W jakich chorobach robi się badanie EMG?

EMG

Badanie elektromiografii EMG wykorzystywane jest w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu następujących chorób:

  • choroby motoneuronu: stwardnienie zanikowe boczne, zespół postpolio, rdzeniowy zanik mięśni
  • polineuropatie: polineuropatia cukrzycowa, alkoholowa, mocznicowa, polineuropatie wrodzone, zespół Guillaina–Barré mononeuropatie m.in. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału Guyona, zespół cieśni kanału nerwu łokciowego, uszkodzenie nerwu twarzowego, strzałkowego i promieniowego
  • tężyczka
  • zaburzenia transmisji nerwowo –mięśniowej: miastenia (próba męczliwości), zespół Lamberta Eatona
  • miotonie
  • miopatie
  • zespoły korzeniowe
  • pleksopatie (uszkodzenie splotu barkowego i lędźwiowo – krzyżowego)

Gdzie jest dobry neurolog?

Jest wielu neurologów wykonujących badanie EMG. Jednym z nich jest Prof. dr hab. n. med. Rafał Rola – bardzo dobry i ceniony specjalista neurolog, który przyjmuje w Poradni Neurologicznej w Onkolmed Lecznica Onkologiczna w mieście Warszawa. 

W celu umówienia się na konsultację u neurologa i badanie EMG skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010