Test Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG

Szanowni Pacjenci! Przypominamy, że w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemią, w związku z tym, na terenie naszej przychodni obowiązuje noszenie maseczek.

Test na obecność wirusa Sars-Cov-2 powodującego Covid-19Co to jest test Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG?

Test Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG jest to proste badanie z krwi pokazujące czy pacjent miał kontakt z wirusem SARS-Cov-2 i czy przebył bądź choruje na Covid-19.

Dla kogo jest skierowany test Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG?

Test Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG kierowany jest do:

  • osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
  • osób, które miały kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań PCR,
  • badaniach osób narażonych na SARS-CoV-2 (np. personel szpitali) w interwałach czasu, by wychwycić ewentualną serokonwersję u osób bez/skąpo objawowych, które z uwagi na pracę mogą być źródłem zakażenia dla ludzi starszych i schorowanych,
  • osób będących w kwarantannie o konieczności jej kontynuowania lub o je przerwaniu
  • dla pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie mieli diagnostyki,

Należy pamiętać że wykrycie swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG jest możliwe już po około 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia. W przypadku wcześniejszego wykonania badania wynik może być niewiarygodny.
Taki stan rzeczy nazywany jest oknem serologicznym w którym to wynik może być seronegatywny (Ujemny) pomimo zakażenia.

Jak wykonać test Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG?

W celu wykonania testu Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG należy skontaktować się z Onkolmed Lecznica Onkologiczna i umówić się z pielęgniarką na pobranie kwi do badania.

Jak należy interpretować wynik?

Wynik negatywny IgG:

  • brak kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2,
  • badanie wykonano w trakcie trwania „okna serologicznego”.

By wykluczyć „okno serologiczne”, badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach. Wynik ujemny pierwszego badania oraz dodatni drugiego (tzw. serokonwersja) potwierdza świeże zakażenia.

Wynik wątpliwy IgG:

  • badanie należy powtórzyć (po 1–2 tygodniach).

Wynik pozytywny IgG:

  • przebyta lub aktywna infekcja SARS-CoV-2,
  • reaktywność krzyżowa – u 3,4% osób szczepionych na grypę oraz 2,5% pacjentów z autoprzeciwciałami wynik badania (IgG) może być pozytywny, mimo braku zakażenia.

Wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących, zaś rozpoznanie infekcji Covid-19 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (RT-PCR).

W celu wykonania testu Anty-SARS-Cov-2 (met. ELISA) IgG skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do lekarza specjalisty bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz specjalista leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.