Badanie CNI - płynna biopsja z krwi

Na czym polega test CNI?

Badanie CNI (Copy Number Imbalance) polega na pobraniu od Pacjenta próbki krwi i analizy pod kątem występowania nowotworu - wykrywanie raka z próbki krwi. W każdym momencie, w naszej krwi płynie ok. 150 milionów fragmentów DNA - innowacyjna metoda, opracowana przez Chronix Biomedical, pozwala na sekwencjonowanie całego genotypu człowieka i wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: „gains and losses”) pochodzących z komórek nowotworowych. Dzięki temu, analizowany jest cały organizm człowieka, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych. Wynik Testu CNI określa obecność raka u badanej osoby i jego stopień zaawansowania.

Sekwencjonowanie Nowej Generacji (Next Generation Sequencing, NGS) – to metoda, która pozwoliła naukowcom na ustalenie sekwencji całego ludzkiego genomu. Obecnie takie „mapowanie” DNA można stosować w odniesieniu do krążącego we krwi DNA, uwalnianego z krążących komórek lub wolnego pozakomórkowego DNA, (cfDNA – ang. cell-free DNA). cfDNA to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA, znajdujące się w krwioobiegu. Fragmenty cfDNA pochodzą z umierających komórek.

Ocena CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku występowania nowotworu oraz badaniem określającym, czy zabieg chirurgiczny usunął całkowicie nowotwór lub czy nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Ocena następuje na podstawie badań przeprowadzonych w odstępach czasowych.

Testy Chronix Biomedical pozwalają na wykrycie raka nawet w jego wczesnej fazie. Badania kliniczne udowodniły ich bardzo wysoką skuteczność, np. w przypadku raka prostaty i raka piersi wynosi ona ok. 92 – 94% (czułość 0,87 – 0,95; specyficzność 0,89 – 0,97). Badanie obarczone jest zatem jedynie niewielkim ryzykiem uzyskania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników.

Jest szczególnie wskazane dla pacjentów z grup ryzyka (zagrożonych genetycznie rakiem), mężczyzn z podwyższonym PSA (zagrożonych rakiem prostaty), lub kobiet z zagrożeniem raka piersi, a także dla pacjentów przechodzących leczenie onkologiczne lub pozostających w remisji (monitorowanie).

Jakie są testy CNI?

  • Test na obecność raka - badanie laboratoryjne określające występowanie raka u badanej osoby i jego stopień zaawansowania. Dzięki zwykłemu pobraniu krwi możemy z wielką dokładnością (ponad 90%) wykryć nadwyżki lub ubytki we fragmentach DNA, ściśle związane z występowaniem nowotworu. Wczesne wykrycie jakiejkolwiek formy raka wielokrotnie zwiększa szanse na wyleczenie.

  • Test Raka Prostaty - badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu podniesionego lub ewoluującego poziomu PSA. Wynik badania może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu w kierunku raka prostaty. Test Raka Prostaty może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji i dolegliwości z nią związanych oraz uboczne skutki, które zabieg biopsji może powodować.

  • Test Raka Piersi - badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu zagrożenia rakiem piersi. Badanie Potwierdzające to dodatkowe narzędzie przesiewowe, suplementarne do stosowanych dotychczas metod, a wynik CNI może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu. Test Raka Piersi może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji oraz pozwala pacjentkom uniknąć niepotrzebnych i stresujących sytuacji w oczekiwaniu na kolejne postępowania diagnostyczne.

  • Test ,,Delta Dot” na skuteczność leczenia onkologicznego - Delta Dot jest badaniem monitorującym i przeznaczonym do bieżącej oceny wyniku leczenia, poprzez monitorowanie nowotworowych „odcisków palca” w osoczu krwi w trakcie leczenia. Badanie Delta Dot ma pomóc onkologom w podejmowaniu ważnych decyzji, dotyczących ewentualnej zmiany sposobu leczenia i/lub oceny skuteczności zabiegów onkologicznych i monitorowania pacjenta.

Kiedy powinno wykonać się test CNI?

W przypadku, gdy pacjent chciałby sprawdzić, czy w jego organizmie toczy się proces nowotworowy. Ważne zwłaszcza dla osób z „grup ryzyka”, zagrożonych zachorowaniem na raka z powodów genetycznych lub dla chorych pozostających w remisji. W przypadku, gdy pacjent ma podwyższony poziom PSA i istnieje zagrożenie rakiem prostaty – jako badanie potwierdzające, tzw. ‘Test Drugiej Opinii’. Może pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnej biopsji a jednocześnie przyspieszyć rozpoznanie nowotworu. Badania przesiewowe PSA mają niską dokładność i często prowadzą do błędnej diagnozy – w przypadku prostaty 80% biopsji (4 na 5 zabiegów) jest niepotrzebnych, gdyż podwyższony poziom PSA nie był spowodowany rakiem prostaty a jedynie na przykład stanem zapalnym. Dzięki testom Chronix Biomedical możemy zwiększyć dokładność obecnej praktyki diagnostycznej, wzmacniając wczesne wykrywanie nowotworów. W przypadku podejrzenia zmian w mammografii, USG lub samobadaniu piersi – jako badanie potwierdzające, tzw. ‘Test Drugiej Opinii’. Badanie może pomóc w podjęciu decyzji o ewentualnej biopsji, a jednocześnie przyspieszyć u pacjentek rozpoznanie nowotworu piersi. Aby zweryfikować skuteczność leczenia onkologicznego – monitoring procesu leczenia z możliwym wskazaniem prawdopodobieństwa skuteczności zastosowanej terapii.

Co zrobić by wykonać test CNI?

Prosta i łatwa metoda polegająca na szybkim pobraniu 16 ml krwi. Bez konieczności stawienia się na pobranie krwi na czczo. Wystarczy wypełnić formularz na stronie www.moderncancerdiagnostics.pl i zgłosić się na badanie do licencjonowanego punktu poboru krwi, z listy punktów dostępnej na stronie www. Można również uzyskać skierowanie na badania od lekarza z listy autoryzowanych lekarzy partnerskich Modern Cancer Diagnostics lub w wyspecjalizowanych Placówkach partnerskich.

Ciekawe publikacje o teście CNI:

Ciekawe materiały wideo o teście CNI:

 Interesujące publikacje o Teście CNI:

Media Społecznościowe:

Możemy wzajemnie wspierać się na serwisach społecznościowych: polubienie fanpage’a MCD na Facebooku, udostępnianie publikowanych tam treści oraz tworzenie nowych wpisów na podstawie powyższych linków.

Strona firmy Chronix Biomedical:http://chronixbiomedical.com/

 

W celu zapisania się na test CNI prosimy o kontakt z przychodnią Onkolmed Lecznica Onkologiczna pod numerem telefonu: 226434503 lub 797581010