Czym zajmuje się opieka paliatywna?

Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

 

Medycyna paliatywna

Opieka paliatywna to dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem objawów, które towarzyszą postępującym i zagrażającym życiu chorobom. Opiera się na idei ifilozofii opieki paliatywnej.

Terminy „opieka paliatywna” i „opieka hospicyjna”, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), są równoznaczne. Według definicji WHO z 2002 roku, opieka paliatywna ma celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin, stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji, ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych. W zmodyfikowanej w 2002 roku definicji zwrócono uwagę na działania profilaktyczne oraz profesjonalne postępowanie, polegające na poprzedzonym diagnostyką leczeniu bólu i innych objawów. Opieka paliatywna bywa często mylona z opieką końca życia, która jest jedynie jednym z elementów opieki paliatywnej. Nowa definicja WHO zakłada włączenie opieki paliatywnej na każdym etapie ciężkiej i zagrażającej życiu choroby, o ile tylko pacjent wymaga leczenia objawowego. Forma opieki i jej zakres powinny być dostosowane do stanu pacjenta oraz jego potrzeb. w sytuacji wystąpienia uciążliwych objawów, pacjent może być objęty opieką nawet w czasie, gdy jest jeszcze prowadzona terapia przyczynowa.

Podsumowując: medycynę paliatywną należy traktować jako medyczne, specjalistyczne postępowanie objawowe, uwzględniające w szczególności kontrolę bólu i innych objawów somatycznych. Wyróżnia się ono holistycznym podejściem, w którym zakłada się zapewnienie pacjentowi (w razie potrzeby) wsparcia psychologicznego, socjalnego i duchowego.

Opiekę paliatywną należy odróżnić od opieki długoterminowej, skierowanej do pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi (np. pacjenci przewlekle leżący) oraz od świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Szukając lekarza, który posiada specjalizację medycyny paliatywnej warto przyjechać do miasta Warszawa, w którym w Onkolmed Lecznica Onkologiczna działa Poradnia Medycyny Paliatywnej. Przyjmuje w niej bardzo dobra i doświadczone lek. med. Beata Stypuła-Ciuba.

 

W celu umówienia się na konsultacje u lekarza medycyny paliatywnej skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010

 

lek. med. Beata Stypuła - Ciuba

lek. med. Beata Stypuła - Ciuba
Specjalizacja lekarza: 
Leczenie Bólu
Medycyna Paliatywna