Prof. dr hab. n. med. Rafał Rola

Specjalizacja lekarza: 

Prof. dr hab. n. med. Rafał Rola w 2012r. uzyskał stopień Doktora Habilitowanego.

Pełnione funkcje:

 • od dwóch lat kieruje oddziałem diagnostyki i leczenia padaczki lekoopornej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

 • od 2014r. kierownik kliniki neurologii WIML 

Ukończone kursy :

 • kurs szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z zakresu elektromiografii (EMG) i elektroencefalografii (EEG)

Zakres działalności:

Konsultacje:

Badanie EMG:

 • próba tężyczkowa

 • badanie 1 nerwu włókna czuciowe

 • badanie porównawcze włókien ruchowych

 • badanie porównawcze włókien czuciowych

 • badanie 1 mięśnia metodą ilościową

 • badanie 1 mięśnia metodą jakościową

 • badanie zespołu cieśni nadgarstka, kanału łokciowego ( 2 nerwy, pośrodkowy i łokciowy)

 • badanie polineuropatii 4 nerwy (włókna czuciowe i ruchowe)

 • próba miasteniczna

 • odruch opuszkowo-jamisty

 • badanie splotu barkowego, uszkodzenia korzeni zależne od ilości zbadanych mięśni i nerwów

Badanie polisomnograficzne i poligraficzne

Dodatkowe informacje:

Prof. dr habn n. med. Rafał Rola jest autorem i współautorem ponad 30 oryginalnych publikacji umieszczonych na liście filadelfijskiej.

 

W celu umówienia się na konsultację u Prof. dr hab. n. med. Rafała Roli skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010