego organizm traci zdolność do obrony przed infekcjami. Z tego względu dawki chemioterapii czy radioterapii konwencjonalnej są ograniczone do poziomu, który nie dopuszcza do zniszczenia szpiku. Zdarza się jednak, że dawka niezbędna dla zniszczenia nowotworu i wyleczenia chorego jest wyższa niż dopuszczalna, którą szpik jest w stanie znieść. Umożliwia zastosowanie dawek wysokich, pozwalających całkowicie usunąć nowotwór. Po leczeniu wysokimi dawkami chemioterapii lub radioterapii  choremu podaje się dożylnie prawidłowy szpik. Jego komórki przechodzą do kości, zasiedlają przestrzeń szpikową i rozpoczynają odtwarzanie prawidłowej populacji komórek krwi.  przeszczepiony, działa również na zrąb szpiku tak, iż staje się gotowy do przyjęcia przeszczepu.

Gdzie się udać?

Więcej o  metodach leczenia chłoniaków dowiesz się  na wizycie w Poradni Nowotworów Układu Chłonnego w Onkolmed Lecznica Onkologiczna na Ursynowie w Warszawie.

 

W celu umówienia się na konsultację w Poradni Nowotworów Układu Chłonnego skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337.

Źródła: przebisnieg.org/metody-leczenia 

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.

fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny