Choroby metaboliczne

Masz raka płuca i szukasz bardzo dobrego chemioterapeuty? Zapraszamy do lek. med. Katarzyny Zajdy. Umów wizytę już dziś pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Do zespołu Onkolmed dołączył bardzo dobry lekarz Elżbieta Wojciechowska-Lampka, specjalista onkolog kliniczny, hematolog, radioterapeuta. Serdecznie zapraszamy na konsultacje. Umów wizytę pod nr tel: 22 6434503 lub 797581010.
Zapraszamy do dr n. med. Ewy Anny Kosakowskiej, specjalisty onkologa klinicznego, chemioterapeuty i psychoonkologa. Wizyty można umawiać pod nr tel. 226434503 lub 797581010.

Przemiana materii, czyli metabolizm, obejmuje bardzo skomplikowane procesy biochemiczne. Dzięki nim żywy organizm przyswaja substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Z prostych związków powstają bardziej złożone, stanowiące budulec białek, węglowodanów i tłuszczów. Złożone cząsteczki organiczne rozpadają się natomiast na prostsze, uwalniając przy tym niezbędną ustrojowi energię. Dokonuje się to wszystko za sprawą reakcji chemicznych przebiegających łańcuchowo i cyklicznie, regulowanych przez układ nerwowy, zespół enzymów, witamin i hormonów. Procesy te upodobniają organizm do wielkiego laboratorium. Jest ono precyzyjne, ale czasem jednak zawodzi, jak każdy, najlepszy nawet mechanizm. Nie trzeba tłumaczyć, że drobna „awaria”, jakiekolwiek zakłócenie w przemianie materii, zaburzenie metabolizmu któregoś ze związków, ma swoje patologiczne konsekwencje.

Choroby metaboliczne - rodzaje

Dlatego też długa jest lista rozwijających się na tym tle chorób, które nazywa się metabolicznymi. Wśród nich są:

 • Abetalipoproteinemia

 • Acyduria mewalonianowa

 • Akatalazja

 • Alfa-mannozydoza

 • Alkaptonuria

 • Ceroidolipofuscynoza neuronalna typu 5

 • Choroba Andersen

 • Choroba Coriego

 • Choroba Hartnupów

 • Choroba Hersa

 • Choroba Jansky’ego-Bielschowsky’ego

 • Choroba Kufsa

 • Choroba McArdle’a

 • Choroba Santavuoriego-Haltii

 • Choroba syropu klonowego

 • Choroba tangierska

 • Choroba Taruiego

 • Choroba Taya-Sachsa

 • Choroba von Gierkego

 • Choroby spichrzeniowe glikogenu

 • Cuchnący oddech

 • Cukrzyca

 • Cukrzyca ciężarnych

 • Cukrzyca typu 1

 • Cukrzyca typu LADA

 • Cukrzyca typu MODY

 • Deficyt lizosomalnej kwaśnej lipazy

 • Dna moczanowa

 • Dziedziczna koproporfiria

 • Zespół Fanconiego-Bickela

 • Fenyloketonuria

 • Glomerulopatia lipoproteinowa

 • Hemochromatoza pierwotna

 • Hemosyderoza

 • Hiperamonemia

 • Hipercholesterolemia rodzinna

 • Hiperfenyloalaninemia

 • Hipoalfalipoproteinemia

 • Hipobetalipoproteinemia

 • Hipofosfatazja

 • Hipolipoproteinemie

 • Homocystynuria

 • Jamajska choroba wymiotna

 • Kępki żółte

 • Ksantynuria

 • Kwashiorkor

 • Kwasica cukrzycowa

 • Lizosomalne choroby spichrzeniowe

 • Zespół metaboliczny

 • Zespół Morquio

 • Mukopolisacharydoza

 • Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby

 • Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby

 • Niedobór dehydrogenazy 3-hydroksyacylo-koenzymu A długołańcuchowych kwasów tłuszczowych

 • Niedobór kofaktora molibdenowego

 • Niedobór syntezy 6-pirogronianotetrahydropteryny

 • Niedobór syntazy metioninowej

 • Padaczka północna

 • Pierścień Kaysera-Fleischera

 • Protoporfiria erytropoetyczna

 • Rodzinny niedobór acylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej

 • Sitosterolemia

 • Trimetyloaminuria

 • Tyrozynemia

 • Zespół chylomikronemii

 • Zespół Criglera-Najjara

 • Zespół Hurler

 • Zespół krowiego języka

 • Zespół lipodystrofii HIV

 • Zespół Sanfilippo

 • Zespół Smitha-Lemliego-Opitza

Choroby metaboliczne - objawy

Objawy genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych pojawiają już w okresie niemowlęcym lub wczesnodziecięcym i zależą od rodzaju choroby, przy czym mogą być bardzo zróżnicowane: od podwyższonej temperatury poprzez zaburzenia gastryczne po zaburzenia świadomości czy opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

Choroby metaboliczne – leczenie

Nie da się jednoznacznie określić jak wygląda leczenie chorób metabolicznych gdyż są one bardzo zróżnicowane. W celu podjęcia leczenia należy skierować się do lekarza pierwszego kontaktu a następnie do endokrynologa, który przeprowadzi badania a następnie ustali odpowiednie leczenie.

 

W celu umówienia się na konsultację u endokrynologa skontaktuj się z placówką Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010