Czy wirusowe zapelenie wątroby typu B może być przyczyną raka wątroby?

WZW typu BCo to jest wirusowe zapalenie wątroby typu B?

Wirusowe zapalenie wątroby typu B, zwane też żółtaczką typu B, należy do bardzo niebezpiecznych chorób zakaźnych. Wirusowe zapalenie wątroby typu B wywołuje wirus HBV (hepatitis B virus) wirus z rodziny Hepadnaviridae, który po dostaniu się do organizmu doprowadza do namnażania się wirusowych białek w błonie komórkowej hepatocytów (komórek wątroby). Wówczas dochodzi do reakcji odpornościowej organizmu, która powoduje rozległe uszkodzenia hepatocytów. WZW B jest o tyle podstępną chorobą, że po okresie ostrych objawów może przejść w postać przewlekłą, która czyni osobę zakażoną nosicielem choroby mogącym zarażać kolejne osoby. Mało tego, postać przewlekła choroby prowadzić może do rozwoju marskości wątroby, a następnie raka wątroby.

Jak można się zarazić WZW typu B?

Wirus zapalenia wątroby typu B przenosi się głównie poprzez zabiegi wiążące się z naruszeniem ciągłości skóry. Mogą to być poważne operacje, jak i drobne zabiegi kosmetyczne. Poza tym zakażenie może nastąpić poprzez kontakty seksualne oraz drogą wertykalną, która oznacza przeniesienie wirusa z matki na nienarodzone dziecko.

Główne objawy WZW typu B to:

 • żółknięcie skóry i białek oczu,

 • mocz brązowego, herbacianego koloru,

 • rozjaśnienie stolca.

Powyższe objawy rzadko występują u małych dzieci (poniżej 6. r. ż.), choć to one często ulegają zakażeniu wirusem. U dzieci najczęściej występują następujące objawy:

 • utrata apetytu, awersja do potraw tłustych, nikotyny, alkoholu,

 • nudności, wymioty, bóle brzucha , gorączka,

 • rzadziej: biegunka, świąd i bóle mięśni,

 • bardzo rzadko: bóle stawów i wysypka.

Około 5% przypadków ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B przechodzi w fazę przewlekłą. Objawy kliniczne najczęściej zupełnie ustępują, mimo to proces chorobowy toczy się dalej, doprowadzając po wielu latach do poważnych konsekwencji.

Jakie mogą myć powikłania po zakażeniu wirusem WZW typu B?

Powikłania po zakażeniu wirusem WZW typu B:

Wystąpienie powikłań zależy od długości trwania choroby, jak również obecności schorzeń towarzyszących.

Wyróżniamy następujące powikłania:

 • zapalenie wątroby prowadzące do ostrej niewydolności tego narządu,

 • marskość wątroby ( dotyczy pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby) jako główna prezyczyna raka wątroby,

 • rak wątrobowo-komórkowy,

 • kłębuszkowe zapalenie nerek,

 • guzkowe zapalenie tętnic,

 • zaplenie mięśnia sercowego.

Jak przebiega diagnostyka WZW B?

Diagnostyka wirusowego zapalenia wątroby typu B, poza obserwacją stanu klinicznego pacjenta, opiera się na badaniach laboratoryjnych wykrywających obecność antygenów wirusa, badanie jego materiału genetycznego oraz przeciwciał wytworzonych przez organizm chorego.

W pierwszym okresie choroby, po upływie 2–4 tygodni od zakażenia, w surowicy pacjenta można wykryć pierwszy z antygenów wirusa, oznaczany skrótem HBsAg.

Mniej więcej w tym samym czasie za pomocąmetody PCR staje się wykrywalny materiał genetyczny wirusa (HBV DNA).

Następnie dołącza się drugi z antygenów – HBeAg, a także pierwsze przeciwciała wytworzone przez organizm pacjenta – anty-HBc w klasie IgM.

Jeśli dojdzie do wyeliminowania wirusa, HBsAg przestanie być wykrywany przed upływem około 20 tygodni. Przeciwciała anty-HBc w klasie IgG pozostaną do końca życia, zarówno w przypadku przewlekłej postaci, jak również jako ślad po przebytym zakażeniu.

Pojawieniu się antygenów oraz przeciwciał w surowicy pacjenta towarzyszy różnego stopnia zwiększenie stężenia enzymów wątrobowych – aminotransferazy alaninowej (AlAT) oraz asparaginowej (AspAT).

Jak wygląda leczenie WZW typu B?

Wybór metody leczenia zależy głównie od postaci choroby.

Ostre zapalenie wątroby nie wymaga stosowania leków przeciwwirusowych. Terapia sprowadza się do ograniczenia aktywności fizycznej oraz stosowania odpowiedniej diety. W okresie szczególnego nasilenia objawów zdecydowanie warto pozostać w łóżku.

Leczenie przeciwwirusowe stosuje się w przypadku przewlekłej postaci choroby. Ma ono na celu wyeliminowanie HBV, zahamowanie zmian zapalnych i włóknienia wątroby oraz zapobieżenie powstaniu raka wątrobowokomórkowego. Decyzję o włączeniu leczenia podejmuje lekarz, oceniając: wynik badania ilościowego HBV RNA, wartości AlAT w przynajmniej trzech oznaczeniach oraz zmiany histologiczne w obrębie wątroby. W leczeniu stosuje się interferony alfa oraz nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy. Wybór leku i długość trwania terapii są ściśle uzależnione od stopnia zaawansowania WZW typu B.

Jak się nie zarazić WZW typu B?

Jedyną i długotrwałą metodą zapobiegania WZW typu B jest szczepionka WZW B. Szczepionkę tę uważa się za pierwszą zapobiegającą chorobie nowotworowej. Do pełnego uodpornienia potrzeba trzech dawek szczepionki, podanych w odstępie miesiąca od pierwszej dawki i sześć miesięcy od pierwszego szczepienia.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B – jczy to główna przyczyna występowania raka wątroby?

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest najczęstszą przyczyną raka wątroby na świecie.

Rak wątrobowokomórkowy to najczęściej występujący pierwotny rak wątroby. Jest to nowotwór złośliwy tworzący się z komórek wątrobowych (hepatocytów). Inna jego nazwa to wątrobiak złośliwy, w skrócie HCC, od angielskiego hepatocellular carcinoma.

Rak wątrobowokomórkowy znajduje się w czołówce nowotworów złośliwych, na które najczęściej umieramy.Wynika to między innymi z często późnego rozpoznania choroby - objawy raka wątrobowokomórkowego nie są z początku charakterystyczne.

Rak wątrobowokomórkowy to najczęściej następstwo wirusowego zapalenia wątroby B (HBV). Z wirusowym zapaleniem wątroby wiąże się występowanie marskości wątroby, a ta z kolei sprzyja rozwojowi raka wątrobowokomórkowego.

Gdzie się leczyć mając raka wątroby?

W celu umówienia się na konsultację w Poradni Nowotworów Układu Pokarmowego skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010