Poradnia Radioterapii

Do zespołu Onkolmed Lecznica Onkologiczna dołączył bardzo dobry radioterapeuta lek. med. Mateusz Spałek. Zapraszamy na konsultacje.
Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Co to jest radioterapia?

Radioterapia jest jedną z metod trzech najważniejszych metod leczenia w onkologii, która polega na wykorzystaniu promieniowania jonizującego (np. fotonów, elektronów lub protonów).W wyniku stosowania radioterapii (promieniowanie o bardzo wysokiej energii) zniszczeniu ulegają komórki nowotworowe, przy maksymalnym oszczędzaniu tkanek zdrowych. 
Współczesna radioterapia jest metodą bardzo precyzyjną, która przeżywa przez ostatnie 15 lat dynamiczny rozwój. Stosuje się ją u ponad 50% chorych na nowotwory złośliwe. Jej szczególnym rodzajem jest celowana radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia.

Jak dzieli się radioterapia?

Podział ze względu na sposób podania promieniowania

Ze względu na sposób napromieniania, radioterapia dzieli się na następujące rodzaje:

  • teleradioterapia - napromienianie pacjenta „z zewnątrz” z pewnej odległości z zastosowaniem przyspieszaczy liniowych (akceleratorów) lub innych urządzeń (np. CyberKnife, GammaKnife), które generują bardzo precyzyjne wiązki promieniowania wycelowane w guz,
  • brachyterapia - źródło promieniowania umieszczane jest bezpośrednio w okolicy tkanki zmienionej nowotworowo poprzez specjalne (najczęściej plastikowe) prowadnice umieszczane podczas niewielkiego zabiegu, 
  • radioterapia systemowa - substancje promieniotwórcze podawane są drogą dożylną lub pokarmową.

Podział ze względu na wskazanie do leczenia

Ze względu na wskazanie do leczenia, wyróżniamy następujące rodzaje radioterapii:

  • radykalna – dąży do wyleczenia chorego bez zastosowania zabiegu operacyjnego, razem z chemioterapią lub samodzielnie,
  • miejscowo radykalna – dąży do uzyskania kontroli (zniszczenia) wybranych ognisk nowotworowych w chorobie z przerzutami, najczęściej wykorzystywana przy niewielkiej liczbie i wielkości przerzutów (np. do wątroby, mózgu, płuc, jako metoda alternatywna dla chirurgii) lub przy wzroście niektórych przerzutów przy ogólnie dobrej skuteczności wcześniejszego leczenia dożylnego/doustnego (chemioterapia, immunoterapia, leczenie celowane),
  • okołooperacyjna, przed lub po zabiegu operacyjnym -  umożliwia przeprowadzenie bardziej oszczędzającej operacji i zapobiega wznowom (odrośnięciu) guza nowotorowego,
  • paliatywna – ma na celu zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą nowotworową (np. bólu, duszności, krwawienia),
  • ratunkowa – w szczególnych sytuacjach takie jak ucisk rdzenia kręgowego przez guz nowotworowy powodujący niedowłady (porażenia) lub zespół żyły głównej górnej.

 

W celu umówienia się na konsultację w Poradni Radioterapii skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48226434503 lub +48797581010.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
Specjalizacja lekarza: 
Chemioterapia Nowotworów
Onkologia Kliniczna
Radioterapia

lek. med. Anetta Kasprowicz

lek. med. Anetta Kasprowicz
Specjalizacja lekarza: 
Brachyterapia

lek. med. Mateusz Spałek

lek. med. Mateusz Spałek
Specjalizacja lekarza: 
Radioterapia

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.