Test CRP -sprawdź czy potrzebujesz antybiotyku?

Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Co to jest test CRP?

Test CRP (badanie na białko ostrej fazy) to profesjonalny, płytkowy test diagnozujący podłoże infekcji i stany zapalne poprzez wykrywanie podwyższonego poziomu CRP. Wykonanie testu CRP jest wskazane w celu obrania właściwego kierunku terapii oraz monitorowania skuteczności wdrożonego leczenia.
CRP, czyli tzw. białko ostrej fazy jest wskaźnikiem pomocnym w sytuacji kiedy podejrzewamy infekcję i chcemy określić jej podłoże (zakażenia bakteryjne i wirusowe).
Celem badania
CRP jest określenie w organizmie osoby badanej poziomu stężenia białka C-reaktywnego. Jego podwyższony poziom świadczy o toczącym się w organizmie stanie zapalnym.W przypadku toczącego się stanu zapalnego oznaczenie stężenia białka CRP jest pierwszym zalecanym badaniem jakie należy wykonać, gdyż jest to jedno z najbardziej czułych białek ostrej fazy zapalenia

W jakim celu wykonywany jest test?

Test CRP pozwoli:

  • uniknąć niepotrzebnej antybiotykoterapii - poziom CRP jest wskaźnikiem diagnostycznym, pomagającym różnicować podłoże infekcji wirusowej od bakteryjnej. (. W ten sposób dowiemy się czy rzeczywiście jest to infekcja bakteryjna, czy tylko zwykła „wirusówka”. Antybiotyki działają tylko na bakterie!)

  • wykryć stan zapalny - często chorób oraz schorzeń jelit i układu pokarmowego, rozwoju infekcji bakteryjnej po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych

  • rozpoznać zwiększone ryzyko rozwoju miażdżycy - u osób z zaburzeniami gospodarki lipidowej oraz schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, wysokie CRP może wskazywać na rozwój miażdżycy naczyń.

Na czym polega test CRP?

Test CRP trwa zaledwie kilkanaście minut. Nie wymaga żadnego przygotowania.
Badanie polega na pobraniu próbki krwi, która następnie poddawana jest badaniu. Po zakończeniu testu pacjent otrzymuje gotowy wynik.

Test CRP wykonujemy w Onkolmed Lecznica Onkologiczna na Ursynowie. Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu  226434503lub 797581010