Radioterapia

Do zespołu Onkolmed Lecznica Onkologiczna dołączył bardzo dobry radioterapeuta lek. med. Mateusz Spałek. Zapraszamy na konsultacje.
Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

RadioterapiaCo to jest radioterapia?

Radioterapia jest jedną z metod leczenia niektórych nowotworów, która polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego (Roentgena, gamma, radu, kobaltu) do zniszczenia komórek nowotworowych.W wyniku stosowania radioterapii (bardzo silne promieniowanie) zniszczeniu ulegają komórki nowotworowe, przy maksymalnym oszczędzaniu komórek zdrowych. Pomieniowanie stosowane w celu leczenia jest starannie dobrane do choroby i  podawane jest w dokładnie mierzonych dawkach.

Jak dzieli się radioterapia?

Radioterapię moż na podzielić na dwa sposoby:

  • ze względu na sposób napromieniowania chorego,
  • ze względu na stan chorego.

Podział ze względu na sposób napromieniowania chorego

Ze względu na sposób napromieniowania chorego, radioterapia dzieli się na:

  • teleterapia - napromieniowanie pacjenta z pewnej odległości z zastosowaniem przyspieszaczy liniowych I bomb kobaltowych,
  • brachyterapia - źródło promieniowania umieszczane jest bezpośrednio w okolicy tkanki zmienionej nowotworowo,
  • radioterapia systemowa - substancje promieniotwórcze podawane są drogą dożylną lub pokarmową.

Podział ze względu na stan chorego

Ze względu na stan chorego, radioterapia dzieli się na:

  • radykalna – dąży do wyleczenia chorego
  • po zabiegu operacyjnym -  po zabiegach oszczędzających ( zapobieganie wznowom),
  • paliatywna – ma na celu zahamowanie rozwoju choroby i zmniejszenie dolegliwości,
  • objawowa – jednorazowe napromienianie, które powoduje zmniejszenie dolegliwości bólowych ( przy przerzutach do kości).

Co zrobić by podjąć leczenie jakim jest radioterapia?

Aby muc leczyć się stosując radioterapię należy pierw udać się do swojego onkologa, który zaleci takie leczenie jeśli w danym przypadku jest skuteczne, W przypadku uzyskania takiego zalecenia proponujemy zapisać się do radioterapeuty na konsultację w Onkolmed Lecznica Onkologiczna. Podczas takiej konsultacji radioterapeuta przeprowadzi szczegółowy wywiad, przeanalizuje wyniki badać i potwierdzi zasadność leczenia jakim jest radioterapia.

Czy jest możliwość wykonać radioterapię w Onkolmed Lecznica Onkologiczna?

Onkolmed Lecznica Onkologiczna nie ma mżliwości technicznej prowadzenia leczenia jakim jest radioterapia. Leczenie takie prowadzone jest przez naszego lekarza w warunkach szpitalnych.

 

W celu umówienia się na konsultację u radioterapeuty skontaktuj się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod nr tel.:  +48226434503 lub +48797581010

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
Specjalizacja lekarza: 
Chemioterapia Nowotworów
Onkologia Kliniczna
Radioterapia

lek. med. Mateusz Spałek

lek. med. Mateusz Spałek
Specjalizacja lekarza: 
Radioterapia

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.