Jaką chorobą jest brodawczak splotu naczyniowego?

Do zespołu Onkolmed Lecznica Onkologiczna dołączył bardzo dobry radioterapeuta lek. med. Mateusz Spałek. Zapraszamy na konsultacje.
Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Brodawczaki splotu naczyniowego

Jaką chorobą jest brodawczak splotu naczyniowego?

Brodawczaki splotu naczyniastego komór mózgu są zazwyczaj nowotworami łagodnymi, najczęściej występującymi w populacji dziecięcej. Głównymi dolegliwościami związanymi z tym nowotworem są konsekwencje występowania wodogłowia oraz wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Brodawczak splotu naczyniastego może się objawiać m.in. bólem głowy – jakich innych jeszcze objawów u dziecka nie powinno się bagatelizować, bo mogą sugerować istnienie nowotworu w obrębie ośrodkowego układu nerwowego?

Brodawczak splotu naczyniastego komórek mózgu to w większości przypadków łagodny nowotwór ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W czterostopniowej klasyfikacji WHO zmiany te przypisuje się do najniższego, pierwszego stopnia względem złośliwości nowotworów OUN. Twór ten występuje przede wszystkim w populacji dziecięcej, w której stanowi poniżej 1% całkowitej liczby nowotworów OUN i do 4% wszystkich schorzeń nowotworowych występujących w tej grupie wiekowej. Brodawczaki splotu naczyniastego u dzieci najczęściej rozwijają się w obrębie komór bocznych mózgu, w przypadku osób dorosłych najczęstszą lokalizacją tych zmian jest natomiast komora czwarta. Zmiana prawie trzykrotnie częściej występuje u pacjentów płci męskiej.

Brodawczak splotu naczyniowego – jakie są przyczyny brodawczaka splotu naczyniowego?

To wirus HPV jest przyczyną powstawania brodawek. Występuje w ok. 100 odmianach, z których niektóre typy mogą przyczyniać się do łagodnych zmian w postaci brodawek na skórze, niegroźnych zmian w postaci kłykcin kończystych lub do złośliwych nowotworów, tj. rak szyjki macicy i prącia. typy niskiego ryzyka: wirusy HPV typu 1 i 2 przyczyniające się do kurzajki czy brodawki stóp. Wirusy HPV typu 6 i 11 to typy wirusów przenoszonych drogą płciową wywołujące brodawki weneryczne. Typy wysokiego ryzyka (związane z rozwojem nowotworu): wirusy HPV 16 i 18 są wysoko rakotwórcze, (u mężczyzn bardzo rzadko są przyczyną raka prącia czy odbytu) Wirusem HPV można w głównej mierze zarazić się przez stosunek płciowy czy ogólny kontakt ze skórą zarażonego. Według statystyk aż 80% kobiet (przed 50 rokiem życia) zostają zarażone wirusem.  HPV podczas kontaktów seksualnych wnika do organizmu przez uszkodzenia naskórka po czym atakuje komórki.

Najczęstsze przyczyny zakażenia:

  • zbyt niska higiena osobista

  • palenie tytoniu

  • stosowanie tabletek antykoncepcyjnych

  • niedobór witaminy A

  • wczesne współżycie seksualne

  • osłabienie układu immunologicznego

  • posiadanie wielu partnerów seksualnych.

Brodawczak splotu naczyniowego – jakie są objawy brodawczaka splotu naczyniowego?

Pierwszymi symptomami choroby są najczęściej objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Spowodowane są one towarzyszącym nowotworowi wodogłowiem, stwierdzanym u około 90% chorych. Przyczyną powstawania wodogłowia jest nie tylko

mechaniczne utrudnienie krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego, lecz także jego nadmierna produkcja. Powyższe zjawisko jest specyficzne wyłącznie dla brodawczaków i nie występuje u chorych z innymi nowotworami mózgu.

U małych dzieci obserwuje się napięcie i uwypuklenie ciemiączek oraz nadmierne poszerzenie obwodu głowy z wyczuwalnym rozejściem szwów czaszkowych. Często widoczne są także: zmiana zachowania dziecka, z okresami wzmożonej sennoœci, drażliwość, utrata łaknienia oraz wymioty. U starszych chorych dominują bóle głowy oraz wymioty, a w badaniu okulistycznym obserwuje się niekiedy obrzęk tarcz nerwów wzrokowych. U małych dzieci nie stwierdza się zmian na dnie oka.

Objawom wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego towarzyszyć mogą także miejscowe objawy neurologiczne, zależne od lokalizacji nowotworu. W przypadkach guzów komory III obserwuje się zaburzenia endokrynologiczne pod postacią otyłości, przedwczesnego dojrzewania płciowego, moczówki prostej, zaburzeń  wzrostu  oraz  zespołu międzymózgowiowego. Nowotwory umiejscowione w komorze IV mogą powodować zaburzenia równowagi i chodu, ataksję, oczopląs oraz uszkodzenie nerwów czaszkowych. U dzieci obserwuje się takce napady padaczkowe.

Brodawczak splotu naczyniowego – jak przebiega leczenie brodawczaka splotu naczyniowego?

U chorych z brodawczakiem splotu naczyniastego komórek mózgu stosowane jest przede wszystkim leczenie chirurgiczne. Podczas operacji możliwe jest wykonanie śródoperacyjnego badania histopatologicznego, dzięki któremu ostatecznie potwierdza się charakter zmiany. Inne metody leczenia onkologicznego, takie jak radioterapia czy chemioterapia, stosowane są w przypadku tego nowotworu raczej rzadko. Mogą one znaleźć zastosowanie np. u chorych, u których operacja nie doprowadziła do całkowitego usunięcia guza.

U większości pacjentów zabieg operacyjny pozwala uzyskać wyleczenie. Wraz z resekcją guza dochodzi zwykle do ustąpienia wodogłowia, jednakże u części chorych może się ono utrzymywać po operacji i może zaistnieć konieczność zastosowania zastawki komorowo-otrzewnowej odprowadzającej nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego z wnętrza czaszki.

 

W celu umówienia się na konsultację u neurologa, neurochirurga skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.