Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu

Informacja dla formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c., ado@onkolmed.pl.
  2. Inspektor danych osobowych: Krzysztof Kulesza, email: iod@onkolmed.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub strony trzeciej.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające realizujące obsługę zgłoszeń na zlecenie administratora.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny