Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej - MALT

Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

chłoniak typu MALTCo to jest chłoniak typu MALT?

Chłoniak typu MALT jest nowotworem limfocytów B-komórkowych. Występuje zazwyczaj u osób starszych powyżej 60 roku życia.

Większość chłoniaków nieziarniczych pojawia się w węzłach chłonnych, natomiast chłoniak typu MALT rozwija się w tkance limfatycznej błony śluzowej. Śluzówka jest tkanką wyścielającą niektóre narządy.

Chłoniak typu MALT najczęściej występuje w żołądku, ale może także powstawać w innych narządach takich jak płuca, tarczyca, ślinianki czy jelito.

Chłoniak typu MALT rozrasta się poza węzłami chłonnymi dlatego nazywany jest chłoniakiem pozawęzłowym.

Chłoniak typu MALT - jakie są przyczyny chłoniaka typu MALT?

Najczęściej odnotowywaną przyczyną są choroby autoimmunologiczne, czyli takie w których ludzki układ odpornościowy działa nieprawidłowo i zaczyna niszczyć swoje własne komórki i tkanki myląc je z  obcymi patogenami (autoimmunizacja).
Najbardziej powszechny
chłoniak żołądka jest zazwyczaj efektem  uprzedniej infekcji bakteryjnej Helicobacter pylori tego narządu.  W przypadku nowotworów tarczycy, to najwięcej zachorowań obserwuje się u pacjentów cierpiących na chorobę Hashimoto o podłożu autoimmunologicznym, zaś chłoniak MALT w obrębie ślinianek dotyka najczęściej chorych dotkniętych Zespołem Sjögrena. Przyczyny powstawania chłoniaka w innych narządach nie są znane.

Chłoniak typu MALT - jakie są objawy chłoniaka typu MALT?

Chłoniak typu MALT bardzo rzadko powoduje objawy ogólne. Może on występować w żołądku, w jelitach, w płucach, gruczołach łzowych i w skórze. Najczęściej rozwój chłoniaka MALT jest poprzedzony długotrwałą chorobą zapalną o autoimmunologicznym podłożu.

Obraz patomorfologiczny chłoniaka charakteryzuje się naciekaniem przez komórki nowotworowe brzeżnej strefy grudek chłonnych. Rozpoznanie chłoniaka MALT odbywa się na podstawie badania immunofenotypowego i cytogenetycznego. W badaniu immunofenotypowym stwierdza się ekspresję pan – B i brak markerów CD5, CD10 i CD23. Chłoniak MALT rozwijający się w żołądku może objawiać się:

  • spadkiem masy ciała,

  • niestrawnością,

  • brakiem apetytu,

  • osłabieniem i zmęczeniem.

Chłoniak typu MALT – jak przebiega leczenie chłoniaka typu MALT?

Leczenie chłoniaka typu MALT polega na farmakoterapii. Do leków pierwszego rzutu zalicza się leki alkilujące i analogi puryn. Leki alkilujące obejmują cyklofosfamd i chlorambucyl. Z kolei analogi puryn znajdujące zastosowanie w leczeniu chłoniaka MALT to kladrybina i fludrabina. W toku terapii podaje się pacjentowi około 6 – 8 cykli w odstępach liczących ok. 3 – 4 tygodnie.

 

W celu umówienia się na konsultację u hematologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010