Informacja dotycząca nagrywanie rozmów telefonicznych

UWAGA! od teraz osoby chcące wykonać test na Covid-19 wchodzą na stronę gov.pl/dom i wypełniają formularz na podstawie którego kierowane są na test

Informacja

Informacja dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych
w Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c.

 • Administratorem danych osobowych jest Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c. z siedzibą w 02-776 Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 139L, reprezentowana przez Elżbietę Weselik email: ado@onkolmed.pl, zwany dalej: „Administratorem”.
 • Inspektor danych osobowych: Krzysztof Kulesza, email: iod@onkolmed.pl.
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi Pacjentów.
 • Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Onkolmed Lecznica Onkologiczna s.c. wyrażona poprzez kontynuację rozmowy.
 • Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 90 dni od daty wykonania połączenia.
 • W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 • Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwu następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących jej danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. c) RODO;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.