Jak wybrać lekarza rodzinnego i pielęgniarkę POZ?

Często zastanawiamy się gdzie szukać pomocy. W razie choroby czy wypadku, kiedy możemy wezwać pogotowie, a kiedy udać się do przychodni zdrowia czy do szpitala; do którego lekarza potrzebujemy skierowanie i skąd je wziąć? Kiedy powinniśmy wybrać lekarza i pielęgniarkę? Jak możemy to zrobić? I wreszcie, jakie świadczenia w publicznej służbie zdrowia nam przysługują? Sprawdźmy, w końcu nasze zdrowie jest najważniejsze.

W Polsce obowiązuje system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w jego zakres wchodzi podstawowa opieka zdrowotna. Są to świadczenia medyczne, na które składają się profilaktyczne świadczenia zdrowotne, diagnostyczne i lecznicze świadczenia zdrowotne, a także rehabilitacja i świadczenia pielęgnacyjne w zakresie medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Są one udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, czyli takiej, która jest wykonywana najczęściej w przychodniach zdrowotnych (osoby, którym te świadczenia są udzielane nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych czy całodziennych, a więc szpitalnych). Świadczenia te udzielane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem świąt w godzinach 8:00 – 18:00.

Wybór przychodni rodzinnej (przychodni POZ)

Pacjent może wybrać przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej spośród wszystkich, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (przy wyborze przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja). Pacjent wybierając odpowiednią przychodnię wybiera również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz może wybrać pielęgniarkę POZ i położną POZ.

Źródło: Art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z późn. zm.

W praktyce przy wyborze przychodni pacjent kieruje się bliskością przychodni względem miejsca zamieszkania lub miejsca pracy oraz sprawdza jacy lekarze przyjmują i czy można wykonać badania laboratoryjne. Pacjent sprawdza też czy są inne usługi wykonywane w ramach umowy z NFZ.

Wybór lekarza rodzinnego (lekarza POZ)

Pacjent może wybrać lekarza rodzinnego (lekarza POZ) spośród tych, którzy przyjmują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru lekarza rodzinnego dokonuje się poprzez złożenie w wybranej przychodni wypełnionego i podpisanego druku deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Zazwyczaj już od momentu złożenia deklaracji wyboru można korzystać z usług lekarza rodzinnego (POZ).

Źródło: Art. 28 ust. 1, 1a i 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z późn. zm.

Wybór pielęgniarki rodzinnej (pielęgniarki POZ)

Pacjent może wybrać pielęgniarkę rodzinną spośród tych, które przyjmują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pacjent może wybrać pielęgniarkę rodzinną w tej samej przychodni, w której wybrał lekarza rodzinnego lub w innej placówce udzielającej świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: Art. 28 ust. 1, 1a i 1b Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z późn. zm.

W praktyce pacjent wybiera lekarza rodzinnego (POZ) i pielęgniarkę rodzinną (POZ) w tej samej przychodni.

Podsumowując

Przy wyborze przychodni, lekarza POZ i pielęgniarki POZ powinniśmy zwrócić uwagę na:

  • lokalizację przychodni
  • zakres świadczonych usług w przychodni w ramach umowy z NFZ
  • czas oczekiwania na wyniki badań
  • kompetencje i doświadczenie lekarza rodzinnego i pielęgniarki
  • czas oczekiwania na wizytę.

W Onkolmed Lecznica Onkologiczna w ramach umowy z NFZ pacjent może skorzystać z:

 

W celu wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ należy złożyć w recepcji własnoręcznie podpisaną deklaracji wyboru i być ubezpieczonym.