Czy nieleczone nadciśnienie tętnicze może dawać powikłania?

Cały czas czekamy na podpisanie umowy z NFZ w sprawie programu "Profilaktyka 40 plus". Na obecną chwilę nie prowadzimy zapisów w celu wykonania skierowań. Jak to będzie możliwe od razu poinformujemy.
Szanowni Pacjenci, w dniu 4 czerwca przychodnia czynna będzie w godzinach 8.00-17.00. Punkt pobrań będzie zamknięty.
UWAGA! od teraz osoby chcące wykonać test na Covid-19 wchodzą na stronę gov.pl/dom i wypełniają formularz na podstawie którego kierowane są na test

Serce

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą powszechną ale niestety dość często bagatelizowaną. Niestety nieleczone nadciśnienie to choroba pustosząca organizm i znacznie zwiększająca ryzyko zgonów z powodów sercowo-naczyniowych. Niektórzy pacjenci ściśle przestrzegają zaleceń lekarza, notując skrupulatnie codzienne wyniki pomiarów, zmieniając styl życia i przyjmując regularnie leki. Inni z kolei, nie odczuwając istotnych zmian samopoczucia, nie kontrolują wartości ciśnienia i ignorują zalecenia lekarskie, biorąc leki, kiedy sobie o tym przypomną.

Czym jest ciśnienie krwi?

Ciśnienie tętnicze to siła nacisku, z jaką krew wywiera na naczynia krwionośne. Ma ono różne wartości, zależnie od tego, czy pozostajemy w spoczynku, czy intensywnie w danym momencie pracujemy. Pomiaru ciśnienia tętniczego dokonuje się za pomoc ciśnieniomierza, a otrzymane wartości przedstawia się w minimetrach słupa rtęci, czyli mmHg.
Ciśnienie tętnicze skurczowe jest miarą nacisku oddziaływania krwi na naczynia krwionośne w trakcie skurczu serca. Jest ono wtedy najwyższe – w zapisie ciśnienia wyrażane jest pierwszą liczbą.
Ciśnienie tętnicze rozkurczowe to ciśnienie wywierane w trakcie rozkurczu serca, kiedy fizjologicznie jest ono najniższe. W zapisie wyniku pomiaru wyrażane jest przez drugą z liczb.
Ciśnienie krwi zależy od siły, z jaką serce pompuje krew do naczyń oraz od elastyczności ścian naczyń krwionośnych. Dzięki temu, że krew krąży w naczyniach krwionośnych pod pewnym ciśnieniem możliwe jest zaopatrywanie całego organizmu w tlen i substancje odżywcze. Kluczowa jest jednak wartość tego ciśnienia. Kiedy ciśnienie jest zbyt niskie, może dochodzić do niedotlenienia organizmu. Za wysokie ciśnienie prowadzi do uszkodzenia naczyń krwionośnych i powikłań narządowych.

Co to jest nadciśnienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze to choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi. Za wartości nieprawidłowe przyjęto ciśnienie tętnicze skurczowe powyżej 140 mmHgoraz ciśnienie tętnicze rozkurczowe powyżej 90 mmHg. Aby mogło być rozpoznane nadciśnienie tętnicze wystarcza, przekroczenie (w kilkukrotnych pomiarach) normy dla jednej z tych wartości. Innymi słowy, nadciśnienie może polegać na zbyt dużych wartościach tylko ciśnienia skurczowego lub tylko rozkurczowego.
Nadciśnienie dzieli się na:

  • nadciśnienie tętnicze 1. stopnia: 140–159 i/lub 90–99 mmHg;
  • nadciśnienie tętnicze 2. stopnia: 160–179 i/lub 100–109 mmHg;
  • nadciśnienie tętnicze 3. stopnia: ≥ 180 i/lub ≥ 110 mmHg;
  • izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe: ≥ 140 i < 90 mmHg.

Nadciśnienie tętnicze to schorzenie układu krążenia, w którym okresowo lub stale ciśnienie skurczowe przekracza lub jest równe wartości 140 mmHg oraz/lub ciśnienie rozkurczowe przekracza lub jest równe wartości 90 mmHg. Jeśli siła, z jaką krew napiera na ścianki naczyń krwionośnych, jest zbyt duża, dochodzi do ich uszkodzeń, co ma szereg dalszych konsekwencji zdrowotnych.
Nadciśnienie tętnicze jest podstępną chorobą , która z reguły nie daje objawów, a prowadzi do wielu powikłań. Jest to najczęstsza choroba układu krążenia w społeczeństwach rozwiniętych.
Konsekwencje nieleczenia nadciśnienia tętniczego można podzielić na:

  • Wczesne – niewielkie, ale narastające w czasie uszkodzenia serca i tętnic czy nerek, które w danym momencie nie mają jeszcze bezpośredniego przełożenia na rozwój innych chorób, np. w obrębie serca może dochodzić do przerostu i pogrubienia ściany mięśnia serca (zwłaszcza lewej komory), tętnice z biegiem czasu sztywnieją, a nerki stopniowo zaczynają uwalniać niewielkie ilości białka. Jeżeli już w tym czasie zareagujemy, większość tych zmian można jeszcze zatrzymać lub odwrócić.
  • Późne – czyli takie, które pojawiają się w następstwie kumulacji wspomnianych już zmian, prowadząc do przyspieszonego rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji nawet do zawału mięśnia serca czy też udaru mózgu. Dodatkowo nieleczone nadciśnienie jest jedną z najczęstszych przyczyn pogarszania się funkcji nerek, zwłaszcza w wieku podeszłym, a także zmian w obrębie siatkówki i rozwoju demencji u osób starszych.

Powikłania niezdiagnozowanego lub bagatelizowanego nadciśnienia tętniczego dotyczą różnych narządów. Jednak czy zdajemy sobie sprawę, na jak wiele organów wpływa ta choroba?

Na jak wiele organów wpływa nadciśnienie tętnicze?

Mózg – nadciśnienie powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych, a następnie wzrost ryzyka udaru mózgu. Może zwiększyć ryzyko lub przyspieszyć rozwój demencji w wieku starszym.
Serce – wspomniany już wcześniej przerost mięśnia sercowego, wzrost ryzyka miażdżycy i niewydolności serca oraz zawału.
Naczynia krwionośne – spadek elastyczności naczyń krwionośnych, a jednocześnie większe prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty.
Nerki – jedno z najczęstszych powikłań, które wiąże się z uszkodzeniem kłębuszków nerkowych filtrujących krew i postępującą niewydolnością nerek.
Oczy – zwężenie lub uszkodzenie naczyń siatkówki (tzw. retinopatia nadciśnieniowa), a w konsekwencji pogorszenie wzroku.
Pod wpływem wysokiego ciśnienia dochodzi do niekorzystnych zmian w ich budowie, a co się z tym wiąże dochodzi następnie do pogorszenia ich funkcjonowania. Tempo i stopień rozwoju tych zmian zależy od wysokości ciśnienia, czasu trwania choroby, powiązania z innymi już istniejącymi problemami zdrowotnymi, ale również od stosowania się do zaleceń lekarskich. Przestrzeganie określonych zasad i przyjmowanie leków, jeżeli jest to konieczne, w znacznym stopniu opóźnia rozwój choroby, a w przypadku zmian w układzie sercowo-naczyniowym, może je nawet cofnąć.

Nie czekaj na powikłania, zbadaj się!

Nadciśnienie tętnicze, gdzie się leczyć?

Poradnia Lekarza POZ w ramach NFZ w Onkolmed Lecznica Onkologiczna na Ursynowie.
Bezpłatny Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Onkolmed Lecznica Onkologiczna!!!

W celu umówienia się na kosultację u lekarza pierwszego kontaktu skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

lek. med. Alina Borowska

Specjalizacja lekarza: 
Lekarze Rodzinni
lek. med. Alina Borowska

lek. med. Agnieszka Witomska

Specjalizacja lekarza: 
Lekarze Rodzinni
lek. med. Agnieszka Witomska

lek. med. Jadwiga Mandziewska

Specjalizacja lekarza: 
Lekarze Rodzinni
lek. med. Jadwiga Mandziewska

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.