Rak płuca - jakie daje przerzuty?

Jakim nowotworem jest rak płuca?

Rak płuca to najgroźniejszy i najczęstszy nowotworów złośliwy w Polsce i na świecie. Plasuje się na pierwszym miejscu pod względem ilości zachorowań oraz śmiertelności. Częściej chorują na niego mężczyźni niż kobiety. Jedną z cech złośliwego nowotworu płuca jest zdolność do przerzutów.

Rak płuca – kiedy dochodzi do przerzutów?

przerzutach jest mowa, gdy komórki z nowotworu pierwotnego przedostaną się w inne miejsce. Tego typu problem nie dotyczy tzw. nowotworów płynnych (nowotworów krwi), ze względu na rodzaj tkanki, z której się wywodzą.

Z nowotworu wydostają się zwykle tysiące, a nawet miliony komórek, które tworzą co najwyżej pojedyncze ogniska przerzutowe, co oznacza, że większość z nich ginie. Z guza pierwotnego wydostać się mogą zarówno komórki macierzyste (tylko te są w stanie utworzyć przerzut), jak i komórki zejściowe nowotworu.

Rak płuca – gdzie powstają przerzuty raka płuca?

W sytuacji kiedy dochodzi do przerzutów raka płuca to miejscami w których one postają są:

  • nadnercza,
  • kości,
  • mózg,
  • wątroba,
  • drugie płuco.

Rak płuca – jak przebiega leczenie przerzutów raka płuca?

W leczeniu nowotworów przerzutowych wykorzystywane są różne metody terapeutyczne, do których należą:

  • leczenie systemowe( chemioterapia, leczenie hormonalne, terapia celowana),
  • leczenie chirurgiczne i radioterapia,
  • leczenie skojarzone,

Rodzaj zastosowanego leczenia zależy od rodzaju nowotworu, wielkości i lokalizacji ognisk przerzutowych. Istotną informację stanowi liczba przerzutów nowotworowych oraz wiek i stan ogólny pacjenta. Pod uwagę bierze się również techniki terapeutyczne wykorzystane u chorego w przeszłości.

 W celu umówienia się na konsultację z onkologiem skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010