Opcje ustawieńWCAGIkona do zmiany kontrastu

Informacja dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c.

 1. Administratorem danych osobowych jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c. z siedzibą w 02-776 Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 139L, reprezentowana przez Elżbietę Weselik email: ado@onkolmed.pl, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Inspektor danych osobowych: Krzysztof Kulesza, email: iod@onkolmed.pl.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi Pacjentów.
 4. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c. wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 6. Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 90 dni od daty wykonania połączenia.
 7. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwu następujące prawa:
 10. dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
 11. sprostowania danych osobowych;
 12. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. c) RODO;
 13. ograniczenia przetwarzania;
 14. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 15. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 
fundusze-europejskie
rzeczpospolita-polska
rzeczpospolita-polska
europejski_fundusz_spoleczny