Choroby metaboliczne

Choroby metaboliczne

Przemiana materii, czyli metabolizm, obejmuje bardzo skomplikowane procesy biochemiczne. Dzięki nim żywy organizm przyswaja substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Z prostych związków powstają bardziej złożone, stanowiące budulec białek, węglowodanów i tłuszczów. Złożone cząsteczki organiczne rozpadają się natomiast na prostsze, uwalniając przy tym niezbędną ustrojowi energię. Dokonuje się to wszystko za sprawą reakcji chemicznych przebiegających łańcuchowo i cyklicznie, regulowanych przez układ nerwowy, zespół enzymów, witamin i hormonów. Procesy te upodobniają organizm do wielkiego laboratorium. Jest ono precyzyjne, ale czasem jednak zawodzi, jak każdy, najlepszy nawet mechanizm. Nie trzeba tłumaczyć, że drobna „awaria”, jakiekolwiek zakłócenie w przemianie materii, zaburzenie metabolizmu któregoś ze związków, ma swoje patologiczne konsekwencje.

Choroby metaboliczne - jakie są rodzaje?

Dlatego też długa jest lista rozwijających się na tym tle chorób, które nazywa się metabolicznymi. Wśród nich są:

 • Abetalipoproteinemia
 • Acyduria mewalonianowa
 • Akatalazja
 • Alfa-mannozydoza
 • Alkaptonuria
 • Ceroidolipofuscynoza neuronalna typu 5
 • Choroba Andersen
 • Choroba Coriego
 • Choroba Hartnupów
 • Choroba Hersa
 • Choroba Jansky’ego-Bielschowsky’ego
 • Choroba Kufsa
 • Choroba McArdle’a
 • Choroba Santavuoriego-Haltii
 • Choroba syropu klonowego
 • Choroba tangierska
 • Choroba Taruiego
 • Choroba Taya-Sachsa
 • Choroba von Gierkego
 • Choroby spichrzeniowe glikogenu
 • Cuchnący oddech
 • Cukrzyca
 • Cukrzyca ciężarnych
 • Cukrzyca typu 1
 • Cukrzyca typu LADA
 • Cukrzyca typu MODY
 • Deficyt lizosomalnej kwaśnej lipazy
 • Dna moczanowa
 • Dziedziczna koproporfiria
 • Zespół Fanconiego-Bickela
 • Fenyloketonuria
 • Glomerulopatia lipoproteinowa
 • Hemochromatoza pierwotna
 • Hemosyderoza
 • Hiperamonemia
 • Hipercholesterolemia rodzinna
 • Hiperfenyloalaninemia
 • Hipoalfalipoproteinemia
 • Hipobetalipoproteinemia
 • Hipofosfatazja
 • Hipolipoproteinemie
 • Homocystynuria
 • Jamajska choroba wymiotna
 • Kępki żółte
 • Ksantynuria
 • Kwashiorkor
 • Kwasica cukrzycowa
 • Lizosomalne choroby spichrzeniowe
 • Zespół metaboliczny
 • Zespół Morquio
 • Mukopolisacharydoza
 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby
 • Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby
 • Niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
 • Niedobór kofaktora molibdenowego
 • Niedobór syntezy 6-pirogronianotetrahydropteryny
 • Niedobór syntazy metioninowej
 • Padaczka północna
 • Pierścień Kaysera-Fleischera
 • Protoporfiria erytropoetyczna
 • Rodzinny niedobór acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej
 • Sitosterolemia
 • Trimetyloaminuria
 • Tyrozynemia
 • Zespół chylomikronemii
 • Zespół Criglera-Najjara
 • Zespół Hurler
 • Zespół krowiego języka
 • Zespół lipodystrofii HIV
 • Zespół Sanfilippo
 • Zespół Smitha-Lemliego-Opitza

Choroby metaboliczne - jakie są objawy?

Objawy genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych pojawiają już w okresie niemowlęcym lub wczesnodziecięcym i zależą od rodzaju choroby, przy czym mogą być bardzo zróżnicowane: od podwyższonej temperatury poprzez zaburzenia gastryczne po zaburzenia świadomości czy opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Choroby metaboliczne – jak przebiega leczenie?

Nie da się jednoznacznie określić jak wygląda leczenie chorób metabolicznych gdyż są one bardzo zróżnicowane. W celu podjęcia leczenia należy skierować się do lekarza pierwszego kontaktu a następnie do endokrynologa, który przeprowadzi badania a następnie ustali odpowiednie leczenie.

W celu umówienia się na konsultację u endokrynologa, lekarza rodzinnego skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48222902337

lek. med. Aneta Fiderkiewicz

Specjalizacja lekarza: 
Endokrynologia

lek. med. Alina Borowska

Specjalizacja lekarza: 
Lekarze Rodzinni
lek. med. Alina Borowska

lek. med. Agnieszka Witomska

Specjalizacja lekarza: 
Lekarze Rodzinni
lek. med. Agnieszka Witomska

lek. med. Jadwiga Mandziewska

Specjalizacja lekarza: 
Lekarze Rodzinni
lek. med. Jadwiga Mandziewska

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.