Cennik konsultacji specjalistycznych

Brachyterapia    
  lek. med. Anetta Kasprowicz 180zł
     
Chirurgia Onkologiczna i Ogólna    
  prof. dr hab. n. med. Andrzej  Rutkowski 300zł
  prof. dr hab. n. med. Piotr  Rutkowski 300zł
  dr n. med. Maciej Krzysztof Sałamacha 200zł
  dr n. med. Mariusz Gregorczyk 200zł
  dr n. med. Zbigniew Mentrak 200zł
  dr n. med. Jacek Andrzej Piechocki 200zł
  dr n. med. Michał Skalski 180zł
  dr n. med. Rafał Sopyło 200zł
  lek. med. Mariusz Bednarczyk 180zł
  lek. med. Klaudiusz Czerniawski 180zł
     
Dietetyka    
  dr n. med. Krzysztof Tambor 150zł
     
Echokardiologia    
  lek. med. Tomasz Bajena 170zł
     
Endokrynologia    
  dr n. med. Małgorzata Czetwertyńska 200zł
  lek. med. Aneta Fiderkiewicz 180zł
     
Ginekologia    
  prof. dr n. med. Grzegorz Mieczysław Panek 300zł
  dr n. med. Krzysztof Gawrychowski 180zł
     
Hematologia    
  lek. med. Anna Ejduk 200zł
     
Leczenie bólu    
  lek. med. Beata Stypuła – Ciuba 180zł
     
Lekarze rodzinni - interniści    
  lek. med.  Alina Borowska 150 zł
  lek. med.  Jadwiga Mandziewska 150 zł
  lek. med.  Agnieszka Witomska 150 zł
     
Neurochirurgia    
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Romuald Krajewski 300zł
  prof. dr hab. n. med. Tomasz Mandat 300zł
     
Neurologia    
  prof. dr hab. n. med. Rafał Rola 300zł
     
Onkologia Dziecięca    
  prof. dr hab. n. med. Danuta Perek 400zł
     
Onkologia kliniczna    
   
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki 300zł
  dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld 230zł
  dr n. med. Ewa Anna Kosakowska 200zł
  dr n. med. Wiesław Lasota 200zł
  lek. med. Anna Cencelewicz-Lesikow 180zł
  lek. med. Ewa Szombara 180zł
  lek. med. Monika Świerkowska 180zł
  lek. med. Katarzyna Zajda 180zł
     
Ortopedia    
  dr n. med. Tomasz Jakutowicz 200zł
   usg ortopedyczne - dopłata do wizyty 130zł 
     
Psychoonkologia    
  dr n. med. Ewa Anna Kosakowska - nowotwór układu pokarmowego + konsultacja chemioterapeutyczna 350zł
  dr n. med. Ewa Anna Kosakowska - pozostałe nowotwory 300zl
     
Torakochirurgia    
  dr n. med. Maciej Głogowski 200zł
     
Urologia    
  prof.dr hab.n.med. Paweł Wiechno 300zł
  dr n. med. Roman Sosnowski – pierwsza wizyta /kolejna wizyta 220zł /200zł
  lek med. Jan Karol Wolski 200zł
  lek med. Jan Karol Wolski - konsultacja dziecięca 230zł
  USG urologiczne 120zł
     
Badanie histopatologiczne    
  jedno szkiełko 150zł
    przy niejednoznacznym wyniku cena może być wyższa
     
Badanie poligraficzne i polisomnograficzne    
  prof. dr hab. n. med. Rafał Rola - badanie poligraficzne 600zł
  prof. dr hab. n. med. Rafał Rola - badanie polisomnograficzne 1250zł
     
Biopsja cienkoigłowa piersi    
  dr n. med. Zbigniew Mentrak - biopsja z badaniem histopatologicznym 350zł
  dr n. med. Jacek Andrzej Piechocki - biopsja z badaniem histopatologicznym 350zł
     
Badanie cytologiczne    
  prof. dr n. med. Grzegorz Mieczysław Panek - cytologia cienkowarstwowa LBC 120zł
  dr n. med. Krzysztof Gawrychowski - cytologia cienkowarstwowa LBC 120zł
     
ECHO serca    
   lek. med. Tomasz Bajena 170zł
     
EKG    
  bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na zlecenie lekarza pierwszego kontaktu  
     
EMG    
  próba tężyczkowa 200zł
  badanie 1 nerwu włókna czuciowe  50zł
  badanie 1 nerwu włókna ruchowe + fala F  100zł
  badanie 1 mięśnia metodą ilościową 100zł
  badanie 1 mięśnia metodą  jakościową  50zł
  badanie porównawcze włókien ruchowych 70zł
  badanie porównawcze włókien czuciowych 50zł
  badanie zespołu cieśni nadgarstka ( 2 nerwy pośrodkowy i łokciowy)  240zł
  badanie zespołu kanału łokciowego  ( 2 nerwy pośrodkowy i łokciowy) 240zł
  badanie polineuropatii 4 nerwy (włókna czuciowe i ruchowe)  420zł
  próba miasteniczna 200zł
  odruch opuszkowo - jamisty 200zł
  badanie splotu barkowego, uszkodzenia korzeni zależne od ilości zbadanych mięśni i nerwów  
     
Rektoskopia    
  prof. dr hab. n. med. Andrzej  Rutkowski 200zł
  lek. med. Mariusz Bednarczyk 200zł
  dr n. med. Rafał Sopyło 200zł
     
USG    
  lek. med. Andrzej Jezierski 160zł