Monika Francik

Specjalizacja lekarza: 

Specjalizacje:

 • Psychoterapeuta,
 • Terapeuta,
 • Mediacja,
 • Coaching i motywacja,
 • Psychologia osób niepełnosprawnych,
 • Psychologia osób starszych,

Zaburzenia:

 • Zaburzenia Nastroju i Depresja,
 • Lęki, Stres i Trauma,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • LGBT,
 • Zaburzenia Osobowości,
 • Dysocjacyjne i Psychotyczne,
 • Zaburzenia Snu,
 • Coaching i Motywacja,
 • Żałoba,
 • Związki i Rodzina,
 • Dzieci,
 • inne.

Doświadczenie:

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym ( FWIRPF ) oraz w terapii par (Centrum Terapii Vivarium). Prowadzę ustawienia konstelacji rodzinnych wg. B.Hellingera. Jestem dyplomowanym Familly Coach w terapii systemowej rodzin. Pracuję również z dziećmi (zajęcia terapeutyczne z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem ze szkół podstawowych, Klinika Psychiatrii - Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie), 

Jestem również dyplomowanym managerem businessu i Prezesem Fundacji Wsparcia i Rozwoju Przełamując Fale.

Stosowane metody:

Jestem terapeutą otwartym na różne techniki pracy z klientem. Rozumiem, że każdy potrzebuje innego podejścia, innych technik i innego tempa pracy. Dlatego też stosuję zintegrowany model terapii i patrzę na człowieka holistycznie.
Metody jakie wykorzystuję do pracy indywidualnej lub grupowej dobieram indywidualnie i są to:

 • Psychoterapia pozytywna (terapia krótkoterminowa, które integruje dorobek psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz odwołuje się do humanistycznej wizji człowieka i jego doświadczeń trans kulturowych. W myśl założeń PP człowiek posiada w sobie nie tylko podatność na choroby, ale również ukryte zasoby i naturalne zdolności. Podstawowe właściwości człowieka to potencjał do miłości i poznawania świata. Zaburzenia psychiczne i psychosomatyczne można interpretować jako nieświadome dążenie do osobistego rozwoju i równowagi psychicznej. PP przyjmuje, że człowieka konstytuują ciało, umysł, uczucia i dusza a celem terapii jest pobudzić drzemiące w nim naturalne mechanizmy uzdrawiające oraz odnalezienie równowagi życiowej. Głównym zadaniem w terapii jest wspieranie pacjenta w proporcjonalnym rozwijaniu najważniejszych sfer życia)
 • Arteterapia (wykorzystuje sztukę do rozwoju osobistego. Za pomocą wyrazu artystycznego: dramy, sztuk plastycznych, muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem, biblioterapii, bajkoterapii arteterapia uczy aktywnej twórczości, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, a sztuka jest narzędziem do odnalezienia własnych zasobów i uświadomienia deficytów)
 • Terapia Systemowa Rodzin (konstelacje rodzinne B.Hellingera)
 • Zajmuję się terapią indywidualną i grupową dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz terapią małżeńską – lęki, fobie, depresje, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, niepowodzenia w związkach, skutki nadmiernego stresu oraz sytuacje kryzysowe.

Zależy mi na rozwijaniu u klienta świadomości własnych praw i możliwości oraz na stymulowaniu podejścia do rozwiązywania problemów, budowania efektywnych strategii działania na rzecz rozwoju oraz wprowadzania przemian we własnym życiu.

„Przełamując fale złap wiatr w żagle! Wyrwij się ze stanu dryfowania i znajdź w stanie decydowania o własnym losie.”

 Moją pasją jest żeglarstwo. Dlatego też łatwiej jest mi taką metaforą zaprosić wszystkich do pracy nad:

 • umiejętnością radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi,
 •  akceptacją siebie i innych,
 •  budowaniem pewności siebie,
 •  oswojeniem poczucia lęku,
 •  brakiem cierpliwości i problemami z koncentracją,
 •  regulacją własnych emocji
 •  jakością własnego życia i całej rodziny.

Moi podopieczni, niezależnie od wrodzonych możliwości, mogą rozwinąć wysoką samoocenę i nabrać wiary w to, ze są wartościowymi ludźmi. Każdy ma jakieś talenty, a tym czego wszyscy potrzebują do harmonijnego rozwoju jest struktura relacji ze światem zewnętrznym.

Kwalifikacje:

Jestem certyfikowanym Psychoterapeutą Psychoterapii Pozytywnej (wydane przez WAPP.Wiesbaden, Niemcy). Pracuję w modelu transkulturowej terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na zasobach i rozwiązaniach.

Od 2015r. jestem członkiem Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej.
Jestem dyplomowanym Family Coach (zaświadczenie MEN).

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia ustawień konstelacji rodzinnych wg. B.Helingera w ramach systemowej terapii rodzin.

Jestem certyfikowanym Trenerem Kreatywności.

Jestem dyplomowanym Arteterapeutą (Akademia Umiejętności Społecznych), występuję jako prelegent na konferencjach o tematyce terapeutycznej, seminariach, szkoleniach, przeprowadziłam szereg międzydyscyplinarnych projektów metodami arteterapii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Jestem również facylitatorem procesu w Teatrze Forum oraz twórcą spektakli teatru legislacyjnego.

W celu umówienia się na konsultację u Moniki Francik skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010