Badanie CNI - Dowiedz się czy masz nowotwór

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że jest już dostępne w naszym kraju nowe badanie wykonywane z krwi, pozwalające z ponad 90% pewnością stwierdzić, czy badana osoba posiada nowotwór czy nie. Nasza przychodnia jako jedna z pierwszych placówek w Polsce wprowadziła możliwość wykonania testu CNI.

Badanie CNI (Copy Number Imbalance) polega na pobraniu od Pacjenta próbki krwi i analizy pod kątem występowania nowotworu. W każdym momencie, w naszej krwi płynie ok. 150 milionów fragmentów DNA - innowacyjna metoda, opracowana przez Chronix Biomedical, pozwala na sekwencjonowanie całego genotypu człowieka i wychwytywanie nadmiaru lub ubytków fragmentów DNA (ang.: „gains and losses”) pochodzących z komórek nowotworowych. Dzięki temu, analizowany jest cały organizm człowieka, zamiast poszczególnych części ciała, jak to ma miejsce w przypadku biopsji tkankowej i technik radiologicznych. Wynik Testu CNI określa występowanie raka u badanej osoby  i jego stopień zaawansowania.

 

Sekwencjonowanie Nowej Generacji (Next Generation Sequencing, NGS) – to metoda, która pozwoliła naukowcom na ustalenie sekwencji całego ludzkiego genomu. Obecnie takie „mapowanie” DNA można stosować w odniesieniu do krążącego we krwi DNA, uwalnianego z krążących komórek lub wolnego pozakomórkowego DNA, (cfDNA – ang. cell-free DNA). cfDNA to krótkie fragmenty chromosomalnego DNA, znajdujące się w krwioobiegu. Fragmenty cfDNA pochodzą z umierających komórek.

 

Ocena CNI może być skutecznym badaniem przesiewowym w kierunku obecności nowotworu oraz badaniem określającym, czy zabieg chirurgiczny usunął całkowicie nowotwór lub czy nastąpił nawrót choroby nowotworowej. Ocena następuje na podstawie badań przeprowadzonych w odstępach czasowych.

 

Testy Chronix Biomedical pozwalają na wykrycie raka nawet w jego wczesnej fazie. Badania kliniczne udowodniły ich bardzo wysoką skuteczność, np. w przypadku raka prostaty i raka piersi wynosi ona ok. 92 – 94% (czułość 0,87 – 0,95; specyficzność 0,89 – 0,97). Badanie obarczone jest zatem jedynie niewielkim ryzykiem uzyskania fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich wyników.

 

Jest szczególnie wskazane dla pacjentów z grup ryzyka (zagrożonych genetycznie rakiem), mężczyzn z podwyższonym PSA (zagrożonych rakiem prostaty), lub kobiet z zagrożeniem raka piersi, a także dla pacjentów przechodzących leczenie onkologiczne lub pozostających w remisji (monitorowanie).

W ramach badania CNI można wykonać następujące testy:

 

  • Test na obecność raka - badanie laboratoryjne określające ryzyko występowania raka. Dzięki zwykłemu pobraniu krwi możemy z wielką dokładnością (ponad 90%) wykryć nadwyżki lub ubytki we fragmentach DNA, ściśle związane z występowaniem nowotworu. Wczesne wykrycie jakiejkolwiek formy raka wielokrotnie zwiększa szanse na wyleczenie.

 

  • Test Raka Prostaty - badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu podniesionego lub ewoluującego poziomu PSA. Wynik badania może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu w kierunku raka prostaty. Test Raka Prostaty może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji i dolegliwości z nią związanych oraz uboczne skutki, które zabieg biopsji może powodować.

 

  • Test Raka Piersi - badanie Potwierdzające (tzw. Test Drugiej Opinii), jako dodatkowe badanie diagnostyczne, stosowane po stwierdzeniu zagrożenia rakiem piersi. Badanie Potwierdzające to dodatkowe narzędzie przesiewowe, suplementarne do stosowanych dotychczas metod, a wynik CNI może pomóc lekarzom w podejmowaniu decyzji o ewentualnym leczeniu lub dalszym diagnozowaniu. Test Raka Piersi może zmniejszyć liczbę niepotrzebnych biopsji oraz pozwala pacjentkom uniknąć niepotrzebnych i stresujących sytuacji w oczekiwaniu na kolejne postępowania diagnostyczne.

 

  • Test ,,Delta Dot” na skuteczność leczenia onkologicznego - Delta Dot jest badaniem monitorującym i przeznaczonym do bieżącej oceny wyniku leczenia, poprzez monitorowanie nowotworowych „odcisków palca” w osoczu krwi w trakcie leczenia. Badanie Delta Dot ma pomóc onkologom w podejmowaniu ważnych decyzji, dotyczących ewentualnej zmiany sposobu leczenia i/lub oceny skuteczności zabiegów onkologicznych i monitorowania pacjenta.

Więcej szczegółów znajdziecie państwo na naszej stronie poświęconej badaniu.