Zobacz jaki nowotwór może zaatakować twój mózg

Rozwijający się w mózgu nowotwór (glejak) jest masą tkankową dla której nie ma miejsca w czaszce – sztywnej strukturze kostnej o ograniczonej i określonej pojemności. Guz uciska więc tkankę nerwową mózgu wywołując charakterystyczne dla jego lokalizacji objawy (tzw. objawy ogniskowe) oraz powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego co objawia się między innymi:

Bardzo częstym objawem nowotworu mózgu są także powstające na skutek podrażnienia napady padaczkowe.

Objawy ogniskowe mogą występować w postaci:

  • zmian w psychice, osobowości i zachowaniu chorego w przypadku nowotworów zlokalizowanych w płacie czołowym mózgu
  • zaburzeń mowy, kiedy guz rozwija się w płacie skroniowym półkuli dominującej
  • zaburzeń widzenia w przy zajęciu płatów potylicznych
  • niedowładów ruchowych i zaburzeń czucia przy ucisku odpowiednich ośrodków kory ruchowej i czuciowej w płatach ciemieniowych i czołowych.

Nowotwory mózgu - rodzaje

Pod względem budowy histopatologicznej wśród nowotworów mózgu występuje:

Wymienione nowotwory te mogą być łagodne jak większość oponiaków i złośliwe, charakteryzujące się złym rokowaniem jak glejak wielopostaciowy. U dzieci najczęściej rozwijają się gwiaździaki i rdzeniaki płodowe.

Nowotwory mózgu - diagnoza

Najważniejszymi narzędziami stosowanymi w diagnostyce nowotworów mózgu są tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny - dzięki nim możliwa jest dokładna lokalizacja guza oraz ocena jego stanu. Do pełnej diagnozy konieczne jest jednak wykonanie biopsji, która umożliwi pozyskanie materiału do badania histopatologicznego. Jeżeli w rodzinie stwierdzono już wcześniej przypadki występowania nowotworów mózgu, warto wykonać badania genetyczne w kierunku mutacji do nich predysponujących - pozwoli to na ocenę ryzyka wystąpienia tej samej choroby u nas i ewentualnego wprowadzenia odpowiedniej profilaktyki (na przykład regularne wykonywanie badań kontrolnych), aby wykryć proces nowotworowy w jak najwcześniejszym etapie rozwoju. Badania genetyczne są wiarygodne i bezpieczne dla pacjenta, a wykonuje się je tylko raz w ciągu całego życia.

Nowotwory mózgu – leczenie

Leczenie nowotworów mózgu zwykle zaczyna się od podania kortykosteroidów (obniżają ciśnienie śródczaszkowe), leków łagodzących ewentualne zaburzenia metaboliczne oraz leków przeciwdrgawkowych. Leczenie ma charakter skojarzony - stosuje się:

Często wykorzystuje się wszystkie te metody lub łączy się ze sobą niektóre z nich. Terapia zawsze dobierana jest dla pacjenta indywidualnie, z uwzględnieniem stopnia złośliwości nowotworu oraz ogólnego stanu zdrowia chorego. Leczenie chirurgiczne jest zazwyczaj wystarczające w przypadku nowotworów o niskim stopniu złośliwości, często wspiera się je radioterapią - zapobiega ona odrastaniu guza oraz zabija ewentualne komórki nowotworowe, których nie udało się usunąć podczas operacji. Radioterapia jest natomiast konieczna w przypadku nowotworów o większym stopniu złośliwości, gdyż zabieg operacyjny zazwyczaj nie pozwala na usunięcie wszystkich komórek złośliwych bez naruszenia tkanki mózgowej. Jeżeli rodzaj oraz stopień zaawansowania nowotworu nie daje szans na wyleczenie, zabieg operacyjny również jest pomocny - zmniejszenie guza zwykle wydłuża oraz polepsza jakość życia pacjenta. Niektóre z guzów (umiejscowione są w bliskim sąsiedztwie nerwów) w ogóle nie kwalifikują się jednak do operacji.

Nowotwory mózgu – gdzie jest najlepszy onkolog

Jest wiele placówek medycznych  gdzie można pójść na konsultację. Jednym z nich jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna w Warszawie gdzie w Poradnii Neurochirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Poradnii Nowotworów Głowy i Szyi konsultują najlepsi specjaliści w dziedzinie neurochirurgii i chemioterapii.