Czy kwas zolendronowy leczy raka prostaty?

Do zespołu Onkolmed Lecznica Onkologiczna dołączył bardzo dobry radioterapeuta lek. med. Mateusz Spałek. Zapraszamy na konsultacje.
Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Kwas zolendronowyRak prostaty (rak stercza) (zwany również rakiem gruczołu krokowego) to niekontrolowany wzrost liczby komórek wykazujących cechy złośliwości. Z raportu Krajowego Rejestru Nowotworów (2014) wynika, że w Polsce jest on drugim (po raku płuca) najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn.

Czy w przebiegu raka prostaty bardzo często dochodzi do przerzutów?

Rak prostty (rak stercza) ma tendencję do rozprzestrzeniania się do pobliskich węzłów chłonnych oraz do kości. Kręgosłup, miednica, żebra, kości ramion i kości udowe są najczęstszymi miejscami przerzutów. Głównym ich objawem jest dotkliwy ból. Może on być rezultatem ucisku guza na nerwy bądź złamań, które prowadzą do niestabilności kości. Przerzuty nowotworu prostaty do kości można wykryć za pomocą różnych badań radiograficznych. Standardową metodą jest badanie scyntygraficzne (izotopowe) kości. Jest ono wysokoczułe i często prowadzi do wykrycia przerzutów do kości jeszcze przed pojawieniem się objawów lub zmian zauważalnych w RTG. W niektórych przypadkach do ustalenia diagnozy występowania przerzutów do kości może być niezbędne wykonanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i biopsji kości.
Wczesna diagnoza i niezwłoczne wdrożenie leczenia ma największe znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się raka stercza do kości. U pacjentów z udokumentowanym nawrotem po ukończeniu leczenia wczesnego stadium nowotworu prostaty terapia hormonalna może opóźnić powstawanie przerzutów w kościach lub zapobiec ich rozwojowi. Prowadzone obecnie i zaplanowane na przyszłość badania kliniczne mają na celu ocenę dodatkowych strategii podejmowanych w zapobieganiu przerzutom do kości. Jedną z nich jest terapia kwasem zolendronowym.

Jakie są wyniki badań nad kwasem zolendronowy w raku stercza z przerzutami do kości?

Dużą aktywność kwasu zolendrowego w obrębie tkanki kostnej wykazano w badaniu przedklinicznym, którego wyniki zostały opublikowane przez Jagdeya w 1990 roku. Wykazano także jego bezpośrednie działanie przeciwnowotworowe.
Wyniki badań klinicznych opublikowane przez Liptona i Saada (protokoły badań 010, 011, 039: Kwas zolendronowy w leczeniu raka stercza z przerzutami do kości) wykazały względne zmniejszenie o 25% ryzyka powikłań kostnych, wydłużenie czasu do pierwszego złamania patologicznego kości oraz zmniejszenie o 41% częstości tych powikłań, zmniejszenie nasilenia bólów kostnych, bezpieczeństwo stosowania i dobrą tolerancję, a także obniżenie wydalania w moczu i stę enia w surowicy markerów resorpcji i tworzenia kości. W badaniach tych nie wykazano wpływu na progresję raka gruczołu krokowego. Wyniki tych badań zostały szerzej omówione w "Przeglądzie Urologicznym" (2003; 17: 50-53).

Co wykazały badania nad kwasem zolendronowym w raku stercza bez przerzutów do kości?

Rozważając mechanizm powstawania przerzutów kostnych oraz powstawania nieprawidłowej, nowotworowej tkanki kostnej, wydaje się przekonujące, iż zastosowanie związków hamujących aktywność osteoklastów, ich migrację do miejsca resorpcji kości, zmniejszających produkcję niektórych cytokin (IL-1, IL-6), blokujących rozsiew, inwazję i adhezję komórek nowotworowych do tkanki kostnej oraz przeciwdziałających angiogenezie, powinno przeciwdziałać rozsiewowi komórek nowotworowych do kości i w efekcie zmniejszać ryzyko powstania przerzutów kostnych, szczególnie u tych chorych, u których ryzyko takie jest duże.
Próbę wyjaśnienia tego zagadnienia podjęto w badaniu klinicznym Central European Cooperative Oncology Group(CECOG/prostate 1.2.001, koordynator badania - C. C. Zielinski, główny badacz - B. Djavan). Jest to badanie randomizowane, wieloośrodkowe, prospektywne oceniające skuteczność kwasu zolendronowego połączonego z ablacją androgenową, w stosunku do samej ablacji androgenowej, w zapobieganiu przerzutów kostnych, u chorych z miejscowo zaawansowanym (bez przerzutów odległych), z wysokimi czynnikami ryzyka, hormonowrażliwym rakiem stercza. Kryteriami wymaganymi do włączenia do tego badania, oprócz typowych wymagań dla tego typu badań klinicznych (zgoda chorego, wiek powyżej 18 lat, dobry ogólny stan zdrowia), są: brak widocznych w badaniu scyntygraficznym i radiologicznym przerzutów kostnych, miejscowe zaawansowanie nowotworu ocenione klinicznie jako T3-4, stężenie PSA w surowicy powyżej 20 ng/ml, złe zróżnicowanie raka (Gleason score 8 lub Gleason grade 4) oraz nowotwór dotychczas nieleczony hormonalnie (rak hormonowrażliwy). Badanie planowane jest na pięć lat, a liczba włączonych chorych ma wynieść 654 (po 327 w każdym ramieniu badania).

Gdzie można leczyć się kwasem zolendronowym?

W Onkolmed lecznica Onkologiczna jest możliwość z leczenia  raka prostaty z przerzutami do kości za pomocą kwasu zolendrowego. Zajmuje się tym lekarz onkolog.

 

W celu umówienia się na konsultację u urologa, onkologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: +48226434503 lub +48797581010

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Wiechno
Specjalizacja lekarza: 
Chemioterapia Nowotworów
Onkologia Kliniczna
Urologia

lek. med. Jan Karol Wolski

Lek. med. Jan Karol Wolski
Specjalizacja lekarza: 
Andrologia kliniczna
Urologia
Urologia Dziecięca

Szanowni Pacjenci,

Przed zapisem do onkologa bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zakresem działalności danego lekarza (każdy lekarz onkolog leczy inną część ciała). W przypadku problemu z wyborem właściwego specjalisty onkologa, prosimy o kontakt z Recepcją Onkolmed. Chętnie służymy pomocą. W celu prawidłowego zapisu do specjalisty, przeprowadzamy wywiad z Pacjentem. Mając tę wiedzę łatwiej jest nam zaoferować konkretną pomoc i wybór odpowiedniego lekarza.

Ze względu na długą listę oczekujących w przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o wcześniejsze jej odwołanie. 

Szanujmy się wzajemnie.